Jak ustawić limit danych dla połączenia Wi-Fi w systemie Windows 10

Plany danych mobilnych są drogie w porównaniu z tymi, które kupujesz od dostawcy usług internetowych. To ma sens, jeśli chcesz ograniczyć korzystanie z planu mobilnego, ale nawet dostawcy usług internetowych nie zapewniają nieograniczonej przepustowości, a jeśli zakupiony plan jest konserwatywny, możesz chcieć ustawić limit danych dla Sieć WiFi. W systemie Windows 10 jest to dość łatwe bez konieczności korzystania z aplikacji innych firm.

Limit danych dla WiFi

Otwórz aplikację Ustawienia i przejdź do grupy ustawień Sieć i Internet. Wybierz kartę Użycie danych. Upewnij się, że w obszarze „Pokaż ustawienia dla” wybrana jest właściwa sieć. Jeśli tak nie jest, otwórz listę rozwijaną i wybierz sieć Wi-Fi, dla której chcesz ustawić limit danych. Jeśli się nie pojawi, spróbuj się z nim połączyć.

Alternatywnie, jeśli chcesz ustawić zbiorczy limit danych dla wszystkich sieci, z którymi łączysz się przez Wi-Fi, możesz po prostu wybrać opcję „Wi-Fi (wszystkie sieci)” z tego menu.

Po wybraniu odpowiedniej sieci kliknij przycisk Ustaw limit w obszarze Limit danych.

W oknie, które zostanie otwarte, wybierz okres, w którym dane mają być używane. Możesz ustawić miesięczny, jeśli korzystasz z planu miesięcznego, którym jest większość ludzi. Jeśli potrzebujesz jednorazowego limitu, np. Jeśli korzystasz z Wi-Fi w hotelu, możesz wybrać opcję Jednorazowy. Alternatywnie, jeśli masz nieograniczony plan, możesz wybrać opcję Nieograniczony.

W przypadku opcji miesięcznej i jednorazowej musisz określić, kiedy plan zostanie odnowiony i ile danych możesz wykorzystać. W przypadku opcji bez ograniczeń wystarczy określić, kiedy plan zostanie odnowiony. We wszystkich przypadkach dane można podać w MB i GB.

Będzie to miało zastosowanie do całej aktywności sieciowej. Jeśli system Windows 10 pobierze aktualizacje, one również będą wliczane do pomiaru danych przez aplikację. Podobnie będzie mierzona cała aktywność w tle wykonywana przez aplikacje, które wymagają pobierania informacji. Nie możesz ustawić wyjątków dla aplikacji dla limitu danych.

Jeśli masz włączony mobilny punkt dostępu i podłączone są do niego urządzenia, ich zużycie zostanie również uwzględnione podczas pomiaru wykorzystania danych.

Gdy przekroczysz limit danych, system Windows 10 ostrzeże Cię o tym. Nie spowoduje to wyłączenia Internetu, więc jeśli będziesz go nadal używać, być może będziesz musiał dodatkowo zapłacić za wszelkie dodatkowe dane, których używasz. Zasady tego są oczywiście podyktowane abonamentem danych zakupionym od dostawcy usług internetowych.

x