Jak sprawdzić wersję PowerShell w systemie Windows 10?

Wielu użytkowników woli używać programu PowerShell zamiast wiersza polecenia, ponieważ ma on bardziej zaawansowane akcje w systemie Windows Server, oprócz kontroli nad serwerami Exchange, Lync i SQL. System Windows 10 jest domyślnie dostarczany z programem PowerShell 5.0, ale po zainstalowaniu najnowszych składników usługi Windows Update wyższa wersja programu Windows PowerShell 5.1 jest instalowana automatycznie. Z tego powodu może być konieczne nauczenie się sprawdzania wersji PowerShell na komputerze z systemem Windows 10. Jeśli starasz się znaleźć sposób, ten przewodnik pomoże ci dowiedzieć się o poleceniu sprawdzania wersji PowerShell.

Jak sprawdzić wersję PowerShell w systemie Windows 10?

Ale wiedz, że różne wersje systemu Windows mają wersje PowerShell, jak podano poniżej.

  • Windows 10 i Windows Server 2016 — wersja PowerShell to 5.0 (po aktualizacji systemu Windows zostanie zaktualizowana do wersji 5.1)

  • Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 – PowerShell w wersji 4.0

  • Windows 8 i Windows Server 2012 – PowerShell w wersji 3.0

  • Windows7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1 — PowerShell w wersji 2.0

W tym krótkim przewodniku poznasz polecenia sprawdzania wersji programu PowerShell, których można przestrzegać niezależnie od używanej wersji systemu Windows.

Metoda 1: Użyj polecenia $PSVersionTable

Gdy używasz polecenia $PSVersionTable w wierszu PowerShell, możesz sprawdzić wersję PowerShell w wierszu PSVersion danych wyjściowych.

1. Naciśnij klawisz Windows i wpisz PowerShell. Następnie kliknij Otwórz.

2. Teraz wpisz polecenie $PSVersionTable i naciśnij klawisz Enter.

3. Możesz sprawdzić wersję w linii wyjściowej PSVersion, jak zaznaczono poniżej. W tym przypadku wersja PowerShell to 5.1.19041.1645.

Metoda 2: Użyj polecenia $PSVersionTable.PSVersion

Możesz również sprawdzić wersję, główną, kompilację i historię zmian programu PowerShell programu PowerShell za pomocą polecenia $PSVersionTable.PSVersion.

1. Uruchom Windows PowerShell.

2. Teraz wpisz polecenie $PSVersionTable.PSVersion i naciśnij klawisz Enter.

3. Dane wyjściowe będą miały następujący format. W tym miejscu właściwość Major wskazuje wersję programu PowerShell.

Major Minor Build Revision
----- ----- ----- --------
5 1 19041 1645

Metoda 3: Użyj polecenia $Host

Gdy używasz polecenia $Host w oknie PowerShell, możesz sprawdzić wersję PowerShell w wierszu Wersja danych wyjściowych.

1. Przejdź do okna Windows PowerShell.

2. Teraz wpisz polecenie $Host i naciśnij klawisz Enter.

3. Możesz sprawdzić wersję PowerShell w wierszu Wersja wyjścia. Dane wyjściowe tego polecenia będą miały następujący format.

Name : ConsoleHost
Version : 5.1.19041.1645
InstanceId : 0859ad62-5642-4190-ab07-26fe0181e892
UI : System.Management.Automation.Internal.Host.InternalHostUserInterface
CurrentCulture : en-IN
CurrentUICulture : en-US
PrivateData : Microsoft.PowerShell.ConsoleHost+ConsoleColorProxy
DebuggerEnabled : True
IsRunspacePushed: False
Runspace : System.Management.Automation.Runspaces.LocalRunspace

Metoda 4: Użyj polecenia $ Host.Version

Możesz również sprawdzić wersję PowerShell, główną, kompilację i historię wersji PowerShell za pomocą polecenia $Host.Version.

1. Uruchom Windows PowerShell.

2. Teraz wpisz polecenie $Host.Version w oknie PowerShell i naciśnij klawisz Enter.

3. Dane wyjściowe będą miały następujący format. W tym miejscu właściwość Major wskazuje wersję programu PowerShell.

Major Minor Build Revision
----- ----- ----- --------
5 1 19041 1645

***

Mamy nadzieję, że ten przewodnik był pomocny i nauczyłeś się sprawdzać wersję PowerShell na komputerze z systemem Windows. Daj nam znać, która metoda zadziałała najlepiej. Ponadto, jeśli masz jakieś pytania/sugestie dotyczące tego artykułu, możesz je umieścić w sekcji komentarzy.