Co to jest i dlaczego potrzebuje tego Twoja firma

Niezależnie od wielkości firmy i sektora, dane zapewniają wgląd w operacje biznesowe, które pomagają kierownictwu i interesariuszom w podejmowaniu świadomych decyzji.

Znaczenie danych dla rozwoju firmy

Wartość danych wzrosła do szczytu w dzisiejszym świecie rosnących wyzwań i konkurencji, ponieważ dostarczają one firmom informacji potrzebnych do podejmowania mądrych decyzji biznesowych.

W oparciu o dokładne dane decyzje podejmowane przez interesariuszy i kierownictwo poprowadzą organizację w kierunku trwałego wzrostu i sukcesu. Firmy mogą lepiej zrozumieć swoją działalność i klientów dzięki statystykom danych.

Firmy każdego typu mogą podejmować lepsze decyzje, głównie analiza danych często owocuje efektywnymi działaniami i prowadzi do wyższych zarobków.

Według raportu Forbesa 59% firm korzysta z analizy danych w celu usprawnienia procesu decyzyjnego i zwiększenia produktywności. Każdy sektor i branża, w tym marketing i sprzedaż, HR, IT, logistyka, handel detaliczny i wiele innych, wykorzystuje dane do identyfikowania trendów i przewidywania wzorców zachowań konsumentów, zrozumienia ich klientów, podnoszenia jakości usług, obniżania kosztów, opracowywania nowych produktów i rozwiązania, wprowadzać innowacje i robić różne inne rzeczy.

W dzisiejszych czasach, niezależnie od wielkości czy branży, analiza danych jest niezbędna każdej firmie. Jest kamieniem węgielnym wzrostu, ponieważ umożliwia firmom identyfikację obszarów, które mogą skorzystać na ulepszeniach, ocenę wyników i identyfikację możliwości rozwoju ich działalności.

W rezultacie inwestowanie w technologię opartą na danych może pomóc firmom w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej i maksymalizacji zysków.

Dla małych i średnich firm oraz dużych organizacji badania i analizy danych mogą być cenne dla podejmowania decyzji, opracowywania strategii i rozwoju, jeśli badania i analizy danych są wykorzystywane skutecznie i wydajnie.

Co to jest umiejętność korzystania z danych?

Umiejętność korzystania z danych to proces interpretacji, wykorzystywania, rozumienia wzorców danych i wyciągania wniosków, które doprowadzą do pomyślnych wyników biznesowych.

Umiejętność korzystania z danych to zbiór umiejętności i wiedzy, który umożliwia ludziom i organizacjom wykorzystanie danych w produktywny sposób, aby osiągnąć swoje cele. Obejmuje zrozumienie metod stosowanych do gromadzenia, organizowania, przechowywania i wykorzystywania danych oraz tego, jak wyciągać z nich prawidłowe wnioski.

Znając wiele form danych, takich jak źródła danych, typy analiz i higiena danych, zdobędziesz większą wiedzę na temat danych. Znaczące spostrzeżenia dotyczące danych można uzyskać za pomocą narzędzi, metod i struktur do analizy danych.

Innym aspektem umiejętności korzystania z danych jest wiedza, kiedy dane muszą zostać uwzględnione, dokładne lub wymagane są dalsze badania. Ostatecznym wskaźnikiem umiejętności korzystania z danych jest umiejętność przekazywania spostrzeżeń opartych na danych w sposób zrozumiały dla właścicieli i innych interesariuszy oraz umożliwiający podjęcie działań.

Specjaliści znający się na danych mogą używać ich do analizowania wzorców, uzyskiwania wglądu i podejmowania decyzji. W rezultacie umiejętność korzystania z danych staje się coraz ważniejsza dla menedżerów, pracowników i kierownictwa wykonawczego, którzy chcą wnosić wartość dodaną do swoich organizacji.

