Jak tworzyć grupy kontaktów na komputerze Mac

Dzięki grupom kontaktów nigdy nie będziesz musiał ręcznie dodawać tych samych osób do wiadomości e-mail w kółko. Grupując regularnie używane kontakty, możesz zaoszczędzić mnóstwo czasu w przyszłości. Oto jak to zrobić na komputerze Mac.

Tworzenie nowej grupy kontaktów

Otwórz aplikację Kontakty na komputerze Mac. Możesz go znaleźć w folderze „Aplikacje” lub wyszukać za pomocą Spotlight.

Upewnij się, że wybrałeś konto (na lewym pasku bocznym), na którym chcesz utworzyć grupę, a następnie kliknij przycisk „+”. Następnie kliknij przycisk „Nowa grupa”.

Wpisz nazwę nowej grupy i naciśnij klawisz Return.

Wpisz nazwę nowej grupy

Teraz możesz dodawać kontakty do nowej grupy.

Dodawanie kontaktów do grupy

Znajdź kontakt, który chcesz dodać do grupy: Przewiń listę kontaktów lub użyj paska wyszukiwania. Przeciągnij kontakt do grupy, do której chcesz go dodać.

Przeciągnij kontakt do nowej grupy

Powtórz ten proces dla wszystkich kontaktów, które chcesz dodać do grupy.

Usuwanie kontaktów z grupy

Kliknij grupę, z której chcesz usunąć kontakt, wybierz kontakt i naciśnij klawisz Backspace. Kliknij „Usuń z grupy”, aby potwierdzić akcję.

Kliknij grupę, a następnie kliknij kontakt.  Naciśnij klawisz Backspace.  Kliknij usuń z grupy

Zmiana nazwy istniejącej grupy

Możesz zmienić nazwę grupy po jej utworzeniu. Wybierz go, a następnie kliknij menu „Edycja” na pasku zadań. Wybierz „Zmień nazwę grupy”, a następnie wprowadź nową nazwę.

Kliknij edytuj.  Kliknij zmień nazwę grupy

Naciśnij klawisz Return, aby zapisać zmiany.

Usuwanie grupy

Możesz usunąć grupę kontaktów, jeśli już jej nie potrzebujesz. Żadne kontakty nie zostaną usunięte podczas tej czynności.

Wybierz grupę, którą chcesz usunąć, i naciśnij klawisz Backspace. Kliknij „Usuń”, aby potwierdzić.

Wybierz grupę.  Naciśnij klawisz Backspace.  Kliknij usuń

Wszystkie zmiany wprowadzone na komputerze Mac zostaną również zsynchronizowane z innymi urządzeniami, jeśli masz je odpowiednio skonfigurowane.

Wysyłanie wiadomości e-mail do członków grupy kontaktów

Możesz wysłać wiadomość e-mail do wszystkich osób w grupie kontaktów bezpośrednio z aplikacji Kontakty.

Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której chcesz wysłać e-mail, i kliknij opcję „Wyślij e-mail do”.

Kliknij grupę prawym przyciskiem myszy i kliknij Wyślij e-mail do grupy

Zostanie utworzony nowy e-mail z grupą jako odbiorcą.

Alternatywnie utwórz nową wiadomość e-mail w aplikacji Mail i wprowadź nazwę grupy w polu Odbiorca; naciśnij klawisz Return, aby go dodać. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę grupy i kliknij „Rozwiń grupę”, aby potwierdzić członków grupy.

Kliknij grupę prawym przyciskiem myszy.  Kliknij rozwiń grupę

Wyślij wiadomość e-mail w zwykły sposób po utworzeniu wiadomości.

x