Jak skutecznie chronić dane

Klasyfikacja danych pomaga organizacjom identyfikować i klasyfikować dane zgodnie z ich wrażliwością, wartością i potencjalnym wpływem, gdyby zostały naruszone.

Klasyfikując dane, organizacje mogą opracować odpowiednie środki bezpieczeństwa i kontrole w celu ochrony danych i zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami i normami.

Ważne jest, aby zrozumieć różne typy posiadanych danych i sposób ich wykorzystania, ponieważ pomoże to określić odpowiedni wymagany poziom ochrony.

Najpierw zobaczmy, czym jest klasyfikacja danych i dlaczego dane są klasyfikowane.

Co to jest klasyfikacja danych?

Klasyfikacja danych to proces organizowania danych w kategorie lub klasy na podstawie określonych cech lub atrybutów. Konkretne kryteria stosowane do klasyfikacji danych mogą się różnić w zależności od potrzeb i celów organizacji.

Głównym celem klasyfikacji danych jest uczynienie ich bardziej uporządkowanymi i łatwiejszymi w użyciu, a jednocześnie ochrona ich przed nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem.

Klasyfikując dane, można zidentyfikować różne typy danych, które są istotne dla organizacji i przypisać im odpowiednie etykiety lub znaczniki. Może to być przydatne do celów związanych z zarządzaniem danymi, bezpieczeństwem i prywatnością.

Klasyfikacji danych można dokonać ręcznie lub za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, w zależności od wielkości i złożoności zbioru danych.

Istnieje kilka powodów, dla których dane muszą być klasyfikowane:

 • Organizacja danych: klasyfikacja danych pomaga uporządkować i ustrukturyzować dane w zrozumiały sposób, ułatwiając ich zrozumienie i analizę.
 • Ulepszone podejmowanie decyzji: klasyfikując dane w różne kategorie, można uzyskać wgląd i podejmować bardziej świadome decyzje w oparciu o charakterystykę danych.
 • Zwiększone bezpieczeństwo: Klasyfikacja danych może służyć do ochrony poufnych informacji poprzez kategoryzowanie ich jako poufne, publiczne lub zastrzeżone. Pomaga to zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.
 • Zwiększona wydajność: kategoryzowanie danych ułatwia lokalizowanie i pobieranie określonych informacji w razie potrzeby. Może to poprawić wydajność oraz skrócić czas i wysiłek potrzebny do znalezienia i wykorzystania danych.
 • Większa dokładność: klasyfikowanie danych może pomóc w zwiększeniu dokładności modeli uczenia maszynowego przez zapewnienie, że model jest szkolony na odpowiednich i odpowiednich danych.

Jak klasyfikacja danych zwiększa bezpieczeństwo?

Klasyfikacja danych może być skutecznym sposobem na poprawę bezpieczeństwa danych poprzez identyfikację i ochronę danych wrażliwych lub poufnych. Oto kilka sposobów wykorzystania klasyfikacji danych do poprawy bezpieczeństwa danych:

 • Zidentyfikuj dane wrażliwe: Klasyfikując dane zgodnie z ich wrażliwością, organizacje mogą zidentyfikować dane wymagające najwyższego poziomu ochrony. Może to pomóc w ustaleniu priorytetów działań związanych z bezpieczeństwem i przydzieleniu zasobów do najbardziej krytycznych obszarów.
 • Chroń poufne dane: przypisując odpowiednie etykiety klasyfikacyjne poufnym danym, organizacje mogą zapewnić, że dostęp do tych danych mają tylko upoważnione osoby. Może to pomóc w zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu poufnych informacji.
 • Wdrożenie kontroli: w oparciu o klasyfikację danych organizacje mogą wdrożyć odpowiednie kontrole w celu ochrony danych. Na przykład wrażliwe dane mogą wymagać silniejszych środków uwierzytelniania lub dodatkowego szyfrowania.
 • Lepsze zarządzanie danymi: Ustanawiając jasne zasady i procedury klasyfikacji danych, organizacje mogą poprawić zarządzanie danymi i zapewnić spójność i bezpieczeństwo obsługi danych.
 • Monitorowanie i kontrolowanie dostępu do danych: Monitorując i kontrolując dostęp do danych, organizacje mogą śledzić, kto uzyskuje dostęp do danych niejawnych i upewnić się, że dostęp do nich jest odpowiedni. Może to pomóc w wykryciu nieautoryzowanego dostępu lub niewłaściwego wykorzystania danych.

Rodzaje klasyfikacji danych

Aby odpowiednio zorganizować i obsługiwać dane, można je etykietować lub klasyfikować na podstawie różnych cech. Oto cztery najbardziej typowe metody stosowane przez firmy do porządkowania nieprzetworzonych danych przed określeniem sposobu ich klasyfikacji.