Obecnie wszystkie typy przedsiębiorstw, niezależnie od skali, są całkowicie uzależnione od wglądu w dane w celu podejmowania świadomych decyzji i przekształcania nieprzetworzonych i losowych danych w cenne informacje biznesowe.

W skrócie, umiejętność korzystania z danych zyskuje ogromną popularność w małych i średnich firmach i dużych korporacjach, ponieważ pomaga zwiększyć produktywność, innowacyjność i poprawić obsługę klienta, co prowadzi do lepszego zwrotu z inwestycji.

Dlaczego znajomość danych jest ważna dla Twojej firmy?

Jeśli organizacje chcą sprostać dzisiejszemu konkurencyjnemu światu cyfrowemu, umiejętność korzystania z danych jest niezbędna, ponieważ umożliwia im podejmowanie decyzji wyłącznie na podstawie danych w celu uzyskiwania dobrych decyzji i wyników.

Specjaliści wyszkoleni w konstruowaniu i analizie danych mogą przetwarzać dane w celu uzyskania doskonałych spostrzeżeń, które wspomagają wydajne operacje i działania korporacyjne, umożliwiając im wnoszenie wartości do ich przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa, które planują układ w oparciu o fakty dotyczące danych, są zawsze o krok do przodu, aby na czas wykorzystywać możliwości, dostarczać rozwiązania i produkty specyficzne dla klienta oraz dopracowywać operacje.

Wgląd w dane pozwala firmom różnej wielkości wyciągać wnioski, które pozwalają odpowiednim interesariuszom lepiej komunikować się z pracownikami, przezwyciężać wąskie gardła, wypełniać luki i dostarczać wartość biznesową klientom, sprzedawcom i dostawcom.

Organizacje, które opierają się podejmowaniu decyzji opartych na danych, mogą przejść przez trudną fazę optymalizacji, automatyzacji i digitalizacji operacji, co skutkuje nieodpowiednimi wynikami biznesowymi.

Według badania Gartnera brak umiejętności korzystania z danych jest drugą co do wielkości wewnętrzną barierą sukcesu. Umiejętność korzystania z danych zostanie sformalizowana o ponad 80% do 2023 r., biorąc pod uwagę jej zdolność do zwiększania wartości biznesowej.

Komunikacja oparta na współpracy, zwiększona produktywność, lepsza obsługa klienta, lepsze podejmowanie decyzji, lepsze wyniki finansowe, innowacyjność i wydajność procesów pracy, to wszystko może zostać osiągnięte przez organizacje, które przyjmą umiejętność korzystania z danych.

Wyzwania związane z alfabetyzacją danych

Zdolność do interpretowania danych i podejmowania decyzji na ich podstawie staje się coraz ważniejsza dla organizacji w dzisiejszym świecie opartym na danych.

Umiejętność korzystania z danych ma jednak swoje wyzwania. Wyzwania te obejmują brak specjalistycznych umiejętności związanych z danymi, trudności w zrozumieniu skomplikowanych zestawów danych, trudności w zarządzaniu ogromnymi ilościami danych oraz trudności w zrozumieniu i zastosowaniu danych w różnych kontekstach.

Ze względu na te problemy organizacje i specjaliści mogą potrzebować pomocy w zdobyciu umiejętności obsługi danych i podejmowaniu przemyślanych decyzji.

Wykwalifikowani pracownicy: Wykwalifikowani specjaliści powinni przeprowadzić interoperację danych, aby osiągnąć pożądane wyniki ze zbiorów danych. Organizacja potrzebuje specjalistów, takich jak naukowcy danych, inżynierowie, analitycy i architekci.

Powielanie danych: ponieważ dane są dynamiczne, oczywiste jest, że będą podlegać różnym modyfikacjom w czasie. Firmy powinny inwestować w drogie rozwiązania klasy korporacyjnej, aby utrzymywać dane na szeroką skalę i aktualizować je.

Integralność danych: Organizacje muszą przezwyciężyć problemy, takie jak błędy danych spowodowane błędem ludzkim, niespójności między formatami danych, błędy w gromadzeniu danych i naruszenia prywatności.

