Jak konwertować pliki wideo do MP3 w systemie Linux

Możesz mieć plik wideo na komputerze z systemem Linux, który chcesz przekształcić w możliwy do słuchania plik audio MP3. Na szczęście na platformie Linux jest wiele różnych narzędzi, które mogą konwertować filmy do plików audio MP3. W tym przewodniku omówimy dwie metody.

Pierwszą metodą, którą omówimy, jest narzędzie SoundConverter GUI systemu Linux, które jest idealne dla początkujących, którzy chcą konwertować pliki z wideo na dźwięk MP3. Drugą metodą, którą omówimy, jest potężne narzędzie terminalowe o nazwie FFMPeg, które jest świetne dla zaawansowanych użytkowników, którzy chcą mieć większą kontrolę.

Chcesz przekonwertować pliki MP3 na formaty audio typu open source? Jesteśmy z Tobą.

Metoda 1 – Konwertuj pliki wideo za pomocą aplikacji SoundConverter

SoundConverter to doskonałe narzędzie, które umożliwia użytkownikom systemu Linux łatwe transkodowanie plików audio między różnymi formatami. Czy wiesz jednak, że można go również używać do konwersji plików wideo na audio? Naprawdę!

Aby rozpocząć proces konwersji za pomocą SoundConverter, musisz zainstalować program. Aby zainstalować program, uruchom okno terminala, naciskając Ctrl + Alt + T lub Ctrl + Shift + T.na klawiaturze. Następnie wprowadź poniższe instrukcje wiersza polecenia, które odpowiadają używanemu systemowi operacyjnemu Linux.

Ubuntu

sudo apt install soundconverter

Debian

sudo apt-get install soundconverter

Arch Linux

sudo pacman -S soundconverter

Fedora

sudo dnf install soundconverter

OpenSUSE

sudo zypper install soundconverter

Po zainstalowaniu programu SoundConverter w środowisku pulpitu Linux postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami krok po kroku, aby przekonwertować pliki wideo na pliki audio MP3.

Krok 1: Otwórz aplikację SoundConverter na pulpicie systemu Linux, wyszukując ją w menu aplikacji.

Krok 2: W programie SoundConverter znajdź przycisk „dodaj plik” (znajduje się bezpośrednio po prawej stronie przycisku „Konwertuj” w aplikacji) i kliknij go myszą. Po kliknięciu przycisku „dodaj plik” pojawi się wyskakujące okienko.

Krok 3: Korzystając z wyskakującego okienka, wyszukaj plik wideo na komputerze z systemem Linux, który chcesz przekonwertować na plik audio MP3.

Krok 4: Znajdź ikonę ustawień w prawej górnej części aplikacji SoundConverter i kliknij ją myszą.

W obszarze ustawień zaznacz pole „Do folderu”. Następnie znajdź przycisk „Wybierz” i kliknij go, aby skonfigurować folder wyjściowy.

Krok 5: Po kliknięciu przycisku „Wybierz” zobaczysz wyskakujące okienko. Użyj tego wyskakującego okienka, aby wybrać miejsce, w którym przekonwertowane pliki wideo mają być zapisywane.

Krok 6: Po wybraniu folderu wyjściowego znajdź „Typ wyniku?” Sekcja i zmień menu rozwijane obok „Format” na „MP3”.

Krok 7: Zamknij okno ustawień. Następnie, po zamknięciu okna ustawień, znajdź przycisk „Konwertuj” i kliknij go. Po wybraniu opcji „Konwertuj” SoundConverter rozpocznie transkodowanie pliku wideo do pliku audio MP3!

Metoda 2 – Konwersja plików wideo w wierszu poleceń za pomocą FFMPeg

Chociaż narzędzie SoundConverter jest bardzo dobre dla początkujących użytkowników Linuksa, nie jest dla wszystkich. Niektórzy użytkownicy Linuksa wolą wiersz poleceń, a FFMpeg to najlepsze narzędzie do konwersji wiersza poleceń dostępne na platformie.

Zanim jednak przejdziemy do konwersji plików wideo na pliki audio MP3, musimy zademonstrować, jak zainstalować FFMPeg. Otwórz okno terminala i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby rozpocząć.

Ubuntu

sudo apt install ffmpeg

Debian

sudo apt-get install ffmpeg

Arch Linux

sudo pacman -S ffmpeg

Fedora

sudo dnf install ffmpeg

OpenSUSE

sudo zypper zainstaluj ffmpeg

Ogólny Linux

FFMpeg działa w prawie każdym systemie operacyjnym Linux, ponieważ jest narzędziem defacto do transkodowania mediów dla platformy. Tak więc, nawet jeśli nie korzystasz z popularnego systemu operacyjnego Linux, nie powinieneś mieć żadnych problemów z jego działaniem. Aby zainstalować, otwórz okno terminala, wyszukaj „ffmpeg” i załaduj go tak, jak zwykle instalujesz programy.

Po zainstalowaniu narzędzia FFMpeg na komputerze z systemem Linux postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami krok po kroku, aby dowiedzieć się, jak przekonwertować dowolny plik wideo na plik audio MP3!

Krok 1: Otwórz okno terminala i użyj polecenia CD, aby przenieść sesję wiersza poleceń do katalogu, w którym znajduje się plik wideo.

Pamiętaj, że będziesz musiał określić dokładną lokalizację tego pliku wideo, aby polecenie CD działało. W tym przykładzie nasz plik wideo znajduje się w katalogu ~ / Videos. Twój będzie inny, więc pamiętaj, aby zmienić przykład polecenia poniżej, aby to odzwierciedlić.

cd ~/Videos

Krok 2: Używając polecenia ls, wyświetl katalog zawierający plik wideo, który chcesz przekonwertować na MP3.

ls

Krok 3: Zanotuj nazwę pliku wideo i zmień example.video w poniższym poleceniu, aby rozpocząć proces konwersji.

Uwaga: FFMpeg może również konwertować pliki wideo do innych formatów. Po prostu zmień przekonwertowane audio.mp3 na żądany format audio (Ogg, Wav, Flac itp.)

ffmpeg -i example.video converted-audio.mp3

Po zakończeniu procesu plik wideo zostanie przekonwertowany na MP3. Uzyskaj dostęp do przekonwertowanego pliku audio, otwierając menedżera plików systemu Linux w lokalizacji, w której znajduje się plik wideo.

x