18 rodzajów cyberprzestępstw, o których firmy powinny wiedzieć

Cyberprzestępczość to coraz większy problem dla firm każdej wielkości i z każdej branży. Ponieważ internet i technologia są wykorzystywane w prawie każdym aspekcie życia, nie jest zaskoczeniem, że przestępcy przystosowali się, aby to wykorzystać.

Firmy muszą być świadome różnych rodzajów cyberprzestępczości i potencjalnych szkód, jakie mogą wyrządzić swojej organizacji, pracownikom i klientom, aby mogły podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony.

Czym jest cyberprzestępczość?

Cyberprzestępczość to każdy atak wykorzystujący sieci komputerowe, w tym Internet, jako główny środek popełnienia przestępstwa. Cyberprzestępcy używają oprogramowania hakerskiego i innych środków technologicznych do kradzieży danych i pieniędzy, oszukiwania osób fizycznych i firm oraz zakłócania usług. Cyberprzestępstwa mogą mieć miejsce, gdy komputery lub sieci komputerowe są wykorzystywane jako narzędzia do łamania prawa. Cyberprzestępstwa są często popełniane zdalnie, co utrudnia ich wykrycie i śledzenie.

Szkody i koszty cyberprzestępczości

Magazyn Cybercrime przewidywał, że szacunkowe koszty cyberprzestępczości osiągną 10,5 biliona dolarów rocznie do 2025 roku, w porównaniu z 3 bilionów dolarów w 2015 roku, co czyni ją jednym z najbardziej kosztownych przestępstw na świecie.

Według raportu FBI o oszustwach internetowych z 2021 r., wymuszenia, kradzież tożsamości, naruszenia danych, brak płatności i niedostarczenie oraz phishing (w tym vishing, rozbijanie i pharming) odpowiadają za ponad połowę tych szkód.

Oszustwa związane z włamaniem do poczty biznesowej (BEC) (znane również jako włamanie do konta e-mail (EAC)) stanowiły 2,3 miliarda dolarów z 6,9 miliarda dolarów. Są to oszustwa, w ramach których osoba atakująca podszywa się pod dyrektora firmy lub pracownika, aby nakłonić kogoś do przeniesienia środków lub poufnych informacji z firmy, takich jak tajemnice handlowe, sprawozdania finansowe i inne informacje zastrzeżone.

Oprócz strat finansowych firmy narażone są na ryzyko utraty reputacji w przypadku ataku cybernetycznego, ponieważ ludzie mają mniejsze zaufanie do nich oraz do ich produktów lub usług. Wrażliwe dane osobowe pracowników i klientów mogą również zostać naruszone, narażając firmę na odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia zaniedbania w jej imieniu.

Typowe rodzaje cyberprzestępczości

W stale zmieniającym się środowisku cyfrowym szeroka gama cyberzagrożeń może mieć poważne konsekwencje dla firm, jeśli nie zostanie odpowiednio rozwiązana. Od ataków złośliwego oprogramowania i oprogramowania typu ransomware po phishing i kradzież tożsamości — zrozumienie różnych rodzajów cyberprzestępstw to pierwszy krok do ochrony firm i ich danych przed cyberprzestępcami.

Wyłudzanie informacji

Phishing to jeden z najczęstszych sposobów kradzieży informacji przez hakerów i cyberprzestępców. Oszustwa polegające na wyłudzaniu informacji zwykle polegają na tym, że ofiary podszywają się pod legalną firmę lub organizację w celu uzyskania poufnych danych ofiary, takich jak hasła i numery kart kredytowych.

Wiadomości phishingowe są często zaprojektowane tak, aby wyglądały, jakby pochodziły z legalnego źródła, takiego jak instytucja finansowa, Urząd Skarbowy (IRS) lub agencja rządowa, aby nakłonić osoby do podania danych osobowych.

Oszustwa te zazwyczaj polegają na wiadomości e-mail lub rozmowie telefonicznej informującej odbiorców, że muszą natychmiast zaktualizować informacje o swoim koncie lub ryzykują zablokowanie. Ten rodzaj oszustwa dramatycznie wzrósł w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ jest łatwy do popełnienia i trudny do wyśledzenia sprawcy. Wandera – firma zajmująca się bezpieczeństwem IT – poinformowała, że ​​co 20 sekund tworzona jest nowa strona phishingowa.