Brak integracji: Ze względu na wiele zestawów danych, trudności z synchronizacją, skalowalność i elastyczność, integracja danych z różnych działów jest jednym z największych wyzwań. Firmy mogą być zmuszone do przyjęcia nowych technik i narzędzi do integracji lub analizy danych.

Podzbiory danych: analiza danych obejmuje perspektywę 360 stopni, więc organizacje muszą dokonać niezbędnych integracji lub aktualizacji infrastruktury bazy danych, przepływów pracy itp., aby zebrać wszystkie zestawy danych. Przetwarzanie tylko jednego określonego zestawu danych nie zapewniłoby krytycznych spostrzeżeń lub mogłoby dostarczyć tylko częściowych spostrzeżeń.

Fizyczne i logiczne: Organizacje potrzebują określonego sprzętu i oprogramowania do przetwarzania złożonych i ogromnych zestawów danych w celu analizowania i podejmowania decyzji opartych na danych, takich jak przechowywanie danych, przestrzeń w chmurze, algorytmy, pakiety oprogramowania itp.

Wydatki: podejmowanie decyzji w oparciu o dane wymaga dokładności, spójności i kontekstu danych, a te firmy muszą wprowadzić niezbędne zabezpieczenia i zmiany. Wiązałoby się to z dodatkowymi wydatkami dla organizacji.

Umiejętność korzystania z danych ma na celu zapewnienie organizacjom ram do podejmowania decyzji na podstawie rzeczywistych danych, a nie założeń, które doprowadzą je do nowych wyżyn.

Podstawowe umiejętności i koncepcje związane z alfabetyzacją danych dla biznesu

Witryny handlu elektronicznego śledzące zakupy detalistów na stronach firmowych wykorzystują pliki cookie i sygnalizatory witryn do gromadzenia danych z niezwykłą szybkością. Ale bez umiejętności korzystania z danych znaczenie tych danych pozostaje niewykorzystane.

W tej sekcji przyjrzyjmy się umiejętnościom wymaganym do znajomości danych w celu uzyskania wartości biznesowej.

Umiejętności związane z danymi wymagają zrozumienia funkcjonowania zbiorów danych oraz manipulowania nimi i interpretowania ich w celu wyciągania wnikliwych wniosków, które pomogą organizacjom podjąć decyzję o napędzaniu działalności firmy.

Na poziomie podstawowym umiejętność korzystania z danych nie jest żadnym konkretnym zestawem umiejętności, które należy nabyć; jest to kompleksowy pakiet, jak podano poniżej:

 • Eksploracja danych: eksploracja złożonych i skalowanych danych pod kątem ich źródeł, typów, formatów itp.
 • Zarządzanie danymi: pobieranie, czyszczenie, przechowywanie prawidłowych danych itp.
 • Wykorzystanie danych: analizowanie, interpretacja, wizualizacja, raportowanie itp.
 • Wiedza domenowa: Wykrywanie wzorców danych, rozpoznawanie wzorców i przewidywanie
 • Aplikacja danych: W jaki sposób organizacja, taka jak analiza biznesowa, transformacja cyfrowa, wspomaganie decyzji, sztuczna inteligencja, automatyzacja, analiza itp., będzie wykorzystywać dane.
 • Doskonalenie: badanie zbiorów danych pod kątem luk i błędów w celu improwizacji wyników w celu osiągnięcia celu biznesowego.

Firmy potrzebują profesjonalistów ze zdolnościami technicznymi, analitycznymi i statystycznymi, aby interpretować dane, wyciągać wnioski i zadawać właściwe pytania we właściwym miejscu, aby stać się organizacją całkowicie opartą na danych.

Ponadto wiedza na temat zarządzania danymi, bezpieczeństwa oraz standardów organizacyjnych i zgodności pomaga profesjonalistom przechowywać dane w bezpiecznym magazynie bez naruszania jakichkolwiek zasad i przepisów.

