Jak ustawić różne strefy czasowe w Kalendarzu Google

Czas może być stały, ale Twoja strefa czasowa nie musi. Jeśli należysz do globalnego zespołu, może wolisz zmienić strefę czasową w Kalendarzu Google, aby mieć pewność, że nie przegapisz ważnych spotkań lub wydarzeń.

Na szczęście Kalendarz Google oferuje użytkownikom kont Google różne ustawienia umożliwiające zmianę stref czasowych. Możesz ustawić jednorazową strefę czasową dla wydarzenia lub podstawową i dodatkową strefę czasową dla całego kalendarza lub konta.

Zmiana ustawień strefy czasowej może być szczególnie przydatna, jeśli na przykład godziny pracy są inne niż reszta zespołu.

Ustawianie niestandardowej strefy czasowej dla wydarzenia w Kalendarzu Google

Jeśli jesteś członkiem zespołu, który ma współpracowników w różnych strefach czasowych, warto ustawić inną strefę czasową dla wydarzenia lub spotkania, które planujesz w Kalendarzu Google. Pozwoli ci to pozostać w koordynacji z kolegami, zwłaszcza jeśli jesteś dziwny.

Z przeglądarki internetowej

Aby ustawić niestandardową strefę czasową w przeglądarce internetowej, otwórz plik Witryna Kalendarza Google w wybranej przeglądarce i utwórz nowe wydarzenie lub spotkanie, klikając przycisk „Utwórz” po lewej stronie.

W interfejsie internetowym Kalendarza Google kliknij

Możesz też nacisnąć klawisz C na klawiaturze, aby użyć skrótu klawiaturowego do otwarcia okna „Nowe wydarzenie”.

Jeśli chcesz edytować istniejące wydarzenie lub spotkanie, kliknij wpis w oknie Kalendarza Google, a następnie naciśnij przycisk „Edytuj wydarzenie”.

Kliknij wydarzenie w Kalendarzu Google, a następnie kliknij

Jeśli tworzysz wydarzenie, kliknij przycisk „Więcej opcji” u dołu nowego wyskakującego menu wydarzenia.

W wyskakującym okienku nowego wydarzenia Kalendarza Google kliknij

W menu szczegółów wydarzenia (dla nowych i istniejących wydarzeń) dotknij opcji „Strefa czasowa”.

Kliknij

W wyskakującym okienku „Strefa czasowa wydarzenia” wybierz strefę czasową z menu rozwijanego „Strefa czasowa rozpoczęcia wydarzenia”.

Jeśli chcesz ustawić inną strefę czasową dla czasu zakończenia wydarzenia, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru „Użyj oddzielnych stref czasowych rozpoczęcia i zakończenia”, a następnie wybierz inną strefę czasową z menu rozwijanego „Strefa czasowa zakończenia wydarzenia”.

Aby dodać dodatkową strefę czasową, kliknij

Jeśli chcesz w dowolnym momencie usunąć niestandardowe strefy czasowe i powrócić do używania domyślnej strefy czasowej przypisanej do Twojego konta Google, kliknij przycisk „Usuń strefy czasowe”.

W przeciwnym razie kliknij „OK”, aby zapisać ustawienia.

Kliknij

Następnie możesz ustawić godzinę i datę wydarzenia, a także inne informacje (w tym nazwę wydarzenia i uczestników).

Kliknij „Zapisz”, aby dodać nowe wydarzenie (z niestandardowymi ustawieniami strefy czasowej) do kalendarza.

Kliknij

Wydarzenie zostanie dodane do Twojego kalendarza przy użyciu strefy czasowej (lub stref czasowych) określonych jako data i godzina rozpoczęcia i zakończenia.

Z urządzenia mobilnego

Możesz także zmienić strefę czasową dla nowego lub istniejącego wydarzenia w aplikacji Kalendarz Google na Android, iPhone, i iPad.

Aby utworzyć nowe wydarzenie, kliknij przycisk „Dodaj” w prawym dolnym rogu i wybierz typ wydarzenia, które chcesz utworzyć.

W aplikacji mobilnej Kalendarz Google stuknij ikonę

Aby edytować istniejące wydarzenie, dotknij tego wydarzenia w widoku kalendarza, a następnie dotknij przycisku „Edytuj wydarzenie”.

Stuknij w

W menu szczegółów wydarzenia stuknij bieżącą strefę czasową wyświetlaną pod datami i godzinami rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia.

Stuknij strefę czasową wymienioną w menu szczegółów wydarzenia, aby zmienić strefę czasową dla tego wydarzenia.

Wyszukaj kraj lub określoną strefę czasową w następnym menu, a następnie stuknij jeden z wyników, aby wybrać go jako nową strefę czasową.

Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać strefę czasową lub lokalizację, a następnie wybierz ją z listy wyników.

Strefa czasowa wydarzenia zostanie dodana natychmiast po wybraniu jej z menu Szukaj.

Sprawdź, czy pozostałe szczegóły wydarzenia są poprawne, a następnie kliknij przycisk „Zapisz” w prawym górnym rogu, aby zapisać wydarzenie z nowymi szczegółami strefy czasowej.

Zapisz wydarzenie w Kalendarzu Google, dotykając

Po zapisaniu wydarzenie zostanie dodane do Twojego kalendarza z datą i godziną ustawioną przy użyciu nowej strefy czasowej.

Ustawianie podstawowej i dodatkowej strefy czasowej w Kalendarzu Google

Google używa strefy czasowej ustawionej na Twoim koncie Google jako domyślnej strefy czasowej dla wszystkich wydarzeń Kalendarza Google powiązanych z Twoim kontem.

Jeśli zamiast tego chcesz to zmienić na inną strefę czasową, możesz to zrobić w ustawieniach Kalendarza Google. Możesz też ustawić dodatkową strefę czasową, aby wyświetlać dwa różne godziny wydarzeń. Byłoby to przydatne, jeśli na przykład pracujesz w innej strefie czasowej z różnymi współpracownikami.

Z przeglądarki internetowej

Aby to zrobić w przeglądarce internetowej, otwórz plik Witryna Kalendarza Google i kliknij ikonę koła zębatego Ustawienia w prawym górnym rogu. W menu rozwijanym kliknij opcję „Ustawienia”.

Kliknij ikonę ustawień koła zębatego, a następnie kliknij

Menu ustawień Kalendarza Google powinno domyślnie znajdować się na karcie „Ogólne”. Jeśli tak się nie stanie, wybierz to z menu po lewej stronie.

W kategorii „Strefa czasowa” możesz ustawić nową podstawową strefę czasową dla swojego konta, a także ustawić dla niej etykietę (na przykład „Praca” dla strefy czasowej odpowiadającej Twoim współpracownikom). Wybierz nową strefę czasową z menu rozwijanego „Główna strefa czasowa”, a następnie wpisz nową etykietę w polu tekstowym obok niej.

Wybierz podstawową strefę czasową dla Kalendarza Google z

Jeśli chcesz dodać dodatkową strefę czasową, wybierz ją z menu „Dodatkowa strefa czasowa”. Musisz upewnić się, że pole wyboru „Wyświetl dodatkową strefę czasową” jest zaznaczone, aby pojawiło się to na listach wydarzeń.

Kliknij

Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną natychmiast zastosowane. Twoje nowe ustawienia strefy czasowej pojawią się dla wcześniej dodanych wydarzeń, a także dla wszystkich nowych wydarzeń, które utworzysz lub na które masz zaproszenie.

Z urządzenia mobilnego

Chociaż możesz ustawić alternatywną strefę czasową w aplikacji Kalendarz Google dla domeny Android, iPhone, i iPad, możesz ustawić tylko jeden. W aplikacji mobilnej nie można ustawić (ani zobaczyć) dodatkowej strefy czasowej dla wydarzeń Kalendarza Google.

Aby zmienić podstawową strefę czasową, dotknij ikony menu hamburgera w lewym górnym rogu aplikacji mobilnej Kalendarz Google.

Kliknij ikonę menu hamburgera w lewym górnym rogu

Z menu przewiń w dół i wybierz opcję „Ustawienia”.

W menu Kalendarza Google dotknij

W menu „Ustawienia” wybierz opcję „Ogólne”.

w

Aby ustawić inną strefę czasową niż obecnie używana przez urządzenie, przesuń suwak „Użyj strefy czasowej urządzenia” do pozycji wyłączonej.

Gdy to zrobisz, dotknij opcji „Strefa czasowa” poniżej, aby ustawić nową strefę czasową.

Stuknij w

W menu Szukaj wyszukaj kraj lub strefę czasową. Po znalezieniu lokalizacji, której szukasz, stuknij ją, aby potwierdzić, że jest to nowa strefa czasowa kalendarza.

Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać strefę czasową lub lokalizację, a następnie wybierz ją z wyników.

Nowa strefa czasowa Kalendarza Google na Twoim urządzeniu zostanie zastosowana automatycznie. Wszelkie wpisy w Twoim Kalendarzu Google będą teraz wyświetlane w tej nowej strefie czasowej na Twoim urządzeniu przenośnym.