Jak ustawić uprawnienia do plików na komputerze Mac

Udostępnij teraz w social media:

Podobnie jak wszystkie główne systemy operacyjne, macOS umożliwia ograniczenie dostępu do plików przy użyciu złożonego zestawu uprawnień do plików. Możesz ustawić je samodzielnie za pomocą aplikacji Finder lub za pomocą polecenia chmod w terminalu komputera Mac. Oto jak.

Ustawianie uprawnień do plików Mac za pomocą Findera

Jeśli chcesz ustawić uprawnienia do pliku na komputerze Mac bez korzystania z terminala, musisz użyć aplikacji Finder.

Możesz uruchomić Findera z Docka u dołu ekranu. Aplikację reprezentuje uśmiechnięta ikona logo Happy Mac.

W oknie Findera możesz przeglądać i ustawiać uprawnienia, klikając plik lub folder prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „Uzyskaj informacje”.

Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i naciśnij Uzyskaj informacje, aby uzyskać dostęp do uprawnień do plików w systemie macOS

Obszerne informacje o pliku lub folderze można znaleźć w oknie „Informacje”, które zostanie otwarte. Aby jednak ustawić uprawnienia do plików, musisz kliknąć strzałkę obok opcji „Udostępnianie i uprawnienia”.

Spowoduje to wyświetlenie listy kont lub grup użytkowników na komputerze Mac z poziomami dostępu wyświetlanymi w kategorii „Uprawnienia”.

Plik

Jeśli konta lub grupy użytkowników, dla których chcesz ustawić uprawnienia, nie ma na liście, wybierz ikonę Plus (+) u dołu okna.

Naciśnij ikonę plusa u dołu okna Pobierz informacje

Wybierz użytkownika lub grupę w oknie wyboru, a następnie kliknij przycisk „Wybierz”. Spowoduje to dodanie go do listy.

Wybierz użytkownika lub grupę użytkowników, a następnie naciśnij Wybierz, aby dodać tego użytkownika lub grupę do listy uprawnień do plików w systemie macOS

Poziomy dostępu są oczywiste – użytkownicy z poziomem dostępu „Tylko do odczytu” nie mogą edytować plików, ale mają do nich dostęp. Jeśli konto jest ustawione na poziom „Odczyt i zapis”, mogą robić jedno i drugie.

  Jak podróżować w czasie w „Animal Crossing: New Horizons”

Aby edytować to dla użytkownika lub grupy na liście, kliknij strzałkę obok istniejącego poziomu dla tego konta lub grupy, a następnie wybierz z listy „Tylko do odczytu” lub „Odczyt i zapis”.

Ustawianie uprawnień grupy użytkowników dla użytkownika w systemie macOS

Uprawnienia są ustawiane natychmiast. Po zakończeniu zamknij okno „Informacje”.

Ustawianie uprawnień do plików Mac za pomocą terminala

Jeśli kiedykolwiek korzystałeś z polecenia chmod w systemie Linux, będziesz świadomy jego mocy. Za pomocą jednego polecenia terminala możesz ustawić uprawnienia do odczytu, zapisu i wykonywania plików i katalogów.

Jednak polecenie chmod nie jest poleceniem tylko dla systemu Linux. Podobnie jak wiele innych poleceń terminala w systemie Linux, chmod sięga czasów systemu Unix z lat 70. XX wieku – zarówno Linux, jak i macOS mają wspólne to dziedzictwo, dlatego polecenie chmod jest obecnie dostępne w systemie macOS.

Aby użyć chmod, otwórz okno terminala. Możesz to zrobić, naciskając ikonę Launchpad w Docku i klikając opcję „Terminal” w folderze „Inne”.

Naciśnij ikonę Launchpad w Docku, a następnie kliknij

Alternatywnie możesz użyć wbudowanej funkcji wyszukiwania Spotlight firmy Apple, aby otworzyć terminal.

Przeglądanie aktualnych uprawnień do plików

Aby wyświetlić aktualne uprawnienia do pliku, wpisz:

ls [email protected] file.txt

Zastąp „plik.txt” własną nazwą pliku. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich poziomów dostępu użytkowników, a także wszelkich rozszerzonych atrybutów związanych z systemem macOS.