Klasyfikacja oparta na użytkownikach: obejmuje przypisywanie danych do kategorii na podstawie roli lub obowiązków użytkownika w organizacji. Na przykład dostęp pracownika do danych może być ograniczony ze względu na jego stanowisko lub poziom uprawnień.

Klasyfikacja oparta na zawartości: Organizuje dane na podstawie rzeczywistej zawartości danych. Może to obejmować przedmiot, format lub inne cechy danych.

Zautomatyzowana klasyfikacja: Analiza i kategoryzowanie danych na podstawie z góry określonych kryteriów zależy od oprogramowania lub algorytmów. Może to opierać się na treści samych danych, takich jak słowa kluczowe lub wzorce, lub metadanych powiązanych z danymi, takich jak nazwa pliku lub lokalizacja.

Klasyfikacja oparta na kontekście: Klasyfikacja oparta na kontekście obejmuje kategoryzowanie danych na podstawie kontekstu, w jakim są używane lub celu, w jakim zostały utworzone.

Poziomy wrażliwości klasyfikacji danych

Ogólnie rzecz biorąc, różne typy danych wymagają różnych poziomów klasyfikacji. Biorąc pod uwagę te poziomy, możesz dokładniej kategoryzować swoje dane. Istnieją głównie cztery poziomy wrażliwości w klasyfikacji danych.

Publiczny: Dane publiczne odnoszą się do danych, które są dostępne dla ogółu społeczeństwa i każdy może uzyskać do nich dostęp. Może to obejmować dane gromadzone i opracowywane przez agencje rządowe, organizacje non-profit lub firmy prywatne i udostępniane do użytku publicznego.

Wewnętrzne: Dane wewnętrzne odnoszą się do danych, które są gromadzone i wykorzystywane w organizacji lub firmie. Ten typ danych zazwyczaj nie jest udostępniany publicznie i jest wykorzystywany do różnych celów, takich jak podejmowanie decyzji, planowanie i analiza. Dane te są zwykle przechowywane i zarządzane w wewnętrznych systemach organizacji i są dostępne tylko dla upoważnionych osób w organizacji.

Poufne: Dane poufne odnoszą się do informacji, które mają być utrzymywane w tajemnicy lub prywatne w ramach organizacji. Tego typu dane zazwyczaj nie są udostępniane nikomu spoza organizacji i mogą podlegać specjalnym środkom bezpieczeństwa w celu ochrony ich poufności.

Ograniczone: Ten typ danych jest bardzo wrażliwy i wymaga najwyższego poziomu ochrony. Naruszenie danych na tym poziomie może mieć poważne konsekwencje dla organizacji, a nawet zagrozić bezpieczeństwu narodowemu. Przykłady mogą obejmować dane osobowe, dokumenty prawne i tajemnice handlowe.

Etapy klasyfikacji danych

Ten proces klasyfikacji danych składa się z kilku etapów:

 • Zidentyfikuj cel klasyfikacji danych: Ważne jest, aby zrozumieć powody klasyfikacji danych i cele, jakie ma osiągnąć proces klasyfikacji. Może to obejmować zapewnienie zgodności z przepisami, ochronę poufnych informacji lub usprawnienie procesów zarządzania danymi.
 • Zdefiniuj kategorie klasyfikacji: Określ kategorie, do których dane mają być klasyfikowane, takie jak publiczne, poufne lub zastrzeżone. Ważne jest, aby jasno określić cechy charakterystyczne każdej kategorii oraz rodzaje danych, które należy umieścić w każdej kategorii.
 • Przypisz własność danych: określ, kto jest odpowiedzialny za zarządzanie danymi i ich ochronę, a także za podejmowanie decyzji dotyczących ich klasyfikacji. Może to być konkretna osoba lub dział w organizacji.
 • Opracuj zasady klasyfikacji danych: Stwórz jasne, zwięzłe zasady określające kategorie klasyfikacji, obowiązki właścicieli danych oraz procedury klasyfikowania i obsługi danych.
 • Przekaż zasady klasyfikacji danych: Upewnij się, że wszystkie odpowiednie strony w organizacji są świadome zasad klasyfikacji danych i związanych z nimi obowiązków. Może to obejmować zapewnienie szkoleń lub udostępnienie pracownikom zasobów.
 • Wdrażaj kontrole dotyczące obsługi danych: Ustanów procedury i kontrole dotyczące obsługi danych w oparciu o ich poziom klasyfikacji. Może to obejmować kontrole, takie jak kontrola dostępu, szyfrowanie oraz tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych.
 • Monitoruj i przeglądaj proces klasyfikacji danych: Regularnie przeglądaj i oceniaj skuteczność procesu klasyfikacji danych, aby upewnić się, że spełnia on cele organizacji i że dane są odpowiednio obsługiwane. W razie potrzeby wprowadź poprawki, aby usprawnić proces.
 • Najlepsze praktyki dotyczące klasyfikacji danych

