12 przydatnych dodatków Excel dla małych i średnich firm

Dodatki programu Excel umożliwiają użytkownikom rozszerzenie funkcjonalności programu Microsoft Excel i pomagają zaoszczędzić czas i wysiłek.

Microsoft Excel to jedna z najczęściej używanych na świecie aplikacji do przechowywania i analizy danych. Dlatego opanowanie programu Excel jest kluczową umiejętnością i może pomóc Ci zaoszczędzić ogromną ilość czasu podczas pracy z długimi arkuszami.

A jeśli chcesz w pełni wykorzystać program Excel, dostępnych jest wiele dodatkowych funkcji, które mogą dodatkowo pomóc Ci zwiększyć produktywność i ułatwić Ci życie.

Dodatki programu Excel to dodatkowe narzędzia zaprojektowane do różnych celów, które omówimy w tym artykule.

Dowiedzmy się więcej o dodatkach programu Excel i o tym, jak mogą Ci pomóc.

Co to są dodatki programu Excel?

Dodatki programu Excel działają jak aplikacje pobierane lub kupowane na telefon komórkowy lub komputer. Są to mininarzędzia programowe, które można zainstalować w programie Microsoft Excel i dodać wiele funkcji, takich jak skróty, zadania i opcje oszczędzające czas, których nie można znaleźć w samodzielnej aplikacji Excel.

Firmy zewnętrzne tworzą dodatki do programu Excel, aby zapewnić użytkownikom programu Excel szerokie możliwości oraz zaoszczędzić czas i wysiłek. Tworzenie tych dodatków wymaga znajomości kodowania w językach takich jak XML i VBA oraz zapewnienia prostego w użyciu interfejsu, który uzupełnia program Excel.

Gdzie można znaleźć dodatki do programu Excel?

Na rynku dostępnych jest ponad 2000 dodatków do programu Excel, które mogą działać w niektórych wersjach systemów Windows, macOS, Android i iOS. Znalezienie dodatków programu Excel jest łatwe w kilku krokach:

 • Otwórz dowolny dokument lub utwórz nowy w programie Word, Excel lub PowerPoint
 • W systemie Windows znajdziesz zakładkę „wstaw” w otwartym dokumencie. Po prostu kliknij i wybierz „Moje dodatki”, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych dodatków.
 • Otwórz okno dodatków i kliknij „Sklep”. Teraz możesz znaleźć dodatki i zainstalować ten, który chcesz, klikając „Dodaj”.

Proces znajdowania dodatków programu Excel jest taki sam w przypadku komputerów Mac, ale nieco inny w przypadku programu Outlook. Jeśli chcesz zainstalować dodatek w Outlooku na komputerze, wybierz ikonę „Sklep”, którą możesz znaleźć w „Strona główna”. Następnie możesz wyszukiwać dodatki i instalować je, podobnie jak w przypadku systemu Windows.

Jak używać lub usuwać dodatek Excela?

Jak korzystać: Po zainstalowaniu wybranego dodatku programu Excel należy go zlokalizować w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel. Możesz go znaleźć w menu wstążki w systemie Windows lub macOS, ale pojawia się jako przycisk, który można znaleźć u góry otrzymanych wiadomości e-mail.

Jeśli nadal nie możesz go znaleźć, ponownie odwiedź okno dodatków programu Excel i wybierz preferowany dodatek. Kliknij „Dodaj”. Spowoduje to uruchomienie dodatku Excel w panelu zadań w aplikacji Excel.

Jak usunąć: Jeśli chcesz usunąć zainstalowany dodatek programu Excel, nie ma możliwości wykonania tego. Ale możesz je wyłączyć lub ukryć. W tym celu otwórz okno dodatków programu Excel i poszukaj „Zarządzaj moimi dodatkami” i kliknij je. Następnie przejdź do „Moje konto” z menu, aby kliknąć „Ukryj”. Spowoduje to ukrycie dodatku, którego nie chcesz już używać.

Przyjrzyjmy się teraz niektórym z najbardziej przydatnych dodatków programu Excel.

