8 najlepszych narzędzi infrastruktury jako kodu (IaC) na rok 2023

Zespoły zajmujące się infrastrukturą i operacjami w różnych branżach zawsze szukają skutecznych sposobów tworzenia i wdrażania bardziej zwinnych, elastycznych i skalowalnych aplikacji. Tradycyjna metoda ręcznego konfigurowania środowisk infrastrukturalnych jest pracochłonna i podatna na błędy.

Aby sprostać temu wyzwaniu, wiele organizacji zwraca się obecnie w stronę infrastruktury jako kodu (IaC). IaC zapewnia zespołom DevOps i NetOps spójny sposób automatyzacji udostępniania, konfiguracji i zarządzania zasobami IT, takimi jak sieci, systemy pamięci masowej, serwery, maszyny wirtualne i moduły równoważenia obciążenia.

Co to jest IaC?

Infrastruktura jako kod (IaC) to metoda zarządzania i udostępniania zasobów IT przy użyciu kodu lub plików definicji do odczytu maszynowego zamiast fizycznej konfiguracji sprzętu. IaC pomaga organizacjom obniżyć koszty, zwiększyć szybkość i wyeliminować ryzyko związane z ręczną konfiguracją.

IaC jest ważną częścią praktyk DevOps, ponieważ pomaga zautomatyzować i ustandaryzować udostępnianie zasobów w chmurze. Umożliwia również organizacjom szybkie i dokładne replikowanie środowisk oraz skalowanie ich operacji.

Rodzaje podejść

Istnieją dwa podejścia do IaC. Obejmują one deklaratywne (funkcjonalne) i imperatywne (proceduralne).

 • Deklaratywne (funkcjonalne): Podejście deklaratywne wykorzystuje koncepcję „stanu pożądanego” do zdefiniowania wymagań systemowych. W tym podejściu wystarczy zdefiniować docelową konfigurację dla swojej infrastruktury, a system zastosuje niezbędne zmiany, aby osiągnąć ten stan.
 • Imperatywne (proceduralne): Podejście imperatywne wykorzystuje metodę „krok po kroku” lub metodę proceduralną w celu zdefiniowania wymagań środowiskowych. To podejście wymaga podania instrukcji, których należy przestrzegać, aby osiągnąć żądaną konfigurację.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie najlepszych narzędzi IaC

Wybór najlepszego rozwiązania IaC zależy od potrzeb i preferencji dotyczących infrastruktury. Szukając i kupując oprogramowanie IaC, należy wziąć pod uwagę różne czynniki.

# 1. Automatyzacja

Automatyzacja pomaga zmniejszyć ryzyko związane z błędami ludzkimi wynikającymi z ręcznego wdrażania, konfigurowania i zarządzania infrastrukturą. Zautomatyzowane wdrożenia mogą pomóc w utrzymaniu niskich kosztów dzięki ograniczeniu liczby błędów, zwiększeniu szybkości i optymalizacji obciążeń. Wiele narzędzi IaC oferuje funkcje automatyzacji, dlatego ważne jest, aby porównywać różne produkty pod względem możliwości automatyzacji.

#2. Skalowalność

Najlepsze praktyki DevOps zalecają możliwość łatwego i szybkiego skalowania w górę lub w dół, aby dostosować się do zmieniających się wymagań dotyczących zasobów. Poszukaj narzędzia IaC, które oferuje funkcje skalowalności, takie jak dynamiczna orkiestracja lub automatyczne skalowanie. Zapewni to, że Twoje środowisko będzie wyposażone w zasoby wystarczające do zaspokojenia bieżących i przyszłych potrzeb bez nadmiernej alokacji lub marnowania zasobów. Niektóre narzędzia IaC obsługują nawet zaawansowane opcje skalowalności, takie jak aktualizacje stopniowe lub strategie wdrożeniowe typu blue-green, co pozwala na bezpieczne, bezproblemowe aktualizacje bez przestojów i zakłóceń.