Oznacza to, że co minutę tworzone są trzy nowe strony phishingowe, narażające firmy na potencjalne zagrożenia. Najlepszym sposobem na uniknięcie stania się ofiarą jest edukowanie pracowników w zakresie znaków ostrzegawczych wiadomości phishingowych i tworzenie zasad określających, co pracownicy powinni zrobić, jeśli podejrzewają, że wiadomość e-mail może być fałszywa.

Hakerstwo

Hakowanie to czynność polegająca na uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu do systemu komputerowego w celu zainfekowania komputerów ofiar lub obejścia środków bezpieczeństwa. Hakerzy – ktoś, kto wykorzystuje swoją wiedzę do wykorzystania luk w systemie komputerowym – może powodować różne problemy dla firm, od włamań do ich systemów komputerowych po dostęp do poufnych danych.

Mogą nawet zniszczyć reputację firmy, publikując prywatne informacje na ich temat i grożąc biznesowi większą ilością. Często nazywa się ich haktywistami. Istnieją trzy rodzaje hakowania: hakowanie w białym kapeluszu (hakowanie etyczne), hakowanie w czarnym kapeluszu i hakowanie w szarym kapeluszu.

 • Hakerzy w białych kapeluszach wykorzystują swoje umiejętności do znajdowania błędów w oprogramowaniu, zanim zrobią to złośliwi użytkownicy; zgłaszają błędy, aby można je było naprawić.
 • Hakerzy w czarnych kapeluszach tworzą programy przeznaczone do włamywania się do komputerów innych osób, kradzieży informacji i sprzedawania ich w ciemnej sieci.
 • Hakerzy w szarych kapeluszach używają technik mieszczących się pomiędzy tymi dwoma skrajnościami; próbują zidentyfikować luki w systemie, ale ich metody mogą naruszać przepisy prawa lub normy etyczne.

Cryptojacking

Cryptojacking to cyberprzestępstwo, w którym hakerzy nielegalnie wykorzystują komputery i sieci ludzi do wydobywania kryptowaluty. Według danych SonicWall globalny wolumen cryptojackingu wzrósł do 66,7 mln w pierwszej połowie 2022 r., co stanowi 30% wzrost w stosunku do pierwszej połowy 2021 r. Największy wpływ na branżę finansową miał wzrost o 269%.

Jednym z głównych problemów cryptojackingu jest nadmierne obciążenie procesora, powodujące znaczne spowolnienie lub nawet całkowitą awarię systemów. Czasami dzieje się tak, zanim firmy zdadzą sobie sprawę, że są atakowane. Organizacje mogą chronić się przed tego typu przestępstwami, zlecając specjaliście ds. bezpieczeństwa IT okresowe monitorowanie systemu pod kątem nietypowych skoków obciążenia procesora.

Fałszowanie

To cyberprzestępstwo ma miejsce, gdy ktoś ukrywa swoją tożsamość online, aby oszukać lub oszukać inną osobę. Przestępstwa te mogą obejmować fałszowanie wiadomości e-mail, fałszowanie telefonów, fałszywe profile w mediach społecznościowych i fałszywe reklamy. Jednym z przykładów jest sytuacja, w której dana osoba wysyła wiadomość e-mail, która wydaje się pochodzić od kolegi z pracy, prosząc o poufne informacje w imieniu dyrektora generalnego firmy.

Oszuści mogą również tworzyć strony internetowe, które wyglądają na powiązane z Twoją firmą, ale mają na celu zbieranie danych osobowych. Najlepszym sposobem na uniknięcie tych oszustw jest sprawdzanie linków przed ich kliknięciem lub wysłaniem jakichkolwiek danych. Należy również zachować ostrożność w przypadku niechcianych wiadomości e-mail z prośbą o podanie hasła, numerów kont finansowych lub innych poufnych informacji.

