Jak uzyskać pełną ścieżkę do pliku lub folderu w systemie Windows 10

Ścieżki są potrzebne, gdy trzeba przenieść okno wiersza polecenia lub programu PowerShell do innego katalogu lub gdy trzeba otworzyć lub uruchomić plik. Są one również używane w skryptach i mogą być nawet potrzebne do uzyskania dostępu do plików w sieci. Ścieżka do pliku lub folderu to w zasadzie adres, który informuje aplikacje i inne systemy, a także własny system operacyjny, gdzie może znaleźć plik lub folder. Oto trzy proste sposoby uzyskania pełnej ścieżki do pliku lub folderu w systemie Windows 10.

Pasek lokalizacji Eksploratora plików

Pasek lokalizacji Eksploratora plików pokazuje, w którym folderze aktualnie się znajdujesz. Domyślnie ścieżka jest wyświetlana w bardziej przyjaznym dla użytkownika i czytelnym formacie, ale jeśli klikniesz wewnątrz paska lokalizacji, zmieni się ona na rzeczywistą ścieżkę, która możesz skopiować do schowka. Wadą tej metody jest to, że może ona podać tylko ścieżkę do bieżącego folderu. Jeśli robisz to dla pliku, musisz ręcznie skopiować nazwę i rozszerzenie pliku i dołączyć go sam na końcu ścieżki. Skopiuj i wklej nazwę pliku, aby było mniej miejsca na błędy.

Wstążka Eksploratora plików

Ta metoda jest najłatwiejszą ze wszystkich metod na tej liście i działa zarówno z plikami, jak i folderami. Otwórz folder zawierający plik lub folder, do którego chcesz uzyskać pełną ścieżkę. Wybierz element i na wstążce wybierz kartę Narzędzia główne. Jest przycisk „Kopiuj ścieżkę”. Kliknij go, a ścieżka do elementu zostanie skopiowana do schowka. Ścieżka zostanie ujęta w podwójne cudzysłowy, dzięki czemu można wkleić ją bezpośrednio w oknie skryptu lub terminalu.

Menu kontekstowe Eksploratora plików

Ta metoda działa mniej więcej tak samo jak przycisk Kopiuj ścieżkę na wstążce Eksploratora plików. Otwórz folder z plikiem lub folderem, w którym chcesz skopiować ścieżkę rezydencji. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij element prawym przyciskiem myszy. Menu kontekstowe będzie miało opcję „Kopiuj jako ścieżkę”. Kliknij go, a pełna ścieżka do pliku lub folderu zawarta w cudzysłowie zostanie skopiowana do schowka.

Jedyną wadą tej metody jest to, że możesz zapomnieć, który klawisz modyfikujący przytrzymać, aby uzyskać tę opcję w menu kontekstowym. Poza tym jest to tak proste, jak kliknięcie przycisku Kopiuj ścieżkę. Jeśli wolisz używać klawiatury do poruszania się po większości rzeczy, prawdopodobnie wolisz metodę menu kontekstowego niż przycisk.