Jak zmienić ikonę typu pliku w systemie Windows 10

Udostępnij teraz w social media:

Pliki w systemie Windows 10 można rozpoznać po ich nazwie i rozszerzeniu oraz po ikonie, która je reprezentuje. Ikona jest narzędziem identyfikacji wizualnej. Jeśli masz widok folderów z niewielkimi ikonami, ikony pomogą ci wizualnie stwierdzić, który plik jest plikiem tekstowym, który jest plikiem audio, który jest filmem itp. Te ikony są albo ogólne, albo są ustawione na dowolną domyślną aplikację dla tego typu plików. Jeśli Notatnik jest domyślnym edytorem tekstu na pulpicie systemu Windows, ikona aplikacji będzie używana jako ikona wszystkich plików TXT. Aby zmienić ikonę typu pliku bez zmiany domyślnej aplikacji, która go otwiera, potrzebujesz bezpłatnej aplikacji o nazwie Menedżer typów plików dla systemu Windows.

Zmień ikonę dla typu pliku

Pobierz Menedżer typów plików dla systemu Windows. Będziesz także potrzebować ikony, aby zastąpić obecną. Możesz użyć dowolnej innej ikony systemu. Łatwo je wyodrębnić lub możesz utworzyć ikonę z posiadanego obrazu PNG.

Uruchom Menedżera typów plików dla systemu Windows i przejrzyj listę typów plików. Wybierz typ pliku, dla którego chcesz zmienić ikonę, i kliknij go prawym przyciskiem myszy. Z menu kontekstowego wybierz „Edytuj wybrany typ pliku”.

Otworzy się nowe okno. Kliknij przycisk przeglądania obok pola „Ikona domyślna”, a otworzy się kolejne okno. Menedżer typów plików dla systemu Windows nie ma opcji zresetowania ikony dla typu pliku z powrotem do domyślnego, dlatego należy wziąć pod uwagę, która ikona jest bieżąca na wypadek, gdybyś chciał do niej wrócić. W oknie Zmień ikonę kliknij przycisk „Przeglądaj” i wybierz ikonę, której chcesz użyć. Kliknij OK w obu oknach, a ikona zostanie zaktualizowana.

  Jak utworzyć ankietę w Telegramie na komputerze PC lub urządzeniu mobilnym

Ikona typu pliku zmieni się w całym systemie operacyjnym, np. Zmieniłem ikonę plików MP3, więc wszystkie pliki MP3 w moim systemie będą teraz wyświetlać nową ikonę, którą ustawiłem.

Jeśli zmienisz domyślną aplikację używaną do otwierania typu pliku, jej ikona zostanie zaktualizowana, tak aby odzwierciedlała ikonę nowej aplikacji. Jeśli jednak zmienisz go z powrotem na domyślną aplikację, zostanie użyta ikona ustawiona dla typu pliku. Możesz spróbować odinstalować i ponownie zainstalować aplikację, a jej ikona zostanie przywrócona dla typu pliku.

x