#3. Koszt

Jedną z głównych zalet korzystania z narzędzi IaC jest oszczędność kosztów w porównaniu z ręczną konfiguracją i konserwacją infrastruktury. Właściwe narzędzie IaC powinno równoważyć efektywność kosztową z funkcjami, które są najważniejsze dla Twojej organizacji. Porównaj modele cenowe różnych dostawców i sprawdź bezpłatne wersje próbne przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu. Ponadto sprawdź, jakie opłaty licencyjne mogą obowiązywać w przypadku dodatkowych użytkowników lub aplikacji innych firm.

#4. Integracja i rozszerzalność

Przy wyborze narzędzia IaC ważne jest znalezienie takiego, które oferuje solidne opcje integracji i rozszerzalności. Upewnij się, że narzędzie IaC ma interfejsy API do integracji z zewnętrznymi usługami i systemami oraz bibliotekę wtyczek rozszerzających możliwości produktu. Daje to elastyczność w dostosowywaniu przepływu pracy do konkretnych potrzeb. Ponadto dobre opcje rozszerzalności pozwalają w razie potrzeby tworzyć niestandardowe integracje i łączniki.

#5. Bezpieczeństwo i wsparcie

Bezpieczeństwo powinno zawsze być priorytetem przy ocenie dowolnej technologii. Wiele rozwiązań IaC zapewnia wbudowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak zarządzanie dostępem do tożsamości (IAM), szyfrowanie i zapobieganie utracie danych. Korzystne jest również wybranie rozwiązania IaC z dedykowanymi zespołami obsługi klienta i wsparcia technicznego, które mogą pomóc w całym procesie wdrażania i wdrażania. Dowiedz się, jakiego rodzaju pomoc techniczną zapewniają — czat na żywo, poczta e-mail, rozmowy telefoniczne lub fora — aby wiedzieć, gdzie się zwrócić w przypadku problemów.

Przyjrzyjmy się teraz niektórym z najlepszych narzędzi IaC.

Terraforma HashiCorp

HashiCorp Terraform to narzędzie programowe IaC typu open source. Zapewnia spójny przepływ pracy do udostępniania i zarządzania infrastrukturą w dowolnej chmurze, w tym w środowiskach chmur publicznych, prywatnych i hybrydowych.

Dzięki Terraform użytkownicy mogą definiować swoją infrastrukturę chmury w deklaratywnym języku konfiguracji o nazwie HashiCorp Configuration Language (HCL). Platforma Terraform następnie automatyzuje tworzenie i zarządzanie infrastrukturą chmurową na podstawie zdefiniowanej konfiguracji.

Cechy

 • Terraform obsługuje systemy operacyjne, w tym Linux, FreeBSD, macOS, OpenBSD, Solaris i Microsoft Windows.
 • Terraform dobrze współpracuje z istniejącymi przepływami pracy DevOps i popularnymi platformami orkiestracji, takimi jak Kubernetes.
 • Integruje się z systemem kontroli wersji (VCS), zarządzaniem usługami informatycznymi (ITSM) oraz potokami ciągłej integracji (CI) i ciągłego dostarczania (CD)
 • Może być używany do wdrażania w wielu chmurach.
 • Zarządzaj infrastrukturą sieciową, na przykład aktualizując pule członków systemu równoważenia obciążenia lub stosując zasady zapory sieciowej.

Rozwiązanie jest dostępne w dwóch wersjach — bezpłatnej, samozarządzanej open source do pobrania, która może działać lokalnie w Twoim środowisku, oraz wersji płatnej, Terraform Cloud dla zespołu i zarządzania, już od 20 USD za użytkownika. Oferują również biznesplan, który oferuje wykrywanie dryfu, logowanie jednokrotne, dzienniki audytu, samoobsługowych agentów i niestandardową współbieżność. Cennik biznesplanu jest dostępny na żądanie.

Pulumi

Pulumi reklamuje swoją platformę jako „infrastrukturę jako kod dla inżynierów”. Ma możliwość udostępniania infrastruktury za pomocą kombinacji języków i technologii, w tym TypeScript, Python, Go, C# i JavaYAML.

Platforma typu open source została zaprojektowana, aby pomóc programistom w tworzeniu zasobów w chmurze i zarządzaniu nimi u różnych dostawców. Pulumi oferuje również szablony projektów do różnych zastosowań, w tym kontenerów, aplikacji Kubernetes, klastra Kubernetes, bezserwerowych, statycznych stron internetowych i maszyn wirtualnych.