Oprogramowanie wymuszające okup

Ransomware to rodzaj złośliwego oprogramowania, które atakuje systemy komputerowe, blokuje dane i żąda zapłaty za odblokowanie danych. Gdy komputer zostanie zainfekowany oprogramowaniem ransomware, użytkownik jest zazwyczaj proszony o zapłacenie okupu w celu otrzymania klucza deszyfrującego potrzebnego do otwarcia komputera i odzyskania kontroli nad danymi.

Średni koszt ataku ransomware wynosi ponad 4 miliony dolarów, podczas gdy koszt ataku destrukcyjnego wynosi średnio ponad 5 milionów dolarów. Infekcjom ransomware często można zapobiec, przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa, takich jak aktualizowanie systemu operacyjnego lub unikanie klikania podejrzanych łączy lub załączników od nieznanych nadawców.

Skrypty między witrynami

Cross-Site Scripting (XSS) to luka w zabezpieczeniach sieci, która pojawia się, gdy osoba atakująca wstrzykuje złośliwe skrypty do zaufanej witryny lub aplikacji internetowej. XSS może umożliwić atakującym przejęcie kontroli nad sesją użytkownika, kradzież jego danych logowania i zebranie cennych danych.

Na przykład osoby atakujące mogą umieścić złośliwy kod w zainfekowanej witrynie, która czeka na zalogowanie się niczego niepodejrzewającego użytkownika przed wykonaniem poleceń, które mogą ujawnić informacje z komputera ofiary. Luki te czasami umożliwiają atakującym przejęcie sesji i całkowite podszycie się pod tożsamość ofiary.

Istnieją trzy rodzaje XSS — Stored XSS, Reflected XSS i DOM-based XSS (Document Object Model).

 • Zapisany atak XSS (Persistent) wykorzystuje brak sprawdzania poprawności danych wejściowych i słabe mechanizmy uwierzytelniania. Atakujący wykorzystują ten rodzaj exploita do przesyłania złośliwego oprogramowania lub kradzieży plików cookie z poufnymi danymi osobowymi, takimi jak hasła i numery kart kredytowych.
 • Odbity atak XSS (nietrwały) jest wyzwalany przez kliknięcie przez ofiarę łącza w atakującej witrynie, które uruchamia w przeglądarce ofiary skrypt zawierający złośliwy kod. Przeglądarka ofiary wyśle ​​skrypt z powrotem na atakujący serwer.
 • Atak XSS oparty na DOM wykorzystuje luki w DOM lub sposób, w jaki przeglądarki analizują dokumenty HTML. Atak ten ma na celu zmuszenie przeglądarki do wprowadzenia zmian, które tworzą luki w zabezpieczeniach poprzez manipulowanie obiektami JavaScript, takimi jak instancje XMLHttpRequest lub WebSocket.

Aby chronić się przed wszystkimi trzema typami cross-site scripting, firmy muszą przyjąć bezpieczne praktyki kodowania, takie jak linting i zapewnienie właściwej walidacji wartości wejściowych.

Kradzież tożsamości

Kradzież tożsamości ma miejsce, gdy dana osoba wykorzystuje dane osobowe innej osoby, takie jak imię i nazwisko oraz numer ubezpieczenia społecznego, numer konta bankowego i informacje o karcie kredytowej, w celu popełnienia oszustwa lub innych przestępstw. Źli aktorzy mogą zszargać dobrą reputację ofiary, jej historię kredytową uszkodzić, a ofiara może stawić czoła wielu latom rekonwalescencji po kradzieży tożsamości.

Złodzieje tożsamości zbierają dane osobowe na różne sposoby, w tym włamując się do komputerów, kradnąc pocztę, używając kamer do przechwytywania danych z ekranów komputerów i robiąc fałszywe kopie dokumentów tożsamości niczego niepodejrzewających ofiar. Następnie wykorzystują te informacje do podszywania się pod ofiary i przejmowania kontroli nad ich finansami poprzez uzyskiwanie dostępu do internetowych kont bankowych, otwieranie nowych linii kredytowych, składanie wniosków o pożyczki w imieniu ofiary i nie tylko.

