Jak zainstalować klienta DBeaver MySQL na Ubuntu

DBeaver to zaawansowane narzędzie do zarządzania oprogramowaniem klienckim SQL oraz narzędzie do administrowania bazami danych. Jest open source i działa na wszystkich platformach, w tym na Linuksie. W tym przewodniku pokażemy, jak zainstalować program DBeaver na Ubuntu.

Klient DBeaver MySQL na Ubuntu

Jak zainstalować klienta DBeaver MySQL na Ubuntu – Terminal (Apt)

Aplikację DBeaver można zainstalować w systemie Ubuntu za pośrednictwem menedżera pakietów Apt, który jest aplikacją terminalową. Aby klient DBeaver MySQL działał w systemie Ubuntu, wykonaj następujące czynności.

Najpierw otwórz okno terminala na pulpicie Ubuntu. Możesz otworzyć okno terminala na pulpicie Ubuntu, naciskając Ctrl + Alt + T na klawiaturze. Po otwarciu użyj polecenia wget downloader, aby pobrać najnowszy pakiet DBeaver dla Ubuntu DEB.

wget https://dbeaver.io/files/dbeaver-ce_latest_amd64.deb

Po pobraniu najnowszego DBeavera musisz skonfigurować Javę na swoim komputerze z systemem Ubuntu. Wydanie pakietu DEB DBeaver nie jest dostarczane w pakiecie z Javą, więc będziesz musiał zainstalować go samodzielnie. Korzystając z poniższego polecenia instalacji Apt, uruchom OpenJDK 11.

sudo apt install openjdk-11-jre openjdk-11-jdk -y

Po skonfigurowaniu środowiska Java użyj polecenia CD, aby przenieść okno terminala do katalogu „Pobrane”, w którym na komputerze znajduje się pakiet DBeaver DEB.

cd ~/Downloads

W folderze „Pobrane” użyj polecenia Apt install, aby zainstalować pakiet DEB DBeaver w systemie Ubuntu Linux.

sudo apt install ./dbeaver-ce_21.0.0_amd64.deb

Po wprowadzeniu powyższego polecenia apt install, Ubuntu zbierze wszystkie powiązane zależności dla DBeaver wymagane do poprawnej instalacji programu i wyświetli je. Następnie poprosi o naciśnięcie Y, aby kontynuować. Zrób tak.

Po naciśnięciu przycisku Y Ubuntu rozpocznie instalację DBeaver na twoim komputerze z systemem Ubuntu Linux. Powinno być szybkie. Po zakończeniu instalacji w menu aplikacji zobaczysz „DBeaver”!

Jak zainstalować klienta DBeaver MySQL na Ubuntu – Terminal (pakiet Snap)

Aplikacja DBeaver jest dostępna dla użytkowników Ubuntu za pośrednictwem pakietu DEB. To świetnie, ponieważ oznacza to, że działa na większości systemów operacyjnych Ubuntu Linux, a nawet tych opartych na Ubuntu. Jednak instalacja nie zawsze jest bezproblemowa.

Jeśli wolisz zainstalować aplikację DBeaver na swoim komputerze z systemem Ubuntu za pomocą pakietu Snap, z przyjemnością dowiesz się, że twórcy aplikacji przesłali ją do sklepu Snap.

Aby rozpocząć instalację DBeaver na komputerze z systemem Ubuntu za pośrednictwem pakietu Snap, musisz otworzyć okno terminala na pulpicie Ubuntu. Aby otworzyć terminal, naciśnij Ctrl + Alt + T na klawiaturze. Alternatywnie wyszukaj „Terminal” w menu aplikacji.

Gdy okno terminala jest otwarte i gotowe do użycia, wprowadź poniżej polecenie snap install.

sudo snap install dbeaver-ce

Po wpisaniu snap install, Ubuntu Snap Store zainstaluje DBeaver w twoim systemie. Po zakończeniu procesu wyszukaj „DBeaver” w menu aplikacji, aby użyć aplikacji!

Jak zainstalować klienta DBeaver MySQL na Ubuntu – Terminal (Flatpak)

Klient DBeaver MySQL jest dostępny jako pakiet Flatpak, oprócz pakietu Snap. Tak więc, jeśli chcesz zainstalować aplikację DBeaver na swoim komputerze z systemem Ubuntu, ale nie chcesz zajmować się metodą instalacji DEB lub Snap, oto co należy zrobić.

Najpierw otwórz okno terminala na pulpicie Ubuntu. Aby otworzyć okno terminala, naciśnij klawisz Ctrl + Alt + T na klawiaturze. Alternatywnie, uruchom okno terminala, wyszukując „Terminal” w menu aplikacji.

Po otwarciu okna terminala i gotowości do pracy postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem dotyczącym konfigurowania środowiska wykonawczego Flatpak. To środowisko uruchomieniowe jest wymagane do zainstalowania pakietów Flatpak, a bez niego wersja Flatpak DBeaver nie będzie działać.

Po skonfigurowaniu środowiska wykonawczego Flatpak należy skonfigurować sklep z aplikacjami Flathub. Flathub to miejsce, w którym dystrybuowane jest 90% wszystkich pakietów Flatpak, w tym aplikacja DBeaver. Aby włączyć sklep z aplikacjami Flathub, użyj następującego polecenia zdalnego dodawania flatpak.

flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

Po włączeniu sklepu z aplikacjami Flathub na komputerze z systemem Linux możesz zainstalować aplikację DBeaver na komputerze z systemem Ubuntu. Aby go zainstalować, użyj poniższego polecenia instalacji flatpak poniżej.

flatpak install flathub io.dbeaver.DBeaverCommunity

Dodatki Flatpak DBeaver

Oprócz aplikacji DBeaver Flathub dystrybuuje również dodatki PostgreSQL i MariaDB. Jeśli chcesz zainstalować te dodatki oprócz aplikacji DBeaver na Ubuntu za pośrednictwem Flatpak, możesz.

Aby zainstalować dodatek PostgreSQL do DBeaver za pośrednictwem Flatpak, użyj poniższego polecenia instalacji flatpak poniżej.

sudo flatpak install io.dbeaver.DBeaverCommunity.Client.pgsql 

Aby zainstalować dodatek MariaDB do DBeaver przez Flatpak, wprowadź następujące polecenie instalacji flatpak.

sudo flatpak install io.dbeaver.DBeaverCommunity.Client.mariadb