Cechy

 • Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC)
 • Integruje się z kilkoma systemami CI/CD, w tym usługą kodu AWS, Circle CI, GitLab CI, Jenkins, Azure DevOps i innymi.
 • Udostępnia dzienniki audytu do śledzenia działań użytkowników w organizacji
 • Obsługa wielu języków, takich jak Python, TypeScript, JavaScript, Go, C#, F#, Java i YAML
 • Pulumi udostępnia zasady w postaci kodu za pośrednictwem CrossGuard — narzędzia typu open source, które umożliwia pisanie reguł w języku Python, JavaScript lub Open Policy Agent (OPA) Rego

Pulumi oferuje wiele płatnych planów, w tym plan zespołowy, plan dla przedsiębiorstw (ceny niestandardowe), plan krytyczny dla biznesu (wycena niestandardowa) oraz bezpłatny plan dla osoby. Oferują również 14-dniowy bezpłatny okres próbny.

Kosmiczny transport

Spacelift to rozwiązanie CI/CD stworzone z myślą o niezależnym od chmury oprogramowaniu IaC. Platforma programistyczna Spacelift jest zbudowana wokół koncepcji polityki jako kodu przy użyciu struktury otwartego agenta polityki (OPA), która umożliwia użytkownikom definiowanie zasad obejmujących różne punkty decyzyjne w aplikacji, takie jak logowanie, dostęp, zatwierdzenie i decyzja o inicjalizacji .

Cechy

 • Oferuje deklaratywne zarządzanie przepływem pracy za pomocą otwartego agenta zasad (OPA)
 • Obsługuje dostarczanie tożsamości zgodne z SAML 2.0
 • Integruje się z Terraform, CloudFormation, Pulumi i Kubernetes
 • Obsługuj zasady bezpieczeństwa oparte na rolach, niestandardowe przepływy zatwierdzania i dowolny przepływ git.
 • Obsługuje kilka platform chmurowych (AWS, GCP i Microsoft Azure)

Spacelift oferuje 14-dniowy bezpłatny okres próbny i różne płatne plany, w zależności od wymagań klienta.

AWS CloudFormation

AWS CloudFormation to usługa, która umożliwia przewidywalne i powtarzalne modelowanie, udostępnianie i zarządzanie wdrożeniami zasobów AWS i innych firm. Pozwala budować aplikacje na innych produktach Amazon, takich jak Amazon EC2, elastyczny magazyn bloków, SNS, elastyczne równoważenie obciążenia i automatyczne skalowanie bez konieczności konfigurowania podstawowej infrastruktury AWS.

Cechy

 • Pozwala używać języków deklaratywnych typu open source, takich jak JSON lub YAML.
 • Zdefiniuj swoje środowisko chmurowe za pomocą TypeScript, Python, Java i .NET.
 • Modeluj i dostarczaj zasoby i moduły stron trzecich publikowane przez AWS Partner Network (APN) i społeczność programistów.
 • Twórz aplikacje bezserwerowe z SAM.

AWS CloudFormation korzysta z modelu opłat za użytkownika i pobiera opłaty tylko za operację tworzenia, aktualizowania, usuwania, odczytu lub wyświetlania listy operacji obsługi. Oferują bezpłatny poziom z ograniczonymi opcjami. Możesz skontaktować się z zespołem sprzedaży AWS CloudFormation w celu uzyskania niestandardowych wycen lub skorzystać z kalkulatora cen AWS, aby uzyskać oszacowanie.

Marionetka

Puppet to platforma open-source do zarządzania konfiguracją i automatyzacji, przeznaczona do udostępniania zasobów, zarządzania infrastrukturą oraz osiągania i utrzymywania zgodności w systemach lokalnych, infrastrukturze chmury lub w hybrydowym środowisku IT.