  Oto kilka najlepszych praktyk dotyczących klasyfikacji danych:

  • Zachowaj prostotę: ważne jest posiadanie jasnego i prostego systemu klasyfikacji, który jest łatwy do zrozumienia i stosowania dla pracowników. Złożone systemy klasyfikacji mogą być trudne w zarządzaniu i mogą nie być skuteczne w ochronie wrażliwych informacji.
  • Klasyfikuj dane w momencie ich tworzenia: Dane powinny być klasyfikowane natychmiast po ich utworzeniu, zamiast czekać, aż będą potrzebne lub dostępne. Gwarantuje to, że poufne informacje są odpowiednio chronione od samego początku.
  • Używaj wyraźnych etykiet: Używaj jasnych i zwięzłych etykiet, aby określić poziom klasyfikacji danych. Pomaga to pracownikom zrozumieć wrażliwość i ochronę wymaganą dla każdego elementu danych.
  • Ustal standardowy schemat klasyfikacji: opracuj standardowy schemat klasyfikacji, który jest konsekwentnie stosowany w całej organizacji. Pomaga to zapewnić spójną i dokładną klasyfikację danych.
  • Udokumentuj swoją klasyfikację: Prowadź rejestr procesu klasyfikacji, w tym zastosowane kategorie i kryteria, aby upewnić się, że może on być łatwo zrozumiany i powielony przez innych.

  Postępując zgodnie z tymi standardowymi praktykami, możesz upewnić się, że Twoje dane są poprawnie i wydajnie kategoryzowane, co może ułatwić administrowanie danymi i ich ocenę.

  Zasoby szkoleniowe dotyczące klasyfikacji danych

  Każdy może nauczyć się projektować modele klasyfikacji w celu wydajnej kontroli danych przy odpowiednim poziomie poświęcenia i zaangażowania, a dostępnych jest kilka zasobów do samodzielnej nauki klasyfikacji danych. Aby poszerzyć swoją wiedzę na temat klasyfikacji danych, zapoznaj się z tym wyborem niezbędnych książek.

  # 1. Klasyfikacja danych: algorytmy i aplikacje

  Ta książka uczy podstaw klasyfikacji danych, kładąc nacisk na tworzenie modeli i obejmuje szereg tematów związanych z klasyfikacją danych, takich jak różne typy stosowanych algorytmów i technik, zastosowania klasyfikacji danych w różnych dziedzinach oraz najlepsze praktyki wdrażania klasyfikacji danych w rzeczywistych sytuacjach.

  W tej książce omówiono również znaczenie klasyfikacji danych i różne korzyści, jakie może ona zapewnić, takie jak poprawa jakości danych i umożliwienie lepszego podejmowania decyzji.

  #2. Klasyfikacja danych: kompletny przewodnik

  W tej książce autor wprowadza czytelników w metody klasyfikacji danych i podejścia do definiowania, projektowania, tworzenia i wdrażania procesu klasyfikacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywnego zarządzania danymi,

  Ponadto oferuje szereg wskazówek dotyczących wdrażania najnowszych osiągnięć w zakresie technik klasyfikacji danych i projektowania przepływów pracy zgodnie z najlepszymi standardami klasyfikacji.

  #3. Klasyfikacja danych: jasne i zwięzłe odniesienie

  W tej książce omówiono przede wszystkim wewnętrzne i zewnętrzne relacje klasyfikacji danych. Wprowadza nawet różne kluczowe wskaźniki wydajności klasyfikacji, a także zapewnia najlepsze ramy projektowe dla klasyfikacji danych.

  Aby zrozumieć zasady i tematy zawarte w tej książce, wymagana jest wcześniejsza wiedza.

  Końcowe przemyślenia

  Klasyfikacja danych może być potężnym narzędziem dla firm i organizacji każdej wielkości. Organizując i etykietując dane w ustrukturyzowany sposób, możesz lepiej zrozumieć swoje dane, zidentyfikować wzorce i trendy oraz podejmować bardziej świadome decyzje.

  Ponadto klasyfikacja danych może pomóc w poprawie obsługi klienta, ułatwiając znajdowanie i dostęp do odpowiednich informacji. Może również pomóc w bezpieczeństwie danych, umożliwiając kontrolę dostępu do poufnych informacji.

  Mam nadzieję, że ten artykuł okazał się pomocny w nauce klasyfikacji danych w celu poprawy bezpieczeństwa. Możesz być również zainteresowany poznaniem najlepszych usług bezpieczeństwa do monitorowania naruszeń danych osobowych.

  x