Jak używać przełącznika wiersza poleceń w systemie Windows 10

Instancję aplikacji można zmodyfikować, gdy zostanie uruchomiona za pomocą przełącznika wiersza polecenia. Przełącznik informuje aplikację o uruchomieniu w określonym stanie lub wyłączeniu określonej funkcji podczas działania. Zmiana nie jest trwała i podlega tej jednej instancji tylko po uruchomieniu aplikacji.

Przełącznik wiersza poleceń

Przełącznik wiersza polecenia jest w zasadzie argumentem wysyłanym do aplikacji lub skryptu. Ta aplikacja niekoniecznie musi być aplikacją wiersza polecenia. Aplikacje graficzne GUI, takie jak Chrome, mogą być również używane z przełącznikami wiersza polecenia. W rzeczywistości przeglądarki są jedną z najpopularniejszych aplikacji komputerowych, których można z nimi używać.

Aby uruchomić aplikację z przełącznikiem wiersza polecenia, sama aplikacja musi je obsługiwać. Nie możesz wymyślić przełącznika ani użyć go z innej aplikacji. Jest to ściśle uzależnione od tego, co aplikacja robi i nie obsługuje.

Istnieją dwa sposoby korzystania z przełącznika wiersza polecenia w systemie Windows 10.

Użyj przełącznika wiersza polecenia – Wiersz polecenia

Aby użyć przełącznika wiersza polecenia z wiersza polecenia, musisz najpierw znaleźć przełącznik, którego będziesz używać. W tym celu wykorzystamy Chrome jako przykład.

  1. otwarty Wiersz polecenia.
  2. Użyj polecenie cd, aby przejść do folderu za pomocą EXE lub skrótu do aplikacji, którą chcesz uruchomić za pomocą przełącznika
cd "path to EXE or shortcut"
  1. Użyj następującej składni do otwórz aplikację za pomocą przełącznika.
"app-name.exe" --Command-line-Switch

albo za skrót do aplikacji;

"app-name.lnk" --Command-line-switch

Przykład

"Google Chrome.lnk" --incognito

Użyj przełącznika wiersza polecenia – skrót

Skrót aplikacji można zmodyfikować, aby po otwarciu aplikacji działał z argumentem wiersza polecenia. Ponownie używamy Chrome w naszym przykładzie.

  1. Stwórz skrót do aplikacji chcesz uruchomić z przełącznikiem wiersza polecenia. Możesz przeciągnąć i upuścić na pulpit z listy aplikacji w menu Start lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję pulpitu z menu kontekstowego.
  2. Po utworzeniu skrótu kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości.
  3. Idź do Karta skrótów i kliknij wewnątrz Pole docelowe.
  4. Na samym końcu ścieżki w Pole docelowe, dodaj jedną spację.
  5. Dodaj dwa myślniki, i wejść do przełącznika (patrz przykład poniżej)
"C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe" --incognito
  1. Kliknij Zastosować i zamknij okno Właściwości.
  2. Użyj skrótu, aby otworzyć aplikację i będzie działać z dodanym przełącznikiem wiersza polecenia.

Wniosek

Przełącznik wiersza polecenia to wygodny sposób zmiany zachowania aplikacji bez ustawiania jej na stałe. Przełącznik modyfikuje instancję aplikacji tylko raz, gdy jest używana do jej uruchomienia. Jeśli użyjesz metody skrótu zamiast metody wiersza polecenia, zawsze będziesz mieć szybki sposób na uruchomienie aplikacji za pomocą przełącznika, bez konieczności wpisywania jej za każdym razem.

Za pomocą Menedżera zadań można sprawdzić, czy aplikacja działa z przełącznikiem wiersza polecenia.

x