Jak zastosować formatowanie do wszystkich wystąpień słowa lub znaku w programie MS Word

MS Word ma fajne narzędzie o nazwie Malarz formatów. Pozwala zaznaczyć dowolny tekst i skopiować jego format. Następnie możesz zastosować go do dowolnego innego tekstu, klikając go. Jest to niezwykle przydatne, ale musisz ręcznie znaleźć i zastosować format. Jeśli zmiana formatu, którą musisz zastosować, dotyczy wszystkich wystąpień słowa, na przykład chcesz pogrubić wszystkie wystąpienia nazwy NASA w dokumencie, istnieje znacznie szybszy sposób, aby to zrobić.

Funkcji Znajdź i zamień można użyć do zastosowania formatowania do frazy lub słowa. Oto jak to działa.

Zastosuj formatowanie do słowa

Otwórz dokument MS Word i na wstążce Strona główna kliknij przycisk Zamień.

Otworzy się okno dialogowe Znajdź i zamień. Kliknij przycisk Więcej, aby wyświetlić dodatkowe opcje. Najpierw sprawdź opcje „Dopasuj wielkość liter” i „Znajdź tylko całe słowa”. Dzięki temu zostanie wybrane dokładne wystąpienie słowa.

Następnie spójrz na sam dół, a zobaczysz listę rozwijaną z etykietą Format. Kliknij go iz menu wybierz Czcionka.

Otworzy się okno o nazwie Zamień czcionkę. Przejdź do karty Czcionka i wybierz spośród różnych pól formatu, w jaki sposób chcesz sformatować zastępowane słowo. Możesz zmienić czcionkę, styl czcionki, rozmiar, kolor i nie tylko. Kliknij OK, a następnie kliknij Zamień wszystko w oknie Znajdź i zamień, aby zamienić słowo na jego sformatowaną wersję.

Działa to najlepiej w przypadku słów, ale można je również zastosować do powtarzających się zwrotów. Jeśli jednak musisz zastosować formatowanie do tekstu, który różni się od siebie, najlepiej jest użyć malarza formatów.

Malarz formatów

Aby użyć narzędzia do malowania formatów, musisz najpierw zaznaczyć słowo, frazę, nagłówek lub akapit, którego format chcesz skopiować. Następnie kliknij dwukrotnie przycisk Malarz formatów. Znajduje się w przyborniku Schowek, obok przycisku Wklej.

Po dwukrotnym kliknięciu przycisku kursor zmienia się tak, że obok niego pojawia się ta sama ikona pędzla. Następnie kliknij wyraz, akapit lub nagłówek, do którego chcesz zastosować formatowanie. Czasami wystarczy kliknąć wewnątrz akapitu, ale najlepiej jest zaznaczyć tekst, do którego chcesz zastosować formatowanie.

Kiedy skończysz, po prostu kliknij ponownie przycisk malarza formatów, aby wyłączyć tę funkcję, lub możesz nacisnąć klawisz Escape.