Polecenie ls w terminalu macOS

Uprawnienia do pliku są wyświetlane w pierwszych 11 znakach wyjściowych komendy ls. Pierwszy znak, półpauza (-), wskazuje, że jest to plik. W przypadku folderów zamiast tego jest zastępowana literą (d).

Polecenie ls na terminalu macOS pokazujące pliki i foldery

Kolejnych dziewięć znaków jest podzielonych na grupy po trzy.

Pierwsza grupa pokazuje poziomy dostępu dla właściciela pliku / folderu (1), środkowa grupa pokazuje uprawnienia grupy (2), a ostatnie trzy pokazują uprawnienia innych użytkowników (3).

  Jak nagrywać dźwięk z aplikacji w systemie Windows 10 za pomocą Audacity

Podkreślono uprawnienia do plików za pomocą polecenia ls w terminalu macOS

Zobaczysz tutaj również litery, takie jak r (odczyt), w (zapis) i x (wykonanie). Te poziomy są zawsze wyświetlane w tej kolejności, na przykład:

– oznaczałoby brak dostępu do odczytu lub zapisu, a plik nie jest wykonywalny.
r– oznaczałoby, że plik można odczytać, ale nie można do niego zapisać, a plik nie jest wykonywalny.
rw- oznaczałoby, że plik może być odczytywany i zapisywany, ale plik nie jest wykonywalny.
rx oznacza, że ​​plik można odczytać i wykonać, ale nie można do niego zapisywać.
rwx oznacza, że ​​plik można odczytać, zapisać i wykonać.

Jeśli ostatnim znakiem jest znak małpy (@), oznacza to, że plik lub folder ma rozszerzone atrybuty pliku związane z bezpieczeństwem, dając niektórym aplikacjom (takim jak Finder) stały dostęp do plików.

Jest to częściowo związane z nowymi funkcjami bezpieczeństwa wprowadzonymi w macOS Catalina, chociaż listy kontroli dostępu do plików (ACL) były funkcją Maca od czasu macOS X 10.4 Tiger w 2005 roku.

Ustawianie uprawnień do plików

Aby ustawić uprawnienia do plików, użyj chmodcommand na terminalu. Aby usunąć wszystkie istniejące uprawnienia, ustaw dostęp do odczytu i zapisu dla użytkownika, jednocześnie zezwalając na dostęp do odczytu dla wszystkich innych użytkowników, wpisz:

chmod u=rw,g=r,o=r file.txt

Flaga u określa uprawnienia dla właściciela pliku, g oznacza grupę użytkowników, a o oznacza wszystkich innych użytkowników. Użycie znaku równości (=) usuwa wszystkie poprzednie uprawnienia dla tej kategorii.

W tym przypadku właściciel pliku uzyskuje dostęp do odczytu i zapisu, podczas gdy grupa użytkowników i inni użytkownicy uzyskują dostęp do odczytu.

  Jak dodawać i zarządzać profilami wideo Amazon Prime

Polecenie chmod używane w terminalu macOS

Możesz użyć znaku plus (+), aby dodać dostęp do poziomu użytkownika. Na przykład:

chmod o+rw file.txt

To dałoby wszystkim innym użytkownikom prawa do odczytu i zapisu do pliku.

Alternatywne użycie chmod na terminalu macOS

Zamiast tego możesz użyć znaku minus (-), aby to usunąć, na przykład:

chmod o-rw file.txt

Spowoduje to usunięcie dostępu do odczytu i zapisu dla wszystkich innych użytkowników z pliku.

Usuwanie uprawnień wszystkim innym użytkownikom przy użyciu chmod na terminalu macOS

Aby wyczyścić, dodać lub usunąć uprawnienia użytkowników dla wszystkich użytkowników, użyj zamiast tego flagi a. Na przykład:

chmod a+rwx file.txt

Spowoduje to przyznanie wszystkim użytkownikom i grupom użytkowników dostępu do odczytu i zapisu do pliku, a także umożliwi wszystkim użytkownikom wykonanie pliku.

Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność i nie można zaprzeczyć, że polecenie chmod jest obszernym i potężnym narzędziem do zmiany uprawnień do plików na komputerze Mac. Możesz na przykład zastąpić litery (rwx) kombinacją trzech (lub czterech) cyfr ósemkowych, do 777 (do odczytu, zapisu i wykonywania).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, wpisz man chmod na terminalu, aby przeczytać pełną listę dostępnych flag i ustawień.

x