Jak edytować lub usuwać dane na wykresie PowerPoint


Trendy danych zmieniają się w czasie. W związku z tym może zajść potrzeba edycji lub usunięcia danych z wykresu w prezentacji programu Microsoft PowerPoint, aby odzwierciedlić te zmiany. Jest to dość prosty proces. Oto jak to zrobić.

Edycja i usuwanie danych z wykresu PowerPoint

Otwórz PowerPoint i przejdź do slajdu zawierającego wykres lub wykres. Tam wybierz wykres.

Teraz kliknij wykres prawym przyciskiem myszy. Z wyświetlonego menu kontekstowego wybierz polecenie „Edytuj dane”.

Edytuj dane

Pojawi się mały arkusz kalkulacyjny. Tutaj możesz wybrać komórkę zawierającą dane, które chcesz edytować, a następnie wpisać dowolną nową wartość, którą chcesz umieścić na wykresie.

zastępowanie wartości w komórce tabeli

Grafika odpowiednio się dostosuje. Jeśli chcesz całkowicie usunąć dane z wykresu, wybierz wiersz zawierający dane, kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek wiersza, a następnie wybierz polecenie „Usuń” z menu kontekstowego.

Usunąć dane

Dane zostaną następnie usunięte z wykresu.

usunięte dane

x