Jak zbudować i zainstalować najnowszą wersję cURL na CentOS i Ubuntu?

Chcesz zbudować najnowszy cURL ze źródła?

cURL dostarczany z systemem operacyjnym może nie być aktualny, a jeśli potrzebujesz najnowszej wersji dla określonego wymagania, musisz skompilować ze źródła.

Ostatnio testowałem HTTP/3 używając cURL z domyślną wersją dostarczoną na CentOS, ale to nie zadziałało. BTW, z cURL można zrobić więcej.

[[email protected] ~]# curl --version
curl 7.29.0 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.29.0 NSS/3.44 zlib/1.2.7 libidn/1.28 libssh2/1.8.0
Protocols: dict file ftp ftps gopher http https imap imaps ldap ldaps pop3 pop3s rtsp scp sftp smtp smtps telnet tftp 
Features: AsynchDNS GSS-Negotiate IDN IPv6 Largefile NTLM NTLM_WB SSL libz unix-sockets 
[[email protected] ~]#

Jednak najnowsza wersja cURL (7.67) obsługuje HTTP/3. Miałem więc tylko jedną opcję – budować ze źródła. To tylko przykład; możesz mieć inne wymagania.

Poniższy przykład dotyczy 7.67 (najnowszy jak piszę) na CentOS 8.xi Ubuntu 20.x. Ale procedura pozostaje taka sama dla każdej innej wersji.

Warunek wstępny

Zainstalujmy wymagane zależności.

 • Zaktualizuj system. Chociaż jest to opcjonalne, wolę to robić. Zawsze mam zainstalowane aktualne pakiety.
yum update -y
 • Instalowanie wymaganych pakietów
yum install wget gcc openssl-devel -y
wget https://curl.haxx.se/download/curl-7.67.0.tar.gz
 • Rozpakuj pobrany plik gz
gunzip -c curl-7.67.0.tar.gz | tar xvf -

Utworzyłby nowy folder w obecnym katalogu roboczym

Budowanie cURL na CentOS/RHEL

Po pobraniu i rozpakowaniu najnowszych cURL nadszedł czas, aby je zbudować.

 • Wejdź do nowo utworzonego folderu po ekstrakcji
cd curl-7.67.0
 • Skonfiguruj z SSL jak poniżej
./configure --with-ssl
 • Zobaczysz coś takiego jak poniżej.
configure: Configured to build curl/libcurl:

 Host setup:    x86_64-pc-linux-gnu
 Install prefix:  /usr/local
 Compiler:     gcc
  CFLAGS:     -Werror-implicit-function-declaration -O2 -Wno-system-headers -pthread
  CPPFLAGS:    
  LDFLAGS:     
  LIBS:      -lssl -lcrypto -lssl -lcrypto -lz

 curl version:   7.67.0
 SSL:       enabled (OpenSSL)
 SSH:       no   (--with-libssh2)
 zlib:       enabled
 brotli:      no   (--with-brotli)
 GSS-API:     no   (--with-gssapi)
 TLS-SRP:     no   (--enable-tls-srp)
 resolver:     POSIX threaded
 IPv6:       enabled
 Unix sockets:   enabled
 IDN:       no   (--with-{libidn2,winidn})
 Build libcurl:  Shared=yes, Static=yes
 Built-in manual: enabled
 --libcurl option: enabled (--disable-libcurl-option)
 Verbose errors:  enabled (--disable-verbose)
 Code coverage:  disabled
 SSPI:       no   (--enable-sspi)
 ca cert bundle:  /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
 ca cert path:   no
 ca fallback:   no
 LDAP:       no   (--enable-ldap / --with-ldap-lib / --with-lber-lib)
 LDAPS:      no   (--enable-ldaps)
 RTSP:       enabled
 RTMP:       no   (--with-librtmp)
 Metalink:     no   (--with-libmetalink)
 PSL:       no   (libpsl not found)
 Alt-svc:     no   (--enable-alt-svc)
 HTTP2:      disabled (--with-nghttp2)
 HTTP3:      disabled (--with-ngtcp2, --with-quiche)
 ESNI:       no   (--enable-esni)
 Protocols:    DICT FILE FTP FTPS GOPHER HTTP HTTPS IMAP IMAPS POP3 POP3S RTSP SMB SMBS SMTP SMTPS TELNET TFTP
 Features:     SSL IPv6 UnixSockets libz AsynchDNS NTLM NTLM_WB HTTPS-proxy
make
make install

Ukończenie zajmie kilka sekund, a po zakończeniu; możesz zweryfikować wersję, aby upewnić się, że została pomyślnie zainstalowana.

Budowanie cURL na Ubuntu

Zakładam, że pobrałeś najnowszą wersję, jak wyjaśniono w sekcji wymagań wstępnych.

 • Przejdź do folderu, w którym wyodrębniono pobrany cURL
 • Zainstaluj zależności
apt-get install -y binutils-common binutils make
 • Jeśli nie masz zainstalowanych powyższych zależności (binutils), możesz otrzymać następujący błąd.
configure: error: ar not found in PATH. Cannot continue without ar.
 • A teraz nadszedł czas na kompilację za pomocą polecenia configure.
./configure --with-ssl
 • Jeśli nie ma błędu z powyższego wykonania, w końcu zainstaluj za pomocą polecenia make.
make 
make install

To wszystko!

Weryfikacja

Użyj opcji –version, aby zobaczyć szczegóły wersji.

# curl --version
curl 7.67.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.67.0 OpenSSL/1.0.2k-fips zlib/1.2.7
Release-Date: 2019-11-06
Protocols: dict file ftp ftps gopher http https imap imaps pop3 pop3s rtsp smb smbs smtp smtps telnet tftp
Features: AsynchDNS HTTPS-proxy IPv6 Largefile libz NTLM NTLM_WB SSL UnixSockets
#

Wniosek

Widzisz, to łatwe, gdy masz kroki. Mam nadzieję, że to pomoże ci zainstalować cURL ze źródła.

Podobał Ci się artykuł? Co powiesz na dzielenie się ze światem?