Aby uniknąć kradzieży tożsamości, najlepiej odpowiednio dbać o wszystkie dokumenty zawierające poufne informacje: niszcz dokumenty zawierające poufne informacje przed ich wyrzuceniem i nigdy nie wyrzucaj starych rachunków, dopóki nie upewnisz się, że nie zawierają one żadnych poufnych danych .

Oszustwa związane z zobowiązaniami

W przypadku oszustw związanych z zobowiązaniami oszust podszywa się pod sprzedawcę firmy i żąda zapłaty za towary lub usługi, które nigdy nie zostały dostarczone. Oszustwa te są zwykle skuteczne, ponieważ fałszywa faktura jest wysyłana do działu księgowości, który nie zna sprzedawcy osobiście.

Firmy są często najbardziej narażone na oszustwa związane z zobowiązaniami podczas skalowania operacji i przechodzenia z małej firmy do średniej lub dużej firmy. Oszust może udawać pracownika żądającego środków w imieniu firmy lub nawet posunąć się do wystawienia fałszywych faktur, które wydają się uzasadnione.

Jeśli chodzi o cyberprzestępstwa, firmy muszą mieć kontrolę i równowagę, polegając na wielu osobach w organizacji, na przykład wymagając wielu podpisów dla wszystkich płatności powyżej określonej kwoty w dolarach.

Złośliwe oprogramowanie

Złośliwe oprogramowanie to programy lub oprogramowanie zaprojektowane w celu zakłócania działania komputera, zbierania poufnych informacji z systemów komputerowych lub uzyskiwania zdalnej kontroli nad komputerem. Złośliwe oprogramowanie często pozostaje niewykryte, jest trudne do usunięcia i może powodować znaczne uszkodzenia systemów komputerowych poprzez infekowanie plików, zmianę danych i niszczenie narzędzi systemowych.

Należy również zauważyć, że złośliwe oprogramowanie może podszywać się pod legalne oprogramowanie, aby ułatwić użytkownikom instalację go na swoich komputerach. Przykładami są wirusy, robaki, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące i oprogramowanie reklamowe.

Inżynieria społeczna

Jest to sztuka manipulowania ludźmi w celu wydania poufnych informacji lub dostępu do danych uwierzytelniających. Inżynieria społeczna jest wykonywana poprzez podszywanie się pod współpracownika, wykonywanie połączeń telefonicznych, wysyłanie e-maili i korzystanie z komunikatorów internetowych w celu zdobycia zaufania ofiary.

Następnie sprawca prosi o informacje, takie jak hasła i osobiste numery identyfikacyjne (PIN). Dane pokazują, że 98% wszystkich cyberprzestępstw wiąże się z jakąś formą inżynierii społecznej.

Ofiary są nie tylko nakłaniane do podania swoich informacji, ale mogą również nieświadomie ujawnić tajemnice handlowe i własność intelektualną swojej firmy za pomocą technik socjotechnicznych. Posiadanie planu reagowania na incydenty, w którym wszyscy znajdują się na pokładzie, znacznie przyczyni się do zapobiegania tego rodzaju przestępstwom.

Oszustwa związane z pomocą techniczną

W tych oszustwach oszust podszywa się pod przedstawiciela znanej firmy i dzwoni do potencjalnych ofiar, twierdząc, że znalazł kilka problemów na komputerze. Problemy te mogą obejmować zarówno złośliwe oprogramowanie, jak i wirusy, które muszą naprawić za opłatą. Ofierze pokazywany jest kreator przypominający legalne błędy i programy.

Następnie są nakłaniani do udzielenia zdalnego dostępu do swojego systemu, co pozwala oszustowi obciążyć ich większymi pieniędzmi, a nawet ukraść dane osobowe. FBI poinformowało, że para z Maine straciła 1,1 miliona dolarów po otrzymaniu wyskakującego alertu informującego, że ich komputer został naruszony i miała miejsce próba naruszenia ich danych bankowych.

