Jak stworzyć program dobrego samopoczucia finansowego dla swoich pracowników

Programy dobrego samopoczucia finansowego odnoszą się do ogólnej kondycji finansowej i redukcji stresu związanego z pieniędzmi. Jest to dodatkowa zachęta dla pracowników do poprawy stabilności finansowej, mająca na celu wzmocnienie ich bieżącej sytuacji finansowej i planów do emerytury.

Według Raporty PWCzauważono, że finanse są jedną z głównych przyczyn stresu pracowników. Może to negatywnie wpłynąć na produktywność, niekorzystnie wpływając na ogólną wydajność organizacji. Dlatego organizacje powinny priorytetowo traktować tworzenie programów dobrego samopoczucia finansowego dla swoich pracowników.

Program ten pomaga pracownikom przezwyciężyć problemy finansowe w intensywnym życiu zawodowym. Od edukacji finansowej po kontrolowanie wydatków – pracodawca zapewnia, że ​​program uczy strategicznego podejścia do podejmowania decyzji finansowych.

Finansowe programy odnowy biologicznej obejmują szeroki zakres działań mających na celu poprawę ostatecznego dobrostanu pracowników. W ramach tego pracodawca zapewnia zasoby edukacyjne, osobiste wskazówki i dostęp do produktów lub usług finansowych.

Programy dobrego samopoczucia finansowego są oferowane przez organizację we współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług lub instytucjami finansowymi, których celem jest kontrolowanie kondycji finansowej.

W trakcie programu pracownicy uczą się podejmowania decyzji finansowych na całe życie oraz poznają narzędzia umożliwiające podejmowanie świadomych kroków. Budżetowanie, zarządzanie długiem, planowanie emerytalne i strategie inwestycyjne to jedne z najczęściej używanych narzędzi w programie odnowy biologicznej.

Znaczenie programu dobrego samopoczucia finansowego

Oto kilka powodów, dla których warto stworzyć program odnowy finansowej dla swoich pracowników:

 • Programy odnowy biologicznej zmniejszają istotny problem stresu finansowego, który pracownicy odczuwają w ciągu swojego życia. Pieniądze mogą być znaczącym źródłem niepokoju, a wsparcie ich w decydującej sytuacji pozytywnie wpływa na ich umysł.
 • Idealny pomiar finansowy poprawia satysfakcję pracowników z pracy; starają się zapewnić sobie przyszły rozwój kariery w organizacji.
 • Tworzy zdrowe środowisko pracy i zwiększa zaangażowanie pracowników. Stabilne finansowo kariery pracowników pozwalają im skupić się na produktywności, zamiast martwić się innymi zajęciami.
 • Zorientowany na wyniki program odnowy finansowej oszczędza czas, ponieważ zarządzanie działalnością gospodarczą wymaga szczególnego wysiłku i czasu. Program podsumowuje wszystkie krytyczne działania finansowe w jednym miejscu, wskazując właściwy kierunek decyzji zmieniających życie. Co ważne, pracownicy mogą spędzać czas z rodziną i efektywnie pracować, bez stresu.
 • Zapewnia silną pulę kandydatów w momencie rekrutacji, kiedy większość organizacji nie trafia do najlepszych, utalentowanych pracowników. Organizacja posiadająca zorganizowany program odnowy finansowej przyciąga pracowników ze względu na korzyści i dodatkowe korzyści.

Możesz także zapoznać się z najlepszymi platformami doświadczeń pracowników zapewniającymi pozytywne miejsce pracy.

Jak stworzyć program dobrego samopoczucia finansowego

Oto pięć kroków, które pomogą Twojej organizacji zaplanować najlepszy program finansowy dla pracowników:

#1. Zidentyfikuj potrzeby pracowników

Dobra sytuacja finansowa zaczyna się od zidentyfikowania potrzeb pracownika. Pracownicy starają się zrównoważyć cele finansowe i cele zawodowe jednocześnie; wpływa to na ich produktywność. Sprawny dział HR może przeprowadzić powszechnie akceptowane badania wewnątrz firmy; zebrane informacje stanowią bazę pomiarową dla programu wellness.

