Jak zainstalować WordPressa za pomocą Docker Compose na Ubuntu

Jak zainstalować WordPressa za pomocą Docker Compose na Ubuntu

WordPress to popularny system zarządzania treścią (CMS), który pozwala na tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi. Docker Compose to narzędzie do definiowania i uruchamiania złożonych aplikacji w izolowanych środowiskach kontenerowych. W tym artykule przedstawimy, jak zainstalować i skonfigurować WordPressa za pomocą Docker Compose na serwerze Ubuntu.

Wprowadzenie

WordPress to wszechstronny CMS, który jest używany do tworzenia różnych typów stron internetowych, od blogów i stron biznesowych po sklepy internetowe. Jest łatwy w użyciu, elastyczny i ma ogromną bazę szablonów i wtyczek.

Docker Compose ułatwia zarządzanie wielopojemnikowymi aplikacjami, takimi jak WordPress. Definiując aplikację w pliku docker-compose.yml, użytkownicy mogą łatwo uruchamiać, zatrzymywać i aktualizować wszystkie niezbędne usługi, takie jak serwer WWW, baza danych i serwer memcached.

Wymagania

Aby zainstalować WordPressa za pomocą Docker Compose na Ubuntu, potrzebne będą następujące elementy:

* Serwer Ubuntu 18.04 lub nowszy
* Zainstalowany Docker
* Zainstalowany Docker Compose

Instalacja i konfiguracja

1. Utwórz katalog i plik docker-compose.yml

Utwórz katalog dla aplikacji WordPress, np. „/opt/wordpress”:


sudo mkdir /opt/wordpress

Przejdź do nowego katalogu i utwórz plik docker-compose.yml za pomocą edytora tekstu:


sudo nano /opt/wordpress/docker-compose.yml

2. Skonfiguruj plik docker-compose.yml

Skopiuj i wklej następującą konfigurację do pliku docker-compose.yml:

yaml
version: "3.8"

services:
app:
image: wordpress:latest
volumes:
- ./wp-content:/var/www/html/wp-content
ports:
- "80:80"
environment:
WORDPRESS_DB_HOST: db
WORDPRESS_DB_USER: wordpress
WORDPRESS_DB_PASSWORD: password
WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
WP_HOME: http://localhost
depends_on:
- db

db:
image: mysql:8.0
volumes:
- ./mysql-data:/var/lib/mysql
environment:
MYSQL_ROOT_PASSWORD: password
MYSQL_DATABASE: wordpress
MYSQL_USER: wordpress
MYSQL_PASSWORD: password

3. Utwórz katalogi tomów

Utwórz katalogi tomów, które będą używane do przechowywania danych WordPressa i MySQL:


sudo mkdir -p /opt/wordpress/wp-content
sudo mkdir -p /opt/wordpress/mysql-data

4. Zainstaluj WordPressa

Przejdź do katalogu aplikacji WordPress i zainstaluj WordPressa:


cd /opt/wordpress
sudo docker-compose up -d

Poczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona. Zajmie to kilka minut.

Konfiguracja WordPressa

1. Uzyskaj adres URL WordPressa

Użyj następującego polecenia, aby uzyskać adres URL WordPressa:


sudo docker inspect -f '{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}' app

Skopiuj zwrócony adres IP lub nazwę domeny.

2. Otwórz stronę instalacyjną WordPressa

W przeglądarce otwórz adres URL WordPressa, np. http://192.168.1.100. Zostanie wyświetlona strona instalacyjna WordPressa.

3. Ukończ instalację

Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie instalacyjnej WordPressa, aby ukończyć instalację. Upewnij się, że wprowadzone dane bazy danych odpowiadają tym zdefiniowanym w pliku docker-compose.yml.

Zarządzanie aplikacją

1. Wyświetl dziennik

Aby wyświetlić dziennik aplikacji WordPressa, użyj następującego polecenia:


sudo docker-compose logs -f app

2. Ponowne uruchomienie aplikacji

Aby ponownie uruchomić aplikację WordPressa, użyj następującego polecenia:


sudo docker-compose restart

3. Aktualizacja WordPressa

Aby zaktualizować WordPressa, użyj następującego polecenia:


sudo docker-compose up -d --force-recreate

Wnioski

WordPress za pomocą Docker Compose na Ubuntu to niezawodne i skalowalne rozwiązanie do hostowania stron internetowych. Zapewnia izolację, łatwą instalację i zarządzanie aplikacjami. Postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi w tym artykule, użytkownicy mogą łatwo wdrożyć i zarządzać instalacją WordPressa na serwerze Ubuntu.

Często zadawane pytania

1. Jaka jest główna zaleta używania Docker Compose do instalowania WordPressa?

Docker Compose pozwala na łatwe zarządzanie wszystkimi usługami wymaganymi przez WordPressa w jednym pliku konfiguracyjnym. Ułatwia to instalację, aktualizację i debugowanie aplikacji.

2. Czy mogę użyć innego obrazu Docker do WordPressa?

Tak, można użyć innego obrazu Docker do WordPressa. Upewnij się jednak, że wybrany obraz jest kompatybilny z twoimi wymaganiami i wersją WordPressa, którą chcesz zainstalować.

3. Jak mogę dodać dodatkowe wtyczki lub motywy do mojej instalacji WordPressa?

Możesz dodać wtyczki i motywy do swojej instalacji WordPressa, kopiując je do katalogu /opt/wordpress/wp-content/plugins lub /opt/wordpress/wp-content/themes. Upewnij się, że ponownie uruchomisz usługę WordPressa po dodaniu nowych wtyczek lub motywów.

4. Jak mogę wykonać kopię zapasową mojej instalacji WordPressa?

Możesz wykonać kopię zapasową swojej instalacji WordPressa, kopiując katalogi /opt/wordpress/wp-content i /opt/wordpress/mysql-data do bezpiecznej lokalizacji.

5. Jak mogę zwiększyć wydajność mojej instalacji WordPressa?

Możesz zwiększyć wydajność swojej instalacji WordPressa, optymalizując bazę danych, używając pamięci podręcznej i wdrażając sieć dostarczania treści (CDN).

6. Czy mogę używać WordPressa za pomocą Docker Compose na innych platformach niż Ubuntu?

Tak, możesz używać WordPressa za pomocą Docker Compose na innych platformach, takich jak Windows, macOS i Raspberry Pi. Instrukcje instalacji mogą się jednak różnić w zależności od platformy.

7. Czy mogę zainstalować wiele instalacji WordPressa za pomocą Docker Compose?

Tak, możesz zainstalować wiele instalacji WordPressa za pomocą Docker Compose, tworząc osobną konfigurację docker-compose.yml dla każdej instalacji.

8. Jak mogę uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów z instalacją WordPressa za pomocą Docker Compose?

Możesz uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów z instalacją WordPressa za pomocą Docker Compose, przeglądając dokumentację Docker Compose i WordPressa lub kontaktując się z społecznością Docker lub WordPress.