Oszuści atakują ludzi w sytuacjach stresowych, którzy są bezbronni i gotowi zapłacić wszystko, aby się chronić. Ofiary mogą nie zdawać sobie sprawy, że zostały oszukane, dopóki nie jest za późno, ponieważ otrzymały od oszusta aktualizacje oprogramowania, które pozwoliły im uwierzyć, że są chronione. Oszuści przekonali parę do przeniesienia pieniędzy z konta emerytalnego do Coinbase w celu przechowania przed zerwaniem wszelkiej komunikacji z nimi.

Hakowanie IoT

Hakowanie IoT jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych form cyberprzestępczości i może prowadzić do szkód fizycznych. To włamanie ma miejsce, gdy haker używa urządzenia podłączonego do Internetu, takiego jak inteligentny termostat lub lodówka. Włamują się na urządzenie i infekują je złośliwym oprogramowaniem, rozprzestrzeniając się po całej sieci.

Następnie hakerzy wykorzystują ten zainfekowany system do przeprowadzenia ataku na inne systemy w sieci. Ataki te mogą często prowadzić do kradzieży danych z tych urządzeń i dać hakerom dostęp do poufnych informacji. Ryzyko włamania do IoT powstaje, ponieważ urządzenia te są zbudowane z ograniczonymi zabezpieczeniami i często mają ograniczoną moc obliczeniową, pamięć i pojemność. Oznacza to, że są bardziej podatne na luki w zabezpieczeniach niż inne systemy.

Piractwo oprogramowania

Piractwo komputerowe to akt nielegalnego kopiowania i rozpowszechniania lub używania oprogramowania bez prawa własności lub pozwolenia. Może to nastąpić poprzez pobieranie programów z witryny nielegalnego oprogramowania, kopiowanie programu z jednego komputera na inny lub sprzedaż kopii oprogramowania.

Pirackie oprogramowanie wpływa na zysk firmy, uniemożliwiając jej zarabianie pieniędzy na jej produktach. Badanie Software Alliance wykazało, że 37% oprogramowania zainstalowanego na komputerach osobistych jest nielicencjonowane lub pirackie. Ponieważ jest to tak powszechny globalny problem, ważne jest, aby firmy kompleksowo zrozumiały, w jaki sposób mogą na nie wpłynąć i jakie istnieją rozwiązania, aby się chronić.

Konie trojańskie

Konie trojańskie to wirus, który udaje legalny program i instaluje się na twoim komputerze bez twojej zgody. Po wykonaniu może wykonywać takie czynności, jak usuwanie plików, instalowanie innego złośliwego oprogramowania i kradzież informacji, takich jak numery kart kredytowych.

Kluczem do uniknięcia koni trojańskich jest pobieranie programów wyłącznie z renomowanych witryn, takich jak witryna firmy lub autoryzowanych partnerów.

Podsłuchiwanie

Podsłuchiwanie to potajemne podsłuchiwanie lub nagrywanie rozmów bez wiedzy i/lub zgody wszystkich stron. Może to nastąpić przez telefon, z ukrytą kamerą, a nawet poprzez zdalny dostęp.

Podsłuchiwanie jest nielegalne i może narazić Cię na ryzyko oszustwa i kradzieży tożsamości. Możesz chronić swoją firmę, ograniczając to, co pracownicy udostępniają za pośrednictwem poczty elektronicznej i osobiście. Pomocne będzie również szyfrowanie rozmów oraz korzystanie z oprogramowania, które uniemożliwia nieautoryzowanym użytkownikom zdalny dostęp do zasobów sieciowych.

DDoS

Distributed Denial of Service (DDoS) atakuje usługę lub system, który zalewa cel większą liczbą żądań, niż może obsłużyć. Atak ten jest skierowany na witrynę internetową organizacji i próbuje ją przeciążyć, wysyłając jednocześnie wiele żądań. Zalew żądań zmusza serwery do wyłączenia, zakłócając dostępność informacji dla użytkowników próbujących uzyskać do nich dostęp.

Hakerzy używają DDoS jako formy protestu przeciwko stronom internetowym i zarządzaniu nimi, chociaż w niektórych przypadkach ataki te są również wykorzystywane do wyłudzeń. Ataki DDoS mogą również wynikać z kampanii cyberszpiegowskich, których celem jest kradzież danych z organizacji, a nie ich zniszczenie.