Po zakończeniu procesu oceny organizacja zna najistotniejszy problem finansowy swojego miejsca pracy. Dane pozwalają na porównanie z przeszłym wynagrodzeniem w celu ustalenia, czy było ono dobrze dopasowane do potrzeb pracownika i czy potrzebne są jakieś modyfikacje w celu uzyskania przyszłych świadczeń.

#2. Odkryj wewnętrzne wyzwania

Wszystkie wewnętrzne kwestie powinny zostać rozwiązane przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu. Organizacje stają przed wyzwaniami podczas opracowywania i wdrażania programu dobrego samopoczucia finansowego.

Koszt procesu i wynikający z niego zwrot z inwestycji stanowią znaczne ryzyko, ponieważ dyrektor wykonawczy musi znać liczbę partnerstw w momencie opracowywania. Pomiar efektywności programu odnowy biologicznej z potrzebami pracowników może dostarczyć potencjalnego pomysłu na przyszły sukces.

#3. Wybierz podejście

Istnieje wiele możliwości wdrożenia programu odnowy finansowej w organizacji, ale znalezienie programu odpowiadającego Twoim potrzebom wymaga analizy zasobów, możliwości i danych demograficznych siły roboczej. Organizacja opracowuje programy z narzędziami online, kursami finansowymi lub konsultacjami z doradcami finansowymi.

Jeden program będzie odpowiedni tylko dla niektórych pracowników; różni się w zależności od indywidualnych problemów poszczególnych pracowników. Jednak zgodnie ze standardami rynkowymi za najlepszą opcję dla pracowników uważa się skuteczne zachęty konkurencyjne.

#4. Komunikuj się i angażuj pracowników

Każdy program zorientowany na pracowników odnosi sukces po komunikacji z pracownikami. Zaangażowanie w czasie rzeczywistym zwiększa wysiłki działu HR, które w przeciwnym razie byłyby widoczne dla pracowników jako treści generowane przez dostawców.

Wdrożenie odpowiedniej edukacji prowadzi do optymalnych wyników, a kadra kierownicza ustala preferowane programy dla każdego pracownika w oparciu o jego potrzeby.

Działania obejmują identyfikację i pomoc pracownikom, którzy nie uczestniczą w programach świadczeń. Regularne aktualizacje trwającego programu wymagają od pracodawców zaangażowania różnych kanałów, takich jak e-maile, biuletyny, intranet i warsztaty.

Proces ten tworzy sprzyjające środowisko pracy w organizacji, w którym pracownicy mogą zadawać pytania i szukać wyjaśnień na temat swojej proaktywnej podróży do dobrego samopoczucia finansowego.

#5. Ustal miarę sukcesu

Miarą sukcesu programu odnowy biologicznej jest udział pracowników. Korzyści ze skutecznego programu to zwiększone uczestnictwo w programach emerytalnych, korzystanie z elastycznych kont wydatków na opiekę zdrowotną czy uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach. Okresowe ankiety pozwalają organizacji sprawdzić zaangażowanie w program wellness, w tym stopień zadowolenia pracownika z inicjatywy.

Możesz także zapoznać się z najlepszym oprogramowaniem do rozpoznawania pracowników, aby nagradzać najlepszych pracowników.

Zalety programu finansowego Wellness

Oto kilka korzyści płynących ze stworzenia solidnego programu odnowy finansowej dla pracowników:

 • Finansowe programy wellness zwiększają satysfakcję z pracy pracowników, dzięki czemu mogą się oni skoncentrować i pracować bez presji nieoczekiwanych potrzeb finansowych.
 • Dobrze zorganizowany asystent finansowy przypomina o niezbędnych potrzebach pieniężnych na przyszłość. Obejmuje planowanie inwestycji, budowanie funduszu awaryjnego i nie tylko.
 • Finansowe programy odnowy biologicznej zapewniają pracownikom szereg korzyści w zamian za wysiłek włożony w pracę. Jeśli pracownicy otrzymają pomoc w zaspokojeniu potrzeb finansowych, istnieje większe prawdopodobieństwo, że pozostaną w organizacji. Są uważani za aktywa organizacji, a zatrzymanie wartościowych pracowników przynosi korzyści w dłuższej perspektywie.
 • W przypadku młodych pracowników programy opieki społecznej zapewniają spłatę pożyczek i umorzenie długów. Innowacyjność i entuzjastyczne czynniki organizacji podkreślają zadłużenie pożyczkowe, co wpływa na ich produktywność. Myślący przyszłościowo pracodawca może wpłacić niewielką kwotę jako rekompensatę za spłaty pracowników. Ten krok zmniejsza obciążenie zatrudnionych studentów, którzy angażują się w organizację.
 • Program odnowy biologicznej składa się z planu 401(K), w ramach którego pracodawca oferuje ulgi podatkowe z tytułu oszczędności emerytalnych. Oszczędzanie na przyszłość jest niezbędne, ponieważ nie będą musieli martwić się o potrzeby finansowe. Program zabraniał pracownikom wypłacania pieniędzy przed przejściem na emeryturę.
 • Zapewnia przejrzystą widoczność budżetu, co oznacza, że ​​możesz kontrolować i wydawać pieniądze, jakie chcesz. Narzędzie budżetowania pomaga w odpowiednim planowaniu wydatków. Gdy pracownicy będą mieli szczegółowe informacje na temat transakcji, będą mogli podejmować lepsze decyzje dotyczące wydatków i oszczędzania.

Przykłady pracowniczych programów dobrego samopoczucia finansowego

Oto kilka przykładów i korzyści, które Twoja organizacja może zaoferować swoim pracownikom w ramach finansowego programu odnowy biologicznej:

Korzyści z oszczędności podatkowych: Twoja organizacja może zaoferować swoim pracownikom korzyści związane z oszczędnościami podatkowymi, takie jak plany emerytalne, konta oszczędnościowe (HSA) itp. Możesz zapewnić swoim pracownikom szkolenia w zakresie oszczędzania podatkowego, aby zapewnić im najlepsze usługi oferowane przez Twoją organizację.

Szkolenie dotyczące dobrego samopoczucia finansowego: Twoja organizacja może organizować regularne spotkania 1:1 z konsultantami finansowymi, aby pomóc pracownikom zarządzać swoimi pieniędzmi.

Program zniżek dla pracowników: Twój program odnowy finansowej dla pracowników może obejmować zniżki na samochody, ubezpieczenie domu, a nawet potrącenia z wynagrodzeń na zakup usług edukacyjnych i artykułów gospodarstwa domowego.
Merytokracja: Pracownik może również korzystać z wynagrodzenia opartego na zasługach, takiego jak premie, urlopy i inne świadczenia zależne od wyników.

Platforma do tworzenia finansowego planu odnowy biologicznej

Oto niektóre z najlepszych aplikacji, które pomogą Twojej organizacji stworzyć plan Financial Wellness dla pracowników:

#1. Ucz się Lux

Ucz się Lux to oprogramowanie zapewniające dobre samopoczucie finansowe, które pomaga pracownikom w podejmowaniu kluczowych decyzji finansowych. To oprogramowanie zawiera podstawowe plany finansowe, które pomagają pracownikom przez całe życie.

Zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie budżetowania, zadłużenia, zysków wyborczych, zrozumienia opcji na akcje, zakładania rodziny, zakupu domu, oszczędzania na emeryturę i nie tylko.

Kluczowe cechy:

 • Program Learnlux jest oceniany przez certyfikowanych planistów finansowych, zapewniając powierniczą relację z danymi pracowników.
 • Narzędzie do wizualizacji całkowitego wynagrodzenia uwzględnia wynagrodzenia pracowników, kapitał własny, ubezpieczenie zdrowotne, składki emerytalne, WOM i świadczenia dobrowolne.
 • Oprogramowanie identyfikuje brakujące obszary w planowaniu finansowym pracowników. Zawiera wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i dokonywania wpłat przed opodatkowaniem.
 • Learnlux obejmuje różne tematy dotyczące dobrego samopoczucia finansowego, w tym wykluczenie i planowanie majątku, posiadanie lub wynajem domu, odszkodowania za udziały i akcje oraz wiele innych.

