Udostępnij teraz w social media:

Każdy system Windows 10 ma konto administratora. Jeśli skonfigurujesz tylko jedno konto użytkownika w systemie Windows 10, zostanie ono automatycznie ustawione jako administrator systemu. Możesz dodać inne konta użytkowników i przenieść uprawnienia administratora na jedno z nich.

To konto administratora kontroluje, co można, a czego nie można zainstalować w systemie, jakie reguły są skonfigurowane dla programu antywirusowego, kontroli rodzicielskiej, tworzenia i usuwania kont i nie tylko.

Błąd odmowy dostępu na koncie administratora systemu Windows 10

Konto administratora w systemie Windows 10 kontroluje większość rzeczy, ale nadal będziesz napotykać foldery, do których nie możesz uzyskać dostępu ani edytować. Może to być spowodowane problemem z uprawnieniami, plikami systemowymi lub kontem, którego używasz. Wypróbuj poniższe rozwiązania.

1. Włącz Windows Defender

Jeśli używasz programu antywirusowego innej firmy, może on ograniczać dostęp do niektórych folderów, ponieważ podejrzewa, że ​​możesz je uszkodzić. Jest to dodatkowa ochrona przez program antywirusowy i może być przydatna w niektórych przypadkach.

Sprawdź -   Windows 7 ma tylko rok poprawek zabezpieczeń

Spróbuj zmienić ustawienia programu antywirusowego, aby to wyłączyć. Jeśli nie ma możliwości wyłączenia tej dodatkowej ochrony, wyłącz program antywirusowy i włącz program Windows Defender.

Windows Defender jest dostępny jako standardowa aplikacja w systemie Windows 10 i nie blokuje dostępu do plików i folderów.

2. Uruchom jako administrator

Jeśli zobaczysz błąd odmowy dostępu podczas korzystania z aplikacji innej firmy. Nie wszystkie aplikacje działają z uprawnieniami administratora po ich otwarciu, nawet jeśli zalogujesz się na konto administratora.

Otwórz menu Start.
Poszukaj aplikacji i kliknij ją prawym przyciskiem myszy.
Z menu kontekstowego wybierz Uruchom jako administrator.
Uwierzytelnij się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła konta administratora.

3. Otwórz Eksplorator plików z uprawnieniami administratora

Jeśli próbujesz otworzyć plik lub folder i widzisz błąd odmowy dostępu, otwórz Eksplorator plików z uprawnieniami administratora.

Otwórz Menedżera zadań.
Przejdź do zakładki Procesy i poszukaj Eksploratora Windows.
Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Zakończ zadanie.
W Menedżerze zadań przejdź do Plik> Uruchom nowe zadanie.
W polu uruchamiania wpisz explorer.exe i włącz opcję Utwórz to zadanie z uprawnieniami administratora.
Stuknij Enter.
W otwartym oknie Eksploratora plików przejdź do pliku lub folderu, do którego chcesz uzyskać dostęp, i otwórz go.

4. Sprawdź uprawnienia do pliku/folderu

Możliwe, że Twój użytkownik nie ma uprawnień dostępu do pliku. Uprawnienia można cofnąć nawet dla administratora lub folder/plik może być własnością TrustedInstaller i może być konieczne przejęcie własności.

Sprawdź -   Jak uzyskać program Microsoft Movie Maker w systemie Windows 10

Kliknij plik/folder prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości z menu kontekstowego.
Przejdź do zakładki Bezpieczeństwo.
Wybierz konto administratora z i sprawdź, czy ma uprawnienia w sekcji Uprawnienia.
Jeśli konto nie ma uprawnień, kliknij Edytuj i nadaj mu wszystkie uprawnienia.
Następnie kliknij Zaawansowane na tej samej karcie.
Kliknij Zmień obok Właściciela.
W polu Wprowadź nazwę obiektu do wybrania wprowadź swoją nazwę użytkownika i kliknij Sprawdź nazwy, aby ją zatwierdzić.
Kliknij OK.
Zastosuj zmianę i zastosuj ją do wszystkich podfolderów i katalogów.
Otwórz plik/folder i będziesz mieć do niego dostęp.

5. Dodaj konto do grupy admin

Twoje konto użytkownika może nie należeć do grupy administratorów w systemie. Może się to zdarzyć, gdy zainstalowany jest program antywirusowy innej firmy.

Stuknij skrót klawiaturowy Win + R, aby otworzyć okno uruchamiania.
W polu uruchamiania wpisz lusrmgr.msc i naciśnij Enter.
W kolumnie po lewej stronie wybierz Grupy.
W okienku po prawej stronie kliknij dwukrotnie Administratorzy.
W oknie, które się otworzy, kliknij Dodaj.
Wprowadź swoją nazwę użytkownika i zatwierdź ją, klikając Sprawdź nazwy.
Kliknij OK.
Zastosuj zmiany, a następnie spróbuj otworzyć plik lub folder.

Sprawdź -   Jak zarządzać lewym / prawym kanałem w słuchawkach Bluetooth w systemie Windows 10

Uwaga: jest to rozwiązanie dla systemu Windows 10 Pro. Nie będzie działać w systemie Windows 10 Home.

6. Wyłącz monit UAC

Komunikat o odmowie dostępu to warstwa bezpieczeństwa dodana przez system Windows 10. Można ją wyłączyć, ale nie należy jej pozostawiać w ten sposób na stałe. Zmień ustawienia monitu UAC, uzyskaj dostęp do pliku/folderu, a następnie zmień ustawienia z powrotem na takie, jakie były.

Otwórz Panel sterowania.
Przejdź do Konta Użytkowników.
Wybierz Konta użytkowników.
Kliknij Zmień ustawienia kontroli konta użytkownika.
Przesuń suwak do samego dołu/ustawienia.
Kliknij OK.

7. Zaktualizuj system Windows 10

Komunikat odmowy dostępu można naprawić, stosując oczekujące aktualizacje w systemie Windows 1o. Z reguły zawsze powinieneś starać się aktualizować swój system.

Otwórz aplikację Ustawienia za pomocą skrótu klawiaturowego Win + I.
Przejdź do Aktualizacji i zabezpieczeń.
Wybierz kartę Aktualizacja systemu Windows.
Kliknij Sprawdź aktualizacje.
Zainstaluj wszelkie oczekujące aktualizacje i uruchom ponownie system.

Wniosek

Konto administratora nie ma pełnego dostępu do wszystkich plików i folderów. Większość elementów, do których dostęp administrator jest ograniczony, należy do TrustedInstaller. Zmiana właściciela jest łatwa i opisaliśmy ten proces powyżej. Zachowaj ostrożność, zmieniając cokolwiek w chronionym folderze. Możesz skończyć z uszkodzeniem plików systemowych.