Jak dodawać numery slajdów w programie PowerPoint

Podczas prezentowania prezentacji programu PowerPoint łatwo jest stracić orientację, na którym slajdzie aktualnie się znajdujesz – zwłaszcza jeśli jest duży. Aby pomóc, możesz dodać numery slajdów w programie PowerPoint, aby poznać swoje położenie.

Możesz oczywiście ręcznie dodać numery slajdów do każdego slajdu za pomocą pól tekstowych. Nie jest to opcja, którą zalecamy, ponieważ wszelkie wprowadzone zmiany (na przykład dodanie nowych slajdów) wymagałyby również ręcznej aktualizacji numerów slajdów.

Zamiast tego możesz dodać numery slajdów, które aktualizują się automatycznie na wszystkich slajdach, w tym na wszystkich ukrytych. Domyślnie te numery slajdów pojawią się w stopce slajdów, ale możesz je przenosić i formatować, edytując „Wzorzec slajdów” prezentacji.

Dodaj numery slajdów do prezentacji PowerPoint

Aby dodać numery slajdów, otwórz prezentację PowerPoint z kilkoma dodanymi slajdami, a następnie kliknij kartę „Wstaw”.

Naciśnij kartę Wstawianie w programie PowerPoint

W tym miejscu musisz wybrać przycisk „Nagłówek i stopka” w sekcji „Tekst”.

Kliknij przycisk Nagłówek i stopka

Spowoduje to wyświetlenie pola opcji „Nagłówek i stopka”. Aby dodać numery slajdów do slajdów programu PowerPoint, kliknij pole wyboru „Numer slajdu” na karcie „Slajdy”.

Naciśnij przycisk „Zastosuj do wszystkich”, aby dodać numery slajdów do wszystkich slajdów.

W opcjach nagłówka i stopki kliknij pole wyboru Numer slajdu, a następnie naciśnij Zastosuj do wszystkich

Po zastosowaniu numery slajdów pojawią się na każdym slajdzie w prawym dolnym rogu. Jeśli podzieliłeś prezentację PowerPoint na sekcje, musisz powtórzyć tę czynność dla każdej sekcji.

Usuń numery slajdów z prezentacji PowerPoint

Aby usunąć numery slajdów z prezentacji PowerPoint, możesz wykonać podobne kroki, jak te pokazane powyżej.

Naciśnij Wstaw> Nagłówek i stopka, aby wyświetlić opcje nagłówka i stopki programu PowerPoint. W polu „Nagłówek i stopka” usuń zaznaczenie pola wyboru „Numer slajdu”.

Możesz usunąć numer strony tylko z aktualnie wybranego slajdu, klikając „Zastosuj” lub ze wszystkich slajdów, klikając przycisk „Zastosuj do wszystkich”.

W opcjach nagłówka i stopki usuń zaznaczenie pola wyboru Numer slajdu, a następnie naciśnij Zastosuj lub Zastosuj do wszystkich

Formatuj numery slajdów w programie PowerPoint

Możesz sformatować numery slajdów za pomocą wzorca slajdów programu PowerPoint, aby były wyświetlane przy użyciu innej czcionki, rozmiaru, koloru lub położenia.

Aby to zrobić, kliknij Widok> Wzorzec slajdów na pasku wstążki.

Kliknij Widok> Wzorzec slajdów, aby przejść do widoku edycji wzorca slajdów ”width =” 519 ″ height = ”146 ″ onload =” pagespeed.lazyLoadImages.loadIfVisibleAndMaybeBeacon (this); ”  onerror = ”this.onerror = null; pagespeed.lazyLoadImages.loadIfVisibleAndMaybeBeacon (this);”> </p>
<p> Spowoduje to załadowanie ekranu edycji wzorca slajdów.  Aktualną pozycję numeru strony zobaczysz jako pole tekstowe w prawej dolnej części slajdu. </p>
<p> <img loading =

Możesz przenieść pole tekstowe w inne miejsce, aby przenieść numer slajdu na wszystkie slajdy.

Aby edytować formatowanie tekstu numeru slajdu, zaznacz pole tekstowe, a następnie wybierz kartę „Strona główna” na pasku wstążki.

Następnie możesz edytować opcje formatowania tekstu, korzystając z opcji dostępnych w sekcjach „Czcionka” i „Akapit”.

Opcje formatowania na karcie Narzędzia główne w programie PowerPoint

Na przykład naciśnięcie przycisku „Pogrubienie” spowoduje, że numery slajdów będą pogrubione na wszystkich slajdach.

Po sformatowaniu numerów slajdów wróć do karty „Wzorzec slajdów” na pasku wstążki, a następnie wybierz przycisk „Zamknij widok wzorca”.

Kliknij przycisk Zamknij widok wzorca, aby zamknąć tryb widoku wzorca slajdów w programie PowerPoint

Numery slajdów zostaną zaktualizowane o nowe formatowanie na wszystkich slajdach, w zależności od wprowadzonych zmian.