Cechy

 • Puppet obsługuje AWS, Microsoft Azure, GCP, VMware, Windows, Linux, Windows OS i Oracle.
 • Oferuje rozbudowane integracje z różnymi usługami w chmurze, zasobami DSC, infrastrukturą, polityką jako kodem, zarządzaniem tajemnicami i technologiami wirtualizacji.
 • Możliwości monitorowania i raportowania w czasie rzeczywistym umożliwiają znajdowanie błędów dryfowania i zgodności.
 • Wykorzystuje zasady jako kod w celu usprawnienia i egzekwowania zgodności.

Stawki marionetkowe nie są publikowane na ich stronie internetowej, ale możesz wypełnić krótki formularz na stronie cenowej witryny, aby poprosić o wycenę.

Szef kuchni (szef postępów)

Chef zapewnia elastyczną strukturę wdrażania i zarządzania infrastrukturą, aplikacjami i usługami. Platforma Chef zawiera komponenty, takie jak książki kucharskie, przepisy, role i środowiska, które służą do tworzenia pożądanego stanu infrastruktury i zarządzania nią.

Cechy

 • Integruje się z Azure, AWS, Docker, Kubernetes, Terraform i VMware
 • Wsparcie AIOps
 • Automatyzuje zabezpieczenia, infrastrukturę i aplikacje
 • Obsługa wielu systemów operacyjnych, wielu chmur, lokalnych, hybrydowych i złożonych starszych architektur.
 • Ciągła automatyzacja potoków dostaw
 • Zautomatyzowana naprawa w przypadku dryfu konfiguracji

Możesz kupić to oprogramowanie jako rozwiązanie lokalne lub SaaS, kontaktując się z zespołem sprzedaży szefa kuchni w celu uzyskania niestandardowych ofert lub kupując je w witrynie Azure lub AWS Marketplace.

Poprzeczna

Zbudowany na Kubernetes, Crossplane to platforma typu open source, która koordynuje aplikacje i infrastrukturę. Umożliwia zbudowanie płaszczyzny kontroli z konfiguracją deklaratywną w stylu Kubernetes i opartą na interfejsie API w celu zarządzania stosami aplikacji, umożliwiając wydajne procesy DevOps.

Cechy

 • Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC)
 • Konfiguracja deklaratywna
 • Integruje się z potokami CI/CD
 • Zautomatyzuj zadania operacyjne, uzgadniając kontrolery

Narzędzie pozwala użytkownikom na samoobsługowe płaszczyzny kontroli i oferuje pojedynczy punkt kontroli polityki i uprawnień.

Tablica mózgowa

Brainboard to narzędzie do współpracy stworzone dla inżynierów, architektów chmury, DevOps i menedżerów infrastruktury do wizualnego projektowania infrastruktury chmury i zarządzania nią. Platforma umożliwia architektom przeciąganie i upuszczanie infrastruktury chmury, danych, niestandardowych zasobów i modułów Terraform od dostawców chmury obsługiwanych przez Terraform.

Cechy

 • Integruje się z Azure, AWS, Oracle i GCP
 • Przeciągnij i upuść możliwości
 • Automatyczne generowanie kodu Terraform
 • Wizualnie twórz potoki CI/CD
 • Infrastruktura samoobsługowa

Brainboard oferuje dwa płatne plany (pro i enterprise) oraz bezpłatny plan dla zespołu dwóch użytkowników. Plan pro (dla produkcji i zespołów) zaczyna się od 99 USD. Ceny planu dla przedsiębiorstw są dostępne na żądanie.

Końcowe przemyślenia

Kupując najlepsze rozwiązanie IaC dla swojej organizacji, możesz pokusić się o wybór rozwiązania kojarzonego z popularną firmą. Nie zadowalaj się pierwszą opcją, która wydaje się pasować – znajdź tę, która jest naprawdę dostosowana do Twoich potrzeb.

Najlepsze narzędzie dla Ciebie zależy od Twoich konkretnych potrzeb i wymagań. Zalecamy przeprowadzenie własnych badań, ocenę różnych narzędzi, przeczytanie recenzji produktów na niezależnych stronach internetowych i poproszenie o demo produktu lub zarejestrowanie się w celu bezpłatnego okresu próbnego (jeśli jest dostępny). Umożliwi to ocenę narzędzi i wybór najlepszej opcji dla potrzeb Twojej firmy.

Możesz być także zainteresowany Cloudformation Vs. Terraformacja.

x