Kod błędu Wyze 90: Napraw w kilka sekund

Aparat Wyze to popularna inteligentna kamera domowa, która ma wiele funkcji. Wyze oferuje zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe kamery do ochrony, do użytku wewnątrz lub na zewnątrz. Istnieje jednak również kilka błędów, które mogą wystąpić podczas korzystania z aparatu. Jednym z nich jest kod błędu Wyze 90. Dajemy Ci doskonały przewodnik, który nauczy Cