8 najlepszych menedżerów partycji systemu Linux do tworzenia i usuwania miejsca na dysku

Czy chcesz zmodyfikować lub zarządzać partycjami dysku w systemie Linux?

W tym artykule opracowaliśmy listę najlepszych narzędzi do partycjonowania i zarządzania dyskami dla użytkowników systemu Linux.

Najpierw zobaczmy, czym jest partycjonowanie dysku i powody jego wykonywania.

Co to jest partycjonowanie dysku?

Partycjonowanie dysku to proces dzielenia dysku twardego lub dysku SSD na wiele logicznych jednostek pamięci masowej lub partycji.

Partycja to część dysku twardego traktowana przez system operacyjny jako oddzielna jednostka. Każda z tych partycji pojawia się w systemie operacyjnym jako osobny dysk z własnym systemem plików i pojemnością.

Każda partycja jest identyfikowana przez unikatowy identyfikator zwany „tabelą partycji”, która zawiera informacje o rozmiarze partycji, typie, lokalizacji i systemie plików.

Te tablice partycji można tworzyć w różnych formatach, takich jak MBR (Master Boot Record) lub GPT (GUID Partition Table). To całkowicie zależy od wymagań i ograniczeń systemu.

Powód przeprowadzenia partycjonowania dysku

Partycjonowanie dysku może przynieść kilka korzyści.

Na przykład umożliwia oddzielenie różnych typów danych, takich jak system operacyjny i aplikacje na jednej partycji oraz pliki osobiste na innej partycji.

Ponadto wiele systemów operacyjnych można zainstalować na jednym komputerze przy użyciu partycjonowania, każdy na własnej partycji. Nazywa się to podwójnym uruchamianiem i umożliwia również wybór systemu operacyjnego, który ma być używany podczas uruchamiania komputera.

Można to zrobić za pomocą wbudowanych narzędzi dostarczanych z podstawowym systemem operacyjnym lub za pomocą oprogramowania innych firm. Należy pamiętać, że partycjonowanie dysku może spowodować utratę danych. Tak więc przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian należy wykonać kopię zapasową ważnych plików.

Co to są menedżery partycji?

Menedżery partycji to narzędzia programowe, które umożliwiają zarządzanie partycjami na dysku twardym i manipulowanie nimi.

Za pomocą menedżera partycji możesz:

  • Podziel dysk twardy na wiele partycji w celu lepszej organizacji i zarządzania.
  • Zmień rozmiar lub przenieś partycje, aby zwolnić miejsce dla określonej partycji lub zoptymalizować wykorzystanie dostępnego miejsca na dysku.
  • Utwórz lub usuń partycje. Na przykład, aby zwolnić miejsce na nową instalację systemu operacyjnego lub usunąć niechcianą partycję.
  • Sformatuj partycje, aby przygotować je do użytku lub usuń wszystkie znajdujące się na nich dane.
  • Zmień typ partycji, na przykład z partycji podstawowej na partycję logiczną lub odwrotnie.

Menedżery partycji mogą być samodzielnymi aplikacjami działającymi na komputerze lub mogą być zintegrowane z innymi narzędziami programowymi, takimi jak oprogramowanie dyskowe, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania lub systemy operacyjne.

Są one zwykle używane przez specjalistów IT i administratorów systemów, którzy muszą zarządzać i konserwować partycje dysku twardego komputera do różnych celów.

Przy wyborze odpowiedniego menedżera partycji należy wziąć pod uwagę różne czynniki. Niektórzy z nich są:

Interfejs użytkownika

Niektóre menedżery partycji mają graficzny interfejs użytkownika, podczas gdy inne używają interfejsu wiersza poleceń (CLI).

Menedżery partycji oparte na graficznym interfejsie użytkownika są ogólnie bardziej przyjazne dla użytkownika, co czyni je dobrą opcją dla początkujących.

Chociaż menedżery partycji oparte na interfejsie CLI zazwyczaj oferują bardziej rozbudowane możliwości i są potężniejsze, mogą być trudniejsze w użyciu dla osób, które nie są zaznajomione z pracą z wierszem poleceń.

Cechy

Różne menedżery partycji oferują różne funkcje. Niektóre mogą być proste i oferować tylko podstawowe funkcje zarządzania partycjami, podczas gdy inne narzędzia mogą oferować bardziej zaawansowane funkcje, takie jak możliwość zarządzania wieloma dyskami lub zmiany rozmiaru partycji bez utraty danych.

Zgodność

Zawsze upewnij się, że wybrany menedżer partycji jest zgodny z twoją dystrybucją Linuksa i używanym systemem plików.

Stabilność i niezawodność

Ważne jest, aby wybrać niezawodnego menedżera partycji, aby uniknąć ryzyka utraty danych lub awarii systemu. Poszukaj menedżera partycji z dobrymi wynikami i pozytywnymi recenzjami innych użytkowników.

Wsparcie

Rozważ poziom wsparcia oferowanego przez menedżera partycji. Czy programista zapewnia regularne aktualizacje i poprawki błędów? Czy istnieje forum społeczności lub kanał wsparcia, do którego można się zwrócić w przypadku napotkania jakichkolwiek problemów?

Biorąc pod uwagę te czynniki, wymieniliśmy najlepszych menedżerów partycji Linuksa. Ruszajmy!

GParted

Edytor partycji GNOME, znany również jako GParted, to darmowy edytor partycji typu open source dla systemów operacyjnych opartych na systemie Linux. Jest to popularne narzędzie służące do tworzenia, usuwania i kopiowania partycji, a także do zmiany typu i etykiety systemu plików partycji.

GParted może być używany do tworzenia i manipulowania wieloma różnymi typami systemów plików, w tym ext2, ext3, ext4, btrfs, NTFS, FAT32 i wieloma innymi. Obsługuje również zmianę rozmiaru i przenoszenie partycji, co pozwala dostosować rozmiar i lokalizację partycji bez utraty danych.

Gnome-disk-narzędzie

Gnome-disk-utility (Disks) to graficzna aplikacja do kontrolowania napędów dysków i nośników w środowisku graficznym GNOME na komputerach z systemem Linux. Zapewnia prosty interfejs do zarządzania urządzeniami pamięci masowej, w tym dyskami twardymi, dyskami półprzewodnikowymi, dyskami USB, kartami SD i innymi nośnikami wymiennymi.

To narzędzie umożliwia użytkownikowi wykonywanie różnych zadań związanych z zarządzaniem dyskami, takich jak formatowanie dysków, ustawianie opcji montowania i testowanie wydajności. Ponadto możesz tworzyć obrazy dysków całych dysków lub poszczególnych partycji i zapisywać je w różnych formatach, takich jak surowy, skompresowany i ISO.

Menedżer partycji KDE

KDE Partition Manager to narzędzie GUI do zarządzania partycjami dysku w systemach Linux i Unix. Został opracowany jako część środowiska graficznego KDE i zapewniał łatwy w użyciu interfejs do tworzenia, usuwania, zmiany rozmiaru, przenoszenia i kopiowania partycji.

Jedną z mocnych stron tego narzędzia jest jego integracja ze środowiskiem graficznym KDE, co zapewnia spójny wygląd i działanie we wszystkich aplikacjach KDE. Zapewnia również szereg dodatkowych funkcji, takich jak możliwość podglądu zmian przed ich zastosowaniem oraz możliwość tworzenia obrazów dysków i ich przywracania.

Jest aktywnie rozwijany i aktualizowany. A także ma silną społeczność użytkowników i programistów, którzy przyczyniają się do jego rozwoju i wsparcia.

GNU rozstał się

GNU Parted to potężne narzędzie wiersza poleceń do zarządzania partycjami dysku w systemach Linux i Unix. Jest w stanie tworzyć, zmieniać rozmiar, usuwać i przenosić partycje. Nawet może zmieniać flagi partycji i wyświetla jasne informacje o dysku i jego partycjach.

Jedną z głównych zalet Parted jest to, że obsługuje różne formaty tablic partycji, co czyni go elastycznym narzędziem, którego można używać z różnymi platformami i systemami plików. Obsługiwane są popularne formaty tablic partycji, w tym MS-DOS, GPT, BSD, Sun i SGI.

Parted może pracować z różnymi systemami plików, w tym NTFS, FAT16, FAT32, HFS+, ext2, ext3 i ext4. Obsługuje zarówno partycje podstawowe, jak i logiczne, a także może tworzyć tablice partycji z wieloma partycjami.

NTFS-3G

NTFS-3G to darmowy sterownik oprogramowania typu open source, który umożliwia Linuksowi i innym systemom operacyjnym typu Unix odczytywanie i zapisywanie danych na partycjach NTFS (New Technology File System).

NTFS to system plików używany domyślnie w wielu systemach operacyjnych Windows. Dlatego posiadanie sterownika takiego jak NTFS-3G jest ważne dla użytkowników, którzy muszą przesyłać pliki między systemami Linux i Windows lub uzyskiwać dostęp do plików przechowywanych na partycjach NTFS z poziomu systemu Linux.

Obsługuje również szeroki zakres funkcji, w tym obsługę dużych plików i partycji, automatyczną obsługę uprawnień i własności oraz integrację z systemem plików Linux.

QtParted

Qtparted to graficzny interfejs dla narzędzia wiersza poleceń Parted. Został zaprojektowany jako klon Partition Magic (zastrzeżonego narzędzia do partycjonowania) dla systemu Windows. Zawiera również kilka zaawansowanych funkcji, takich jak możliwość wyrównywania partycji w celu optymalizacji wydajności dysku oraz możliwość przeprowadzania kontroli i napraw partycji.

To narzędzie jest oparte na frameworku Qt i zostało zaprojektowane jako wieloplatformowe, co oznacza, że ​​może działać na różnych systemach operacyjnych, w tym Linux, Unix i Windows. Jest jednak używany głównie w systemach Linux i Unix, gdzie często jest dołączany jako część domyślnej instalacji lub dostępny z repozytoriów oprogramowania.

Qtparted nie jest już aktywnie rozwijany i może nie działać dobrze z nowoczesnymi systemami lub nowszymi wersjami. Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się korzystanie z bardziej aktualnych narzędzi, takich jak GParted lub menedżer partycji KDE, które są aktywnie rozwijane i zapewniają bardziej nowoczesne i niezawodne funkcje partycjonowania.

Fdisk

fdisk to popularne narzędzie wiersza poleceń służące do zarządzania tablicami partycji na urządzeniach blokowych, takich jak dyski twarde i dyski półprzewodnikowe. Pozwala użytkownikom tworzyć, usuwać, zmieniać rozmiar i modyfikować partycje na dysku.

Jest to powszechnie używane narzędzie do partycjonowania dysku w systemach operacyjnych typu Unix, w tym w systemie Linux. Podobnie jak inne narzędzia do partycjonowania, fdisk obsługuje również wiele formatów systemów plików.

Podstawowa składnia używania polecenia fdisk jest następująca:

fdisk [parameters] device

Tutaj „urządzenie” określa urządzenie dysku twardego do partycjonowania (np. /dev/sda), a „parametry” mogą służyć do określania różnych opcji wiersza poleceń, które kontrolują zachowanie fdisk.

Niektóre z często używanych parametrów z fdisk obejmują:

  • -n: Utwórz nową partycję
  • -d: Usuń istniejącą partycję
  • -l: Wyświetla tablice partycji dla określonego urządzenia
  • -p: Wydrukuj tablicę partycji.
  • -t: Zmień typ partycji.

Na przykład, aby utworzyć nową partycję na /dev/sda, możesz użyć następującego polecenia.

sudo fdisk /dev/sda

Spowoduje to uruchomienie narzędzia fdisk dla określonego dysku. Stamtąd możesz użyć różnych opcji wiersza poleceń do tworzenia, modyfikowania i usuwania partycji w razie potrzeby.

Dysk CF

Cfdisk to kolejne narzędzie do partycjonowania do zarządzania tablicami partycji na dysku. Jest to również narzędzie oparte na wierszu poleceń, które zapewnia prostszy i bardziej przyjazny dla użytkownika interfejs w porównaniu z fdisk.

Zapewnia również wizualną reprezentację dysku i partycji, która pozwala użytkownikom łatwo zobaczyć bieżący układ dysku i wprowadzić odpowiednie zmiany.

Uwaga: Podczas korzystania z narzędzi menedżera partycji należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ modyfikowanie tablic partycji może potencjalnie spowodować utratę danych. Zawsze pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej ważnych danych przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w tablicy partycji dysku twardego.

Notka od autora ✍️

Partycjonowanie systemu Linux może być ważnym zadaniem w celu optymalizacji wykorzystania miejsca na dysku, organizowania danych i wydajnego zarządzania zasobami systemowymi. Linux oferuje wiele potężnych narzędzi do partycjonowania, zarówno graficznych, jak i opartych na wierszu poleceń, aby wykonać to zadanie.

Mam nadzieję, że ten artykuł był pomocny w poznawaniu najlepszych menedżerów partycji systemu Linux. Być może zainteresuje Cię również nauka tworzenia partycji dysku w systemie Windows.