Jak zmienić właściciela pliku na Dysku Google

Domyślnie jesteś właścicielem każdego pliku, który przesyłasz lub tworzysz na Dysku Google. Jeśli jednak chcesz przenieść własność pliku na inną osobę, jest to łatwy proces. Oto jak.

Zanim przejdziemy dalej, powinniśmy pamiętać, że po przeniesieniu własności pliku na inną osobę nie będzie można samodzielnie cofnąć zmian. W rzeczywistości nowy właściciel może nawet całkowicie usunąć Cię z pliku, kiedy tylko zechce. Ponadto nie będzie można usunąć pliku ani udostępnić go nikomu innemu.

Osobiste konta Google mogą przenosić własność następujących typów plików na Dysku Google:

Dokumenty Google
Prezentacje Google
Formularze Google
Arkusze Google
Moje Mapy Google
Rysunki Google
Teczka

Aby zmienić własność pliku, musisz najpierw udostępnić plik osobie, do której chcesz go przenieść.

W tym przewodniku w naszych przykładach będziemy używać pliku Dokumentów Google, ale wszystkie inne pliki wymienione wcześniej będą działać praktycznie w ten sam sposób.

Uruchom przeglądarkę i przejdź do swojego Strona główna Dysku Google. Następnie przejdź do pliku, do którego chcesz przenieść własność, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Udostępnij”.

Jeśli jeszcze nie udostępniłeś nikomu pliku, możesz dodać kogoś w wyświetlonym oknie ustawień „Udostępnij”. W sekcji „Osoby” wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić plik, a następnie kliknij „Wyślij”.

Jeśli jeszcze nie udostępniłeś pliku, wpisz adres e-mail osoby w poniższym polu, a następnie kliknij

Następnie kliknij „Zaawansowane” u dołu okna Ustawienia udostępniania.

Kliknij

W sekcji „Kto ma dostęp” kliknij menu i wybierz z wyświetlonej listy „Jest właścicielem”.

Kliknij menu rozwijane obok nazwy i kliknij

Kliknij „Zapisz zmiany”, aby zastosować zmianę właściciela.

Kliknij

Drive podpowie Ci ostatnią szansę na zmianę zdania, ponieważ później nie będziesz w stanie cofnąć tej czynności. Kliknij „Tak”, aby kontynuować.

Kliknij

Uwaga: jeśli zmienisz własność folderu, tylko folder – a nie żadne znajdujące się w nim pliki – zostanie przeniesiony na nową osobę.

Po przeniesieniu własności nowy właściciel otrzyma e-maila z powiadomieniem o zmianie.

E-mail powiadamiający nowego właściciela o nowych obowiązkach jest wysyłany do jego skrzynki odbiorczej.

To wszystko. O ile nowy właściciel nie zdecyduje się zmienić Twojego dostępu, nadal możesz edytować plik, z którego przeniesiono własność.

x