APT

Zaawansowane trwałe zagrożenia (APT) to rodzaj cyberataku, który jest wysoce ukierunkowany, trwały, wyrafinowany i dysponujący odpowiednimi zasobami. APT są zwykle używane do kradzieży informacji z organizacji w celu uzyskania korzyści finansowych.

Cyberataki APT mogą trwać miesiącami lub latami. Infiltrują sieci, wydobywają dane, a następnie eksfiltrują je bez wykrycia. Typowe cele obejmują agencje rządowe, uniwersytety, firmy produkcyjne, branże zaawansowanych technologii i wykonawców obronnych.

SEO w czarnym kapeluszu

Black Hat SEO to rodzaj spamowania, w którym marketerzy stosują nieetyczne techniki, aby uzyskać wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania. Taktyki Black Hat mogą obejmować upychanie słów kluczowych, niewidoczny tekst i maskowanie, które oszukuje algorytm wyszukiwarki, aby uznał, że strona jest odpowiednia, gdy tak nie jest.

Te taktyki marketingowe są nielegalne, ponieważ naruszają Google Search Essentials (wcześniej wytyczne dla webmasterów) poprzez niewłaściwe wykorzystanie ich systemu rankingowego. W rezultacie czarne kapelusze SEO mogą otrzymać kary lub całkowicie usunąć swoją witrynę ze strony wyników wyszukiwania (SERP).

Ochrona przed cyberprzestępczością

Niezbędne jest posiadanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa cybernetycznego. Powinno to obejmować wytyczne dla pracowników dotyczące tego, jak powinni zachowywać się podczas uzyskiwania dostępu do systemów firmowych oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania. Polityka ta powinna być jasno wyjaśniona wszystkim pracownikom i regularnie aktualizowana, aby była aktualna w stosunku do najnowszych zagrożeń bezpieczeństwa.

Niektóre inne kroki, które warto rozważyć w celu ochrony przed cyberprzestępczością, obejmują:

 • Współpracuj z profesjonalnym dostawcą usług, który jest na bieżąco z najnowszymi technologiami i procesami.
 • Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych w lokalizacji poza siedzibą firmy.
 • Regularnie aktualizuj systemy za pomocą najnowszych poprawek i aktualizacji.
 • Przeprowadź coroczny audyt swoich licencji na oprogramowanie
 • Używaj renomowanego programu antywirusowego, który skanuje w poszukiwaniu złośliwych programów, takich jak wirusy, oprogramowanie szpiegujące, robaki, trojany i rootkity.
 • Zainstaluj oprogramowanie do filtrowania stron internetowych, które blokuje dostęp do sieci wszelkim nielegalnym lub nieodpowiednim treściom
 • Zaszyfruj wszystkie urządzenia przechowujące poufne dane, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi
 • Opracuj proces automatycznego monitorowania dzienników systemowych, aby wiedzieć, czy doszło do próby naruszenia.
 • Okresowo zamawiaj audyty systemów od profesjonalistów, aby upewnić się, że Twoje systemy nie są podatne na ataki
 • Zaimplementuj technologię zapobiegania utracie danych, która chroni informacje przed opuszczeniem sieci, kontrolując, co użytkownicy mogą kopiować, wklejać i zapisywać na urządzeniach zewnętrznych.

Ostatnie słowa

Organizacje mogą chronić się przed cyberprzestępczością, wdrażając solidne zasady bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony danych, przeprowadzając regularne oceny zagrożeń cybernetycznych, aktualizując oprogramowanie, używając oprogramowania antywirusowego, podnosząc poziom edukacji i świadomości pracowników oraz używając narzędzi, które mogą zautomatyzować procesy bezpieczeństwa cybernetycznego.

Firmy mogą również współpracować z dostawcami usług, którzy zapewniają bezpieczne środowiska przetwarzania w chmurze i zarządzane usługi bezpieczeństwa, które mogą pomóc w ochronie przed cyberatakami.

x