Power Pivot

Próbować Power Pivot – dodatek do Excela, za pomocą którego można tworzyć modele danych i przeprowadzać analizę danych. Dodatek Power Pivot pomaga szybciej przeprowadzać analizę informacji, udostępniać szczegółowe informacje i zbierać duże ilości danych z różnych źródeł.

Program Excel ma w swoim skoroszycie prosty model danych, ale w dodatku Power Pivot znajdziesz bardziej zaawansowany model danych. Wszelkie dane importowane w programie Excel są również dostępne w dodatku Power Pivot, a odwrotność jest również prawdziwa. Możesz także tworzyć wykresy przestawne i tabele przestawne, aby analizować dane w celu efektywnego podejmowania decyzji biznesowych na czas.

Power Pivot umożliwia tworzenie kolumn obliczeniowych, relacji między danymi heterogenicznymi i miar danych za pomocą formuł. Ponadto znajdziesz szybkie przetwarzanie, jeśli chodzi o analizy i obliczenia. Jego pulpit nawigacyjny jest również pomocny w zarządzaniu i monitorowaniu udostępnionych aplikacji, aby mieć pewność co do bezpieczeństwa, wydajności i wysokiej dostępności.

Narzędzie korzysta z języka formuł DAX (Data Analysis Expressions), który jest przydatny w rozszerzaniu możliwości manipulowania danymi w programie Excel. W dodatku Power Pivot możesz zmieniać nazwy kolumn, tabel i filtrować dane podczas importowania.

Ponadto utwórz wskaźniki KPI (kluczowe wskaźniki wydajności) do użycia w raportach programu Power View i tabelach przestawnych. Łatwo udostępniaj skoroszyty innym, tak jak udostępniasz pliki. Uzyskaj więcej korzyści, publikując skoroszyt w środowisku SharePoint, aby umożliwić innym analizowanie danych.

Supermetryka

Łatwo przenoś dane marketingowe do Excela za pomocą tego przydatnego dodatku – Supermetryka, zamiast żmudnego procesu kopiowania i wklejania. Korzystanie z tego pomoże Ci wyeliminować nieścisłości spowodowane błędami ludzkimi w Twoich danych.

Supermetrics to szybki i prosty sposób importowania danych do programu Excel poprzez połączenie ich z narzędziami marketingowymi. Aby rozpocząć, wybierz wymiar i dane, które chcesz pobrać z narzędzi marketingowych, i pozwól Supermetrics przenieść je bezpośrednio do wybranych komórek.

Podczas przenoszenia danych Supermetrics zapewnia, że ​​nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w Twoich danych. Wszystkie przenoszone dane będą takie same z najwyższą dokładnością, dzięki czemu możesz szybko zacząć z nich korzystać. Supermetrics integruje się z popularnymi platformami reklamowymi i marketingowymi, takimi jak Facebook Ads, Google Ads, Instagram Insights, Google Analytics, LinkedIn Ads, HubSpot, YouTube, Mailchimp itp.

Supermetrics umożliwia planowanie odświeżania w celu automatycznej aktualizacji danych w programie Excel co miesiąc, tydzień, dzień lub godzinę. Ponadto możesz otrzymywać niestandardowe alerty lub pełne raporty w swojej skrzynce odbiorczej. Oszczędza to śledzenia wszystkich działań bez ręcznej aktualizacji raportów.

Nigdy nie przechowują danych użytkownika; przenoszą je do Excela. Są zgodne z CCPA i GDPR i mają ponad 500 000 użytkowników na całym świecie, w tym marki takie jak Dyson, BBC i Nestle.

Moc Zapytanie

Microsoft wprowadza dodatek do Excela, Zapytanie o moc, który intensyfikuje samoobsługowe środowisko analizy biznesowej, upraszczając dostęp, współpracę i wykrywanie danych. Zapewnia lepsze środowisko transformacji danych, odnajdywania danych i wzbogacania dla specjalistów BI informacji, pracowników informacji i innych użytkowników programu Excel.

Zidentyfikuj dane ze źródeł roboczych, takich jak Excel, XML i pliki tekstowe, strony internetowe, źródła danych OData, Hadoop HDFS, relacyjne bazy danych itp. Użyj opcji wyszukiwania, aby znaleźć w programie Excel istotne dane z zewnątrz i wewnątrz organizacji.