Platforma jest najlepsza dla start-upów, małych firm i przedsiębiorstw, ponieważ zapewnia swoim pracownikom w pełni funkcjonalne rozwiązanie zapewniające dobrą kondycję finansową.

#2. Wzbogacać

Wzbogacać to platforma dobrego samopoczucia finansowego dla pracodawców, organizacji, instytucji finansowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i doradców finansowych. Jest zasilany przez iGrad, platformę edukacji finansowej z siedzibą w San Diego. Wzbogacanie narzędzi finansowych i kursów edukacyjnych ma na celu zapewnienie najlepszych rozwiązań finansowych organizacjom i ich pracownikom.

Kluczowe cechy:

 • Platforma oblicza zwrot z inwestycji od pracowników.
 • Menedżerowie mogą analizować inwestycje w kapitał ludzki i decydować, czy zapewnić im większe korzyści finansowe.
 • Platforma zapewnia branding, umożliwiając organizacjom używanie ich kolorów i logo w celu promowania wiedzy finansowej.
 • Zapewnia doradców finansowych, którzy udzielają pracownikom najlepszych sugestii finansowych.

Enrich dostarcza najświeższe informacje i pomaga pracownikom podejmować najlepsze decyzje finansowe dotyczące emerytury, opieki zdrowotnej i kondycji finansowej.

#3. Pochodzenie

Pochodzenie to platforma planowania finansowego umożliwiająca liderom HR tworzenie praktycznych planów pracowniczych. Jest to zintegrowane rozwiązanie do zarządzania wynagrodzeniami, świadczeniami i finansami osobistymi, wyposażone w najnowocześniejszą technologię planowania finansowego.

Platforma łączy planistów zasobów ludzkich z technologią, która pozwala pracownikom tworzyć, realizować i śledzić osobiste plany finansowe.

Kluczowe cechy:

 • Origin posiada certyfikowanych planistów do przyszłego planowania finansowego. Pozwala pracownikom zarządzać całym swoim życiem finansowym, od pożyczek po oszczędności emerytalne.
 • Jego program różnorodności wypełnia lukę w zakresie wiedzy finansowej w społecznościach o niedostatecznym wsparciu, zapewniając spersonalizowaną edukację finansową, planistów i stypendia dla aspirujących CPF.
 • Platforma zapewnia szczegółowy wgląd w wszystkie tłumaczenia w ciągu miesiąca. Cenne informacje pomagają w planowaniu budżetu tak, aby maksymalizować oszczędności i kontrolować oszczędności.

Origin pomaga pracownikom śledzić ich kamienie milowe w finansach, uzyskiwać porady, podejmować krytyczne decyzje finansowe i efektywnie zarządzać swoimi finansami.

Wniosek

Podsumowując, programy dobrego samopoczucia finansowego są skutecznym sposobem na poprawę dobrobytu finansowego pracowników. Istotne jest ograniczenie stresu pracowników, co w ostatecznym rozrachunku zwiększa produktywność organizacji.

Kompleksowy program obejmuje wiele aspektów finansów, w tym edukację finansową, działalność, poradnictwo i pomoc w uzyskiwaniu instrumentów finansowych, pożyczek i pożyczek.

Pracownicy odczuwają ogromną satysfakcję, gdy organizacja wspiera ich w potrzebach finansowych. Pogoń za finansami w całym cyklu życia wymaga wysiłku, a programy dobrego samopoczucia finansowego redukują czasochłonne wysiłki. Dla organizacji okazało się, że kluczem jest angażowanie i utrzymanie pracowników, podczas gdy oni skupiają się na produktywności w pracy i życiu osobistym.

Możesz także zapoznać się z najlepszym oprogramowaniem do zarządzania wynagrodzeniami.

x