Jak zatrzymać konwersję liczb na datę w programie MS Excel

MS Excel to wyjątkowo inteligentna aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i to nie tylko dlatego, że obsługuje wiele logicznych argumentów. Aplikacja może rozpoznać dane, które to są, np. Wie, kiedy ma do czynienia z walutą, a kiedy z wartościami czasu. Właśnie z tego powodu wiele funkcji i formuł w MS Excel jest tak użytecznych. Nie tylko dodają i odejmują liczby, ale można je również zastosować do czasu i waluty. Ta funkcja jest przydatna dla wszystkich kont, dopóki nie zacznie nieprawidłowo identyfikować dane. Czasami MS Excel rozpoznaje dane, które nie są datami, tak jak tylko to. Zmienia wartość w komórce i wpływa na stosowane formuły. Jedynym sposobem, aby sobie z tym poradzić, jest zaprzestanie konwersji liczb na aktualne.

Dzieje się tak głównie wtedy, gdy wpisujesz wartości alfanumeryczne w określonym formacie, ale nie ogranicza się tylko do tego. Na przykład, jeśli wpiszesz 02-02 w komórce, t zostanie automatycznie rozpoznany jako 2 lutego. Komórka rozpozna wtedy wszystkie wprowadzone w niej dane jako wartość daty lub godziny.

Później ma to wpływ na formuły zastosowane do komórki, ponieważ nie dotyczą one liczb. Zamiast tego mają do czynienia z zupełnie innym typem danych. Rozwiązanie tego problemu jest dziwnie proste.

Najpierw wybierz komórkę z nieprawidłowo zidentyfikowanymi danymi. Jeśli spojrzysz na listę rozwijaną w przyborniku „Numer”, zobaczysz „Niestandardowy”. Nie czyta nawet „Data” ani „Godzina” i właśnie z tego wynika problem.

Otwórz to menu i wybierz opcję „Tekst”. Dane wprowadzone w komórce zmienią się w liczbę. To odpowiednik daty rozpoznanej przez program Excel. Usuń wyświetlaną liczbę i ponownie wprowadź oryginalne dane. Tym razem, gdy komórka jest ustawiona na rozpoznawanie wszystkiego jako „Tekst”, nie zostanie przekonwertowana na datę ani godzinę ani nic innego.

To nie rozwiązuje każdego problemu, który możesz napotkać z danymi w komórce. Po zastosowaniu formuły do ​​komórki dane są nadal rozpoznawane jako data, z wyjątkiem tego, że program Excel konwertuje je na wartość liczbową dla tej daty. Formuła, którą zastosujesz, nie da ci dokładnej wartości. Nie ma łatwego sposobu na obejście tego problemu i prawdopodobnie będziesz musiał ponownie sformatować sposób wybierania wartości w formule lub zmienić sposób ich wprowadzania w komórce.

Jest tu wiele prób i błędów, jeśli musisz zastosować formułę, jednak jeśli interesuje Cię tylko prezentacja danych, ustawienie komórki tak, aby rozpoznawała dane jako tekst, załatwi sprawę. To ustawienie będzie obowiązywać niezależnie od urządzenia, na którym przeglądasz arkusz.

x