01/20/2022

Jak zainstalować Aseprite w systemie Linux

Udostępnij teraz w social media:

Aseprite to program do grafiki pikselowej, którego użytkownicy mogą używać do tworzenia animacji 2D do gier wideo. Jest to płatne oprogramowanie, a użytkownicy mogą kupić produkt za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej. Jednak kod źródłowy jest również dostępny za darmo. Oto jak zainstalować Aseprite w systemie Linux.

Parowy

Jeśli nie masz nic przeciwko płaceniu 19$, Aseprite jest dostępny na Steam. Według oficjalnej strony Steam działa na Linuksie. Aby działał w twoim systemie, upewnij się, że masz zainstalowany Steam. Następnie wyszukaj „Aseprite” w sklepie Steam, kup go i zainstaluj za pośrednictwem swojej biblioteki Steam.

Instrukcja instalacji Ubuntu

Niestety Aseprite nie znajduje się w oficjalnych repozytoriach oprogramowania dla Ubuntu. Jeśli chcesz zainstalować to oprogramowanie w swoim systemie Ubuntu, będziesz musiał skompilować je z kodu źródłowego dostępnego na GitHub.

Najpierw otwórz okno terminala. Zbudowanie tego programu z kodu źródłowego wymagało wiersza poleceń. Aby otworzyć okno terminala, naciśnij Ctrl + Alt + T na klawiaturze. Lub wyszukaj „Terminal” w menu aplikacji.

Sprawdź -   Jak ukryć aplikacje z listy odinstalowań w systemie Windows 10

Gdy okno terminala jest otwarte i gotowe do użycia, zainstaluj zależności Aseprite. Są to programy i biblioteki, które Aseprite musi skompilować, a program nie zbuduje się bez nich.

sudo apt install -y g++ cmake ninja-build libx11-dev libxcursor-dev libgl1-mesa-dev libfontconfig1-dev git

Użyj poniższego polecenia git clone, aby pobrać najnowszy kod źródłowy z zadbanymi zależnościami.

git clone --recursive https://github.com/aseprite/aseprite.git

Po pobraniu kodu na komputer, będziesz musiał również pobrać Skia, który jest kluczowym składnikiem Aseprite. Użyj poniższych poleceń, aby uruchomić Skia.

mkdir ~/dependencies/

cd ~/dependencies/

git clone https://chromium.googlesource.com/chromium/tools/depot_tools.git

git clone -b aseprite-m71 https://github.com/aseprite/skia.git

export PATH="${PWD}/depot_tools:${PATH}"

cd skia
python tools/git-sync-deps
gn gen out/Release --args="is_debug=false is_official_build=true skia_use_system_expat=false skia_use_system_icu=false skia_use_system_libjpeg_turbo=false skia_use_system_libpng=false skia_use_system_libwebp=false skia_use_system_zlib=false"
ninja -C out/Release skia

Dzięki Skia i wszystkim innym zależnościom w Ubuntu możesz zbudować i zainstalować Aseprite.

cd ~/aseprite

mkdir -p build

cd build

cmake 
-DCMAKE_BUILD_TYPE=RelWithDebInfo 
-DLAF_OS_BACKEND=skia 
-DSKIA_DIR=$HOME/deps/skia 
-DSKIA_OUT_DIR=$HOME/deps/skia/out/Release 
-G Ninja 
..

Jeśli masz problemy z kompilacją Aseprite na Ubuntu zgodnie z podanymi instrukcjami, programiści oferują pakiet DEB dla wszystkich użytkowników do zakupu aplikacji. Więcej informacji tutaj.

Instrukcja instalacji Debiana

Debian 9 Buster (znany również jako Old Stable) ma stosunkowo niedawną wersję Aseprite w „Głównym” repozytorium oprogramowania. Tak więc, jeśli używasz Old Stable, będziesz w stanie uruchomić go dość szybko bez większych problemów.

Sprawdź -   Jak zapisać muzyczne płyty CD na komputerze z systemem Linux za pomocą Sound Juicer

Otwórz okno terminala, naciskając Ctrl + Alt + T na klawiaturze. Lub wyszukaj „Terminal” w menu aplikacji i uruchom go w ten sposób. Po otwarciu okna terminala użyj apt-get install polecenie.

sudo apt-get install aseprite

Alternatywnie, jeśli używasz Debiana 10, 11 lub Sid, musisz skompilować kod z jego źródła. Ponieważ Debian Linux jest prawie identyczny z Ubuntu (pomijając kilka zmian tu i tam), instrukcje kompilacji Ubuntu powinny działać.

Jeśli masz problemy z kompilacją Aseprite na Debianie z dostarczonymi instrukcjami, programiści oferują pakiet DEB, jeśli zapłacisz za licencję. Więcej informacji tutaj.

Instrukcje instalacji Arch Linux

Aplikacja Aseprite jest dostępna dla użytkowników Arch Linux za pośrednictwem Arch Linux User Repository. Aby aplikacja działała w systemie, otwórz okno terminala. Gdy okno terminala jest otwarte i gotowe do użycia, uruchom pacman -S polecenie i zainstaluj pakiety „git” i „base-devel”.

sudo pacman -S git base-devel

Po zainstalowaniu tych dwóch pakietów nadszedł czas na skonfigurowanie pomocnika Trizen AUR. Ten program zautomatyzuje instalację Aseprite, dzięki czemu nie będziesz musiał ręcznie kompilować wszystkich pakietów.

Aby pomocnik Trizen AUR działał na twoim komputerze, zacznij klonować kompilację pakietu za pomocą git clone. Następnie zbuduj pakiet za pomocą makepkg.

git clone https://aur.archlinux.org/trizen.git

cd trizen/

makepkg -sri

Po skonfigurowaniu pomocnika Trizen AUR będziesz mógł szybko uzyskać najnowszą wersję Aseprite pracującą na Arch Linux za pomocą polecenia trizen -S.

trizen -S aseprite-git

Instrukcje instalacji Fedory

Niestety, w Fedorze nie ma gotowego wydania Aseprite. Na szczęście ktoś stworzył automatyczny skrypt kompilacji dla Fedory. Aby to działało, wykonaj następujące czynności.

Sprawdź -   Jak ustawić tytuł dla okna wiersza polecenia w systemie Windows 10

Uwaga: skrypt kompilacji jest stworzony dla Fedory 34, ale powinien też

Najpierw użyj wget, aby pobrać skrypt do folderu „Pobrane”.

wget https://gist.githubusercontent.com/HashWarlock/1b73259e5ddc7ea5e1e707fffe2423a9/raw/7dc711008551f4219451ecdb022bc190bfac1696/gistfile1.txt -O ~/Downloads/aseprite-builder.sh

Po pobraniu skryptu oznacz go jako wykonywalny za pomocą polecenia chmod.

chmod +x ~/Downloads/aseprite-builder.sh

Na koniec uruchom go, aby zbudować Aseprite w instalacji Fedory Linux.

sudo sh ~/Downloads/aseprite-builder.sh

Instrukcje instalacji OpenSUSE

Wierz lub nie, ale OpenSUSE Linux bardzo ułatwia instalację aplikacji Aseprite. Aby zainstalować go w swoim systemie, przejdź do Strona aseprytowa w usłudze kompilacji OpenSUSE.

Na stronie Aseprite znajdź swoją wersję SUSE i kliknij przycisk „Instaluj 1 kliknięciem”, aby uruchomić aplikację w systemie.

x