Jak tworzyć ciągłe zapętlenie filmów z YouTube

Jeśli potrzebujesz filmu z YouTube w ciągłej pętli, kilka metod może pomóc w powtarzaniu wideo bez konieczności ręcznego rozpoczynania go od nowa. Oto jak to zrobić.

Użyj menu kontekstowego prawego przycisku myszy

Odpalać Youtube w przeglądarce i wybierz wideo, które chcesz zapętlić. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu wideo, aby wyświetlić menu kontekstowe, i kliknij przycisk „Zapętl”.

Kliknij wideo prawym przyciskiem myszy i kliknij

Jeśli ponownie klikniesz prawym przyciskiem myszy, zobaczysz znacznik wyboru obok opcji „Pętla”, który oznacza, że ​​film zostanie powtórzony po osiągnięciu końca.

Obok filmu ustawionego do ponownego zapętlenia będzie widoczny znacznik wyboru

Aby wyłączyć pętlę, po prostu otwórz ponownie menu kontekstowe, klikając prawym przyciskiem myszy wideo i wybierając przycisk „Pętla”, aby je wyłączyć.

Kliknij wideo prawym przyciskiem myszy i kliknij

Utwórz listę odtwarzania

Ta następna metoda jest przydatna, gdy masz więcej niż jedno wideo, które chcesz mieć w ciągłej pętli, podczas gdy poprzednia metoda działa tylko dla jednego wideo. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, musisz zalogować się do YouTube.

Uruchom YouTube, ustaw wideo w kolejce i kliknij przycisk „Zapisz”, znajdujący się obok ikon głosów za i przeciw.

Uruchom wideo i kliknij

Kliknij przycisk „Utwórz nową playlistę”.

Kliknij

Następnie nazwij listę odtwarzania, ustaw prywatność, a następnie kliknij przycisk „Utwórz”.

Nadaj mu nazwę, ustaw ustawienia prywatności, a następnie kliknij

Kiedy klikniesz „Zapisz”, aby dodać kolejny film do playlisty, kliknij pole wyboru obok właśnie utworzonej playlisty.

Kliknij pole wyboru obok nowej listy odtwarzania.

Następnie kliknij ikonę Hamburger po lewej stronie interfejsu internetowego, a następnie wybierz nazwę listy odtwarzania.

Kliknij ikonę Hamburgera, a następnie kliknij utworzoną listę odtwarzania.

Kliknij przycisk „Odtwórz wszystko”.

Kliknij

Po załadowaniu pierwszego filmu przewiń w dół i kliknij ikonę „Zapętl”, aby umieścić playlistę w ciągłą pętlę.

Po załadowaniu pierwszego filmu kliknij ikonę pętli znajdującą się pod filmem.

Użyj rozszerzenia do Chrome

Looper dla YouTube to łatwy sposób na ponowne obejrzenie tego samego filmu bez konieczności naciskania przycisku pętli. Wraz z rozszerzeniem odtwarzacz YouTube dodaje pod nim specjalny przycisk „Pętla”. Możesz nawet ustawić liczbę powtórzeń lub powtórzenie tylko określonej części wideo.

Udaj się do Sklep internetowy Chrome i dodaj rozszerzenie do przeglądarki.

Dodaj rozszerzenie do Chrome.

Po zainstalowaniu rozszerzenia przejdź do YouTube i otwórz wideo. Kliknij przycisk „Zapętlaj”, aby otworzyć menu zapętlenia wideo. Alternatywnie możesz nacisnąć „P” na klawiaturze, aby włączyć pętlę w ten sposób.

Kiedy uruchomisz wideo, kliknij

Domyślnie rozszerzenie zapętli Twój film w nieskończoność. Jeśli chcesz to zmienić, kliknij dowolne pole wyboru, aby zapętlić tyle razy, ile potrzebujesz, lub zapętlić określoną część wideo.

Ręcznie ustaw, ile razy ma się powtórzyć i która część wideo ma zostać zapętlona.

Bez względu na powód, jeśli chcesz zapętlić wideo z YouTube, istnieje więcej niż jeden sposób, aby to zrobić i słuchać / oglądać w sposób ciągły bez konieczności interakcji z odtwarzaczem.