Firmy muszą uruchamiać programy szkoleniowe i podnoszące kwalifikacje dla pracowników, aby uzyskać biegłość w zakresie korzystania z danych.

koncepcje biznesowe

Poniższe koncepcje są niezbędne dla firm opartych na danych:

 • Analiza danych: Analiza danych w aspekcie opisowym, diagnostycznym i predykcyjnym.
 • Data Wrangling: Jest to proces przygotowania surowych danych do dalszej analizy, zwany także czyszczeniem danych.
 • Wizualizacja danych: Proces przekształcania danych w wizualną reprezentację w postaci wykresów, tabel, map, infografik itp. Pomaga decydentom w dokonywaniu niezbędnych uzgodnień biznesowych.
 • Ekosystem danych: Analiza danych jest złożoną i wymagającą wielu zasobów czynnością, dlatego aktualizacja niezbędnego sprzętu i oprogramowania jest niezbędna do uzyskania pożądanych wyników analizy danych.
 • Zarządzanie danymi: zasady organizacyjne, wytyczne i zgodność dla kompleksowych działań związanych z analizą danych.
 • Zespół ds. danych: zespół wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się analizą danych i dostarczaniem lepszych informacji w celu tworzenia wartości biznesowej.

W miarę, jak idziemy w przyszłość, organizacje będą coraz bardziej koncentrować się na danych, aby osiągać wyniki biznesowe, więc zapotrzebowanie na profesjonalistów, którzy wykażą się umiejętnością korzystania z danych, będzie nadal rosło.

Organizacje, które chcą wyróżniać się w oparciu o fakty oparte na danych, mogą mądrze inwestować w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników i infrastruktury.

Jak budować Data Literacy w Twojej firmie?

Według raportu Accenture tylko 25% profesjonalistów uważa, że ​​efektywnie wykorzystuje dane, a jeszcze mniej, tylko 21% jest pewnych swoich umiejętności w zakresie korzystania z danych.

Z badań wynika, że ​​organizacje muszą rozwijać umiejętności w zakresie korzystania z danych, aby wzmocnić pozycję pracowników i sprawić, by byli pewni, że będą w stanie osiągać przełomowe wyniki.

Zobaczmy, jak organizacje mogą budować kulturę i zachęcać pracowników do bycia jej częścią:

Uwaga: nie są to standardowe wytyczne ani ramy; zapewnia szerokie spojrzenie.

Na początek organizacje mogą zdefiniować cele w zakresie umiejętności korzystania z danych, ocenić poziom umiejętności pracowników i zaprojektować odpowiednie ścieżki szkoleniowe. Dokładnie można go wdrożyć w następujących krokach:

 • Przekaż kierownictwu i pracownikom znaczenie umiejętności korzystania z danych
 • Zidentyfikuj luki w umiejętności korzystania z danych
 • Zaprojektuj program alfabetyzacji danych dostosowany do potrzeb pracowników
 • Definiuj cele i mierz wydajność za pomocą wskaźników KPI
 • Udostępniaj i udostępniaj dane pracownikom
 • Uzyskaj informacje zwrotne i ulepsz program tam, gdzie jest to konieczne

Aby zdobyć zestaw umiejętności i świadomość pracowników, wymagane są następujące informacje:

 • Umiejętności pracowników w operacjach statystycznych i logicznych
 • Menedżerowie, którzy są wystarczająco zdolni do skonstruowania i wyjaśnienia przepływu pracy lub procesu w oparciu o odpowiednie liczby lub dane
 • Umiejętności ekspertów danych, takich jak inżynierowie danych, analitycy danych i naukowcy, którzy potrafią wyjaśnić wyniki swoich algorytmów AI i ML

Narzędzia i szkolenia: Organizacje mogą stworzyć program nauczania umiejętności korzystania z danych, który zapewnia niezbędne narzędzia i szkolenia umożliwiające osiągnięcie pożądanego poziomu umiejętności korzystania z danych.

