Jak wyświetlić bieżącą datę i godzinę w Excelu i Arkuszach Google

Jak wyświetlić bieżącą datę i godzinę w Excelu i Arkuszach Google

W dzisiejszym cyfrowym świecie nieustannie pracujemy w aplikacjach arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Microsoft Excel i Google Sheets. Często istnieje potrzeba dodawania bieżącej daty i godziny do naszych arkuszy kalkulacyjnych w różnych celach, takich jak śledzenie informacji, automatyzacja zadań czy po prostu rejestrowanie czasu. W tym artykule szczegółowo przedstawimy, jak łatwo wyświetlić bieżącą datę i godzinę w Excelu i Arkuszach Google.

Jak wyświetlić bieżącą datę w Excelu

Wyświetlenie bieżącej daty w Excelu jest niezwykle proste. Poniżej przedstawiono trzy najczęstsze metody:

1. Funkcja DATANOW()

Funkcja DATANOW() zwraca bieżącą datę w formacie daty systemu. Aby użyć tej funkcji, wpisz po prostu =DATANOW() w komórce, w której chcesz wyświetlić datę.

2. Skrót klawiszowy

Możesz również użyć skrótu klawiszowego Ctrl+; (średnik), aby szybko wstawić bieżącą datę. Ta metoda jest szczególnie przydatna, gdy musisz szybko dodać datę do wielu komórek.

3. Formatowanie komórek

Alternatywnie, możesz sformatować komórkę jako datę, a Excel automatycznie wyświetli bieżącą datę. Aby to zrobić, wybierz komórkę, przejdź do karty Narzędzia główne* na wstążce, kliknij strzałkę w dół obok pola **Liczba** i wybierz kategorię *Data.

Jak wyświetlić bieżącą godzinę w Excelu

Aby wyświetlić bieżącą godzinę w Excelu, możesz użyć funkcji TERAZ()*. Ta funkcja zwraca bieżącą godzinę w formacie godziny systemu. Aby użyć tej funkcji, wpisz po prostu *=TERAZ() w komórce, w której chcesz wyświetlić godzinę.

Jak wyświetlić bieżącą datę i godzinę w Arkuszach Google

Wyświetlenie bieżącej daty i godziny w Arkuszach Google jest równie proste jak w Excelu. Poniżej przedstawiono dwie najczęstsze metody:

1. Funkcja TERAZ()

Funkcja TERAZ() zwraca bieżącą datę i godzinę w formacie daty i godziny systemu. Aby użyć tej funkcji, wpisz po prostu =TERAZ() w komórce, w której chcesz wyświetlić datę i godzinę.

2. Skrót klawiszowy

Możesz również użyć skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+; (średnik), aby szybko wstawić bieżącą datę i godzinę. Ta metoda jest szczególnie przydatna, gdy musisz szybko dodać datę i godzinę do wielu komórek.

Jak zmienić format wyświetlania daty i godziny

Zarówno w Excelu, jak i w Arkuszach Google, możesz dostosować format wyświetlania daty i godziny. Oto jak to zrobić:

1. Excel

* Wybierz komórkę zawierającą datę lub godzinę.
* Przejdź do karty Narzędzia główne na wstążce.
* Kliknij strzałkę w dół obok pola Liczba.
Wybierz kategorię Data** lub *Godzina.
* Wybierz żądany format wyświetlania.

2. Arkusze Google

* Wybierz komórkę zawierającą datę lub godzinę.
* Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Formatuj komórki.
W oknie dialogowym Formatowanie komórek** wybierz kartę *Liczba.
Wybierz kategorię Data** lub *Godzina.
* Wybierz żądany format wyświetlania.

Wniosek

Wyświetlenie bieżącej daty i godziny w Excelu i Arkuszach Google jest niezbędnym zadaniem dla użytkowników arkuszy kalkulacyjnych. Przedstawione w tym artykule metody umożliwiają szybkie i łatwe wstawianie bieżącej daty i godziny do arkuszy kalkulacyjnych. Dostosowanie formatu wyświetlania zapewnia elastyczność i pozwala na dopasowanie wyglądu daty i godziny do potrzeb użytkownika. Rozumiejąc te techniki, użytkownicy mogą usprawnić swoje przepływy pracy i tworzyć bardziej informacyjne arkusze kalkulacyjne.

Często задаваемые pytania (FAQ)

1. Czy mogę dodać tekst przed lub za bieżącą datą lub godziną?

Tak, możesz użyć funkcji tekstowych, takich jak &* lub *ZŁĄCZ.TEKST(), aby dodać tekst przed lub za bieżącą datą lub godziną.

2. Jak mogę zaktualizować wyświetlaną datę i godzinę automatycznie?

Możesz użyć funkcji TERAZ(), która automatycznie aktualizuje się przy każdej zmianie systemu.

3. Czy mogę wyświetlić tylko rok lub miesiąc z bieżącej daty?

Tak, możesz użyć funkcji takich jak ROK()* lub *MIESIĄC(), aby wyodrębnić określony komponent z bieżącej daty.

4. Jak mogę wyświetlić bieżącą datę i godzinę w innej strefie czasowej?

Możesz użyć funkcji CZASNAPASOWANY(), aby przekonwertować bieżącą datę i godzinę na inną strefę czasową.

5. Czy mogę wstawić datę i godzinę jako znacznik czasu?

Tak, możesz użyć funkcji TIMESTAMP() w Arkuszach Google, aby wstawić bieżącą datę i godzinę jako znacznik czasu.

6. Jak mogę wyświetlić bieżącą datę i godzinę w formacie niestandardowym?

Możesz użyć niestandardowych formatów daty i godziny, aby wyświetlić bieżącą datę i godzinę w określonym formacie.

7. Czy mogę wstawić bieżącą datę i godzinę w komórkach zablokowanych?

Tak, możesz użyć ochrony arkusza, aby zablokować komórki, a następnie użyć funkcji =TERAZ(), aby wstawić bieżącą datę i godzinę nawet w zablokowanych komórkach.

8. Czy istnieją jakieś dodatki do Excela lub Arkuszy Google, które umożliwiają bardziej zaawansowane funkcje daty i godziny?

Tak, dostępnych jest kilka dodatków, które rozszerzają funkcjonalność daty i godziny w Excelu i Arkuszach Google.