Oddzielaj źródła danych, kształtuj je i łącz dane z wielu źródeł, aby przygotować je do analizy następnego kroku w narzędziach takich jak Power Pivot i Excel oraz narzędziach do wizualizacji, takich jak Power Map i Power View. Za pomocą usługi Power BI możesz udostępniać zapytania, które posiadasz lub utworzyłeś w swojej organizacji, aby użytkownicy mogli je łatwo przeszukiwać.

Dodatek Power Query obsługuje systemy operacyjne, takie jak Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1. Poza tym obsługuje wersje biurowe, takie jak Microsoft Office 2010 Professional Plus z gwarancją oprogramowania i Microsoft Office 2013. Power Query wymaga również przeglądarki Internet Explorer 9 lub nowszej i jest dostępny dla platform 32-bitowych i 64-bitowych.

Dodatek Power Query oferuje takie funkcje, jak Active Directory, źródła danych oparte na platformie Azure, Dynamics CRM, Oracle, MySQL, Sybase, Exchange, Teradata, Salesforce, BusinessObjects, listy programu SharePoint, wykaz danych usługi Power BI i wiele innych.

Wielozadaniowe narzędzie do modelowania Excel

Bezpłatne, wielofunkcyjne narzędzie do modelowania Excel zawiera wiele narzędzi do formatowania, modelowania Excela i nawigacji. Wszystkie narzędzia są gotowe do użycia i proste, a narzędzie Nawigacja umożliwia znalezienie arkusza w aktywnym skoroszycie.

Umieść każdy arkusz w lewym górnym rogu, aby łatwo się po nim poruszać. Narzędzie umożliwia konwersję każdego odwołania do komórki w zakresie na odwołania względne, bezwzględne, bezwzględne do wiersza lub bezwzględne do kolumny. Możesz także kopiować jeden arkusz wiele razy jednocześnie.

Utwórz nowy arkusz, aby wyświetlić komentarze w aktywnym skoroszycie. Możesz wstawić pojedyncze pole wyboru i jeden przycisk opcji w każdej komórce w wybranym zakresie wraz z wartością zawartą w komórce.

Ukryj arkusze, które są widoczne tylko w VBA lub skopiuj każdą wartość w arkuszach w zakodowanym skoroszycie. Znajdziesz tutaj opcje takie jak formatowanie, czyszczenie, analizowanie różnych błędów itp. Pokaż datę utworzenia, ostatnią zapisaną datę i autora aktywnego skoroszytu. Narzędzie pokazuje ścieżkę pliku zawierającego aktywny skoroszyt.

Pakiet narzędzi analitycznych

Opracuj złożone analizy inżynieryjne lub statystyczne, oszczędzając czas i kroki poprzez Pakiet narzędzi analitycznych. Pomaga dostarczyć odpowiednie parametry i dane dla każdej analizy narzędzia oraz wykorzystać inżynierskie lub statystyczne funkcje makr do wyświetlania i obliczania wyników w formie tabeli.

Niektóre narzędzia generują również wykresy wraz z tabelami wyjściowymi, a funkcje analizy danych będą działać tylko dla jednego arkusza roboczego na raz. Jeśli więc przeprowadzasz analizę danych na grupie arkuszy, otrzymasz wynik pierwszego arkusza, a pozostałe będą puste.

Załaduj program dodatku Analysis ToolPak z kategorii dodatków. Zawiera kilka narzędzi do przeprowadzenia analizy:

 • ANOVA: To narzędzie analityczne zapewnia wiele rodzajów analiz. Posiada narzędzie analizy jednoczynnikowej i narzędzie analizy dwuczynnikowej z replikacją i bez replikacji.
 • Korelacja: Funkcje CORREL i PEARSON obliczają współczynnik korelacji między dwiema zmiennymi pobranymi z liczby obiektów „N”.
 • Kowariancja: Jest podobny do korelacji. Jest używany, gdy istnieje 'n’ liczba obiektów.
 • Opisowe statystyki: Generuje raport dostarczający informacji o zmienności danych i tendencji centralnej.