Kontynuacja szkolenia po pomiarach, śledzeniu i monitorowaniu postępów w zakresie umiejętności korzystania z danych na poziomie indywidualnym i organizacyjnym, aby zapewnić prawidłowe działanie programu.

Zapewnienie pracownikom elastyczności i wystarczającej ilości czasu na ćwiczenie umiejętności związanych z danymi pomoże im osiągnąć biegłość w korzystaniu z danych w celu dodania wartości do organizacji.

Na podstawie danych wejściowych organizacje mogą wyznaczać kamienie milowe i realistyczne cele, aby osiągnąć pożądany poziom umiejętności korzystania z danych we wszystkich jednostkach biznesowych w oparciu o zgodność organizacyjną.

Podnoszenie kwalifikacji pomoże firmom każdej wielkości i typu wdrożyć i wykonać program analizy danych w celu podjęcia decyzji opartej na danych.

Biorąc pod uwagę obecną konkurencyjność rynku, zdecydowana większość firm staje się coraz bardziej świadoma potrzeby zwiększania umiejętności korzystania z danych.

Posiadanie umiejętności i zasobów wymaganych do analizowania dynamicznych i skomplikowanych danych staje się coraz ważniejsze dla osób i organizacji, ponieważ cyfryzacja zyskuje na popularności i staje się potrzebą chwili.

Korzystanie z odpowiednich narzędzi niewątpliwie wniosłoby wartość dodaną oraz ułatwiłoby i przyspieszyło analizę danych i proces zbierania informacji.

Wszyscy profesjonaliści mogą korzystać z tych zasobów, począwszy od zajęć online, przez interaktywne samouczki, aż po naukę programowania.

Poniżej przedstawiono kilka narzędzi, które mogą być pomocne w zdobywaniu umiejętności korzystania z danych.

Jednym z kursów oferowanych przez Coursera, na który warto zwrócić uwagę, jest Data Literacy Specialization.

Kursy związane z zarządzaniem danymi, Business Intelligence i hurtownią danych z pewnością dodałyby umiejętności do analizy danych i zarządzania danymi.

Profesjonaliści posiadający doświadczenie i wiedzę w zakresie języków programowania, takich jak Python i Java, systemów baz danych, takich jak SQL i NoSQL, oraz systemów operacyjnych, takich jak UNIX i LINUX, zyskają przewagę i wyprzedzą ukończenie analizy danych oraz uzyskają szybsze wyniki.

Wizualizacja danych: Surowe dane nie mogą być zrozumiałe dla osób spoza sekcji analizy danych, dlatego dane muszą być przedstawione w formacie wizualnym, aby były zrozumiałe dla odpowiednich właścicieli firm i interesariuszy, aby mogli podejmować powiązane decyzje biznesowe.

Kilka narzędzi wymienionych poniżej może służyć do przedstawiania danych na różne sposoby, w tym na wykresach, infografikach i innych elementach wizualnych.

Jeśli szukasz zaawansowanego zarządzania danymi, możesz zajrzeć do kursów AI, ML i RPA. Kursy te pomogą profesjonalistom pogłębić wiedzę na temat danych oraz tworzyć automatyzację i innowacje.

Ostatnie słowa

Mówi się, że jeśli nie masz kompasu nawigacyjnego, zgubisz się w oceanie. Ta sama koncepcja dotyczy danych. Bez decyzji opartych na danych istnieje duże prawdopodobieństwo, że firmy każdej wielkości i typu mogą stracić konkurencyjność w bardzo wymagającym środowisku.

Każda część świata sieci gromadzi dane w niezwykle szybkim tempie. Idąc naprzód, musimy podnosić umiejętności w zakresie umiejętności korzystania z danych i wykorzystywać je do podejmowania decyzji biznesowych w celu dodania wartości w zakresie produktywności, zadowolenia klientów, automatyzacji, innowacji, zysków itp.

Następnie sprawdź najlepsze narzędzia do zarządzania danymi dla średnich i dużych firm.

x