Jak pobierać pliki z PowerShell w Windows 10

Udostępnij teraz w social media:

PowerShell stał się domyślną aplikacją w systemie Windows z Windows 8. Nie zastępuje wiersza polecenia, ale może robić rzeczy, których wiersz polecenia nie może, a częściej jest łatwiejszy w użyciu. Typowym tego przykładem jest pobieranie plików. Jeśli chcesz pobrać plik z wiersza polecenia, masz kilka obręczy, które musisz przeskoczyć. Zwykle musisz zainstalować aplikację taką jak wget lub Cygwin. Dzięki PowerShell jest to znacznie prostsze. Możesz pobrać pliki z PowerShell i zapisać je w bieżącym folderze lub w dowolnym innym wybranym folderze.

Pobierz pliki z PowerShell

Nie potrzebujesz uprawnień administratora, aby pobierać pliki z PowerShell. Wszystko, co musisz wiedzieć, to prawidłowe polecenie. Następujące polecenie pobierze plik i zapisze go w bieżącym katalogu. Jeśli uruchomisz program PowerShell jako zwykły użytkownik, zostanie on domyślnie otwarty w folderze użytkownika. Jeśli nie zmienisz folderu, możesz znaleźć pobrany plik w katalogu głównym folderu użytkownika.

  Jak zmienić ikonę kafelka aplikacji Chrome w menu Start w systemie Windows 10

Składnia:

powershell -command "& { iwr url/FileName.Extension -OutFile FileName.Extension }"

Przykład:

powershell -command "& { iwr https://cloud.newsblog.pl.com/wp-content/uploads/2018/03/Lines-In-The-Sky.jpg -OutFile image.jpg }"

Zapisz w lokalizacji folderu

Istnieją dwa sposoby pobierania plików z programu PowerShell i zapisywania ich w lokalizacji folderu. Pierwsza metoda polega na przełączeniu się do folderu, w którym chcesz zapisać, za pomocą polecenia cd.

Na przykład po otwarciu programu PowerShell otwiera bieżący folder użytkownika. Możesz użyć polecenia cd, aby przełączyć się na przykład do folderu Pobrane.

Składnia:

cd Folder path

Przykład:

cd C:UsersfatiwDownloads

Gdy znajdziesz się w nowym folderze, możesz użyć polecenia z poprzedniej sekcji i pobrać plik.

Druga metoda nie wymaga zmiany lokalizacji folderu na inną. Zamiast tego możesz po prostu dodać lokalizację zapisu do polecenia, które wykonujesz, co jest następujące.

  Jak naprawić program Windows Defender dezaktywowany przez zasady grupy?

Składnia:

$client = new-object System.Net.WebClient
 $client.DownloadFile("url/FileName.Extension","SaveLocationFileName.Extension")

Przykład:

$client = new-object System.Net.WebClient
 $client.DownloadFile("https://cloud.newsblog.pl.com/wp-content/uploads/2018/03/Lines-In-The-Sky.jpg","C:New folderimage1.jpg")

Ostrzeżenia

PowerShell nie sprawdzi, czy podana nazwa pliku jest już używana. Zastąpi plik bez ostrzeżenia, więc jeśli masz już plik o nazwie image.jpg w folderze, upewnij się, że nie pobierasz i nie zapisujesz innego pliku o tej samej nazwie.

Jeśli używasz PowerShell jako zwykły użytkownik, nie pozwoli ci on zapisywać plików w katalogu głównym twojego dysku Windows.

PowerShell nie poprawi rozszerzeń plików. Jeśli użyjesz PowerShell do pobrania pliku JPG i powiesz mu, aby zapisał go jako plik PNG podczas nadawania mu lokalizacji zapisu, PowerShell Cię nie poprawi. Spowoduje to, że nie będziesz mógł otworzyć pliku, ponieważ rozszerzenie jest nieprawidłowe. Będziesz musiał naprawić rozszerzenie pliku, zanim będziesz mógł otworzyć plik.

  Jak ominąć TPM 2.0 i zainstalować sprawdzanie wymagań dla systemu Windows 11?

x