Inne podobne narzędzia to Wygładzanie wykładnicze, F-test dwóch próbek pod kątem wariancji, analiza Fouriera, histogram, średnia ruchoma, generowanie liczb losowych, ranga i percentyl, regresja, próbkowanie, test t i test z.

Narzędzia ASAP

Narzędzia ASAP to solidny dodatek do programu Excel z narzędziami do dodawania większej liczby funkcji do programu Excel. Opracowany w 1999 roku, jest jednym z najpopularniejszych dodatków Excela na świecie i może pomóc przyspieszyć pracę i zaoszczędzić czas.

ASAP lub As Soon As Possible Utilities jest tak nazywany, ponieważ może znacznie skrócić czasochłonną pracę dzięki przydatnym narzędziom lub narzędziom makr. Oszczędzające czas dodatki i funkcje programu Excel są wynikiem lat rygorystycznego rozwoju w połączeniu z opiniami użytkowników.

Stale aktualizują narzędzia, aby zapewnić użytkownikom optymalne wrażenia i utrzymać przyjazny interfejs użytkownika. Obecnie około 750 tys. osób korzystało z ASAP Utilities w ponad 170 krajach, w tym w ponad 23 tys. organizacjach.

Dostępna jest bezpłatna wersja — Dom i Uczeń — przeznaczona do prac szkolnych, projektów domowych i organizacji non-profit.

Pieniądze w Excelu

Połącz konta finansowe bezproblemowo z programem Excel oraz przeglądaj i zarządzaj swoimi finansami w jednym miejscu dzięki Pieniądze w Excelu dodać. Pomoże Ci dowiedzieć się, jak wydajesz pieniądze i wygenerować spersonalizowane informacje, takie jak miesięczne wydatki, opłaty bankowe, ceny subskrypcji itp.

Patrząc na te dane, możesz zoptymalizować wydatki i szybciej osiągnąć swoje cele finansowe. Ten dodatek jest dostępny dla wszystkich użytkowników i subskrybentów osobistych platformy Microsoft 365 ze Stanów Zjednoczonych. Istnieje możliwość dostosowania tego narzędzia do własnych potrzeb.

Money in Excel zapewnia również dostosowane wykresy, aby wyświetlać dane w przejrzysty sposób lub samodzielnie tworzyć wykresy z fajnymi funkcjami. Możesz importować dane uwierzytelniające konto i dane transakcji do Money in Excel i łatwo je synchronizować. Zawiera również spersonalizowane wskazówki dotyczące zarządzania finansami w programie Excel.

Kolekcja księgowa

Accounting Collection to kompletny zestaw dodatków związanych z księgowością dla programu Excel. Dostępnych jest 17 dodatków, które służą różnym celom i ułatwiają pracę z programem Excel. Oni są:

Najlepsze jest to, że wszystkie te dodatki są dostarczane z instrukcjami krok po kroku i plikami ćwiczeń, które ułatwiają naukę korzystania ze zbiorów księgowych. Korzystając z nich, możesz zdobyć praktyczną praktykę we wszystkich funkcjach.

Kolekcja księgowa jest dostępna przy jednorazowym zakupie za 89,95 USD.

Lucidchart

Wizualnie komunikuj złożone zadania i procesy w programie Excel za pomocą map procesów, diagramów i schematów blokowych z Lucidchart dzielić się swoimi wyjątkowymi pomysłami z innymi. Narzędzie jest łatwe do zainstalowania w programach Microsoft Excel, Word i PowerPoint.

Wystarczy odwiedzić sklep Microsoft Store i wstawić Lucidchart, przeszukując go na liście dostępnych dodatków. Następnie zainstaluj Lucidchart i zacznij tworzyć diagramy. Jest wyposażony w prosty interfejs użytkownika z funkcją przeciągania i upuszczania, która ma prawie płaską krzywą uczenia się. Zawierają również wiele przykładów i szablonów do tworzenia schematów blokowych.

Wykonaj swoją pracę bez kłopotów i stresu; rozpocznij importowanie i eksportowanie plików, aby wyeliminować powtarzające się zadania. Lucidchart integruje się z G-Suite, YouTube, Facebook, Dropbox i innymi. Możesz także publikować swoje schematy blokowe jako obrazy lub pliki PDF i łatwo umieszczać je w prezentacjach i raportach lub osadzać je bezpośrednio na stronie internetowej.

Dodatek Hoadley Finance

Hoadley Trading and Investment Tools składa się z pakietu modułowych narzędzi programowych opartych na programie Excel do konstruowania portfeli inwestycyjnych i ich analizy. Ten zestaw narzędzi jest przydatny dla inwestorów portfelowych i zarządzających aktywami.

Obejmuje Dodatek Hoadley Finance dzięki wszechstronnym narzędziom do analizy portfela. Zawiera narzędzia analityczne do:

 • Wyniki inwestycyjne
 • Alokacja aktywów z pomocą Black-Litterman
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Optymalizacja portfela
 • Obliczanie korelacji, zmienności i kowariancji

Dodatek Finance posiada również funkcje analizy opcji i różnych innych instrumentów pochodnych. Możesz wywoływać te funkcje z makr/modułów VBA lub komórek arkusza kalkulacyjnego.

Kreator budżetu Financial Edge NXT

Twórz budżety za pomocą Przewaga finansowa DALEJ za pośrednictwem programu Excel. Ma na celu pomóc użytkownikom spędzać więcej czasu na produktywnych zadaniach ważnych dla ich misji, zamiast ręcznie tworzyć nowe budżety.

To narzędzie może przyspieszyć proces dodawania nowych budżetów i ułatwia wprowadzanie szczegółów, takich jak konta, dotacje, scenariusze i projekty w programie Excel. Po przesłaniu ich w Financial Edge NXT możesz dostosować wartości i pola oraz otworzyć nowe budżety.

Ablebits Ultimate Suite

Posługiwać się Umiejętności przyspieszyć pracę. Zawiera ponad 70 profesjonalnych narzędzi, ponad 300 opcji i różne przypadki użycia, które pomogą Ci bezbłędnie wykonać zadanie w programie Excel. Jest to doskonały pakiet z narzędziami oszczędzającymi czas, zaprojektowanymi w wyniku 18 lat rygorystycznego rozwoju.

Narzędzie umożliwia łatwe wypełnianie pustych miejsc wartościami w górę, w dół lub sąsiednich komórek. Możesz także wypełnić komórki liczbami rzeczywistymi, losowymi liczbami całkowitymi, datami, ciągami i wartościami boolowskimi lub przetasować wiersze i kolumny, komórki kurortu i losowo komórki w kolumnach i wierszach.

Utrzymuj wysoką dokładność danych dzięki opcjom identyfikacji i naprawy literówek, uszkodzonych linków, podobnych wpisów i rozmytych dopasowań. Możesz wyszukiwać, zastępować elementy jednocześnie i filtrować listy według wartości. Narzędzia pomagają również zarządzać tabelami, komentarzami, skoroszytami i znakami wodnymi.

Ultimate Suite ułatwia łączenie komórek i konsolidację kilku skoroszytów oraz wykrywanie zduplikowanych wpisów. Ponadto możesz porównywać różne arkusze, aby znaleźć duplikaty, zmieniać kształt arkuszy przez transponowanie, konwertowanie, odwracanie, odwracanie i zamianę zakresów oraz dostosowywanie układów.

Ma 14-dniową bezpłatną wersję próbną dla Excela 2019, 2016, 2013, 2010 i Office 365 i kosztuje 69 USD.

Wniosek 👩‍🏫

Dodatki do programu Excel zostały opracowane w celu rozwiązywania specyficznych problemów biznesowych przy użyciu prostego arkusza kalkulacyjnego jako podstawy. Umożliwi to łatwe udostępnianie danych i zmniejszy potrzebę instalowania wielu aplikacji do różnych zastosowań. Wszystko czego potrzebujesz to Microsoft Office. Oszczędzaj czas i wysiłek, korzystając z dodatków programu Excel, które omówiliśmy powyżej.

Wypróbuj te niesamowicie szybkie narzędzia do szybkiego odzyskiwania hasła programu Excel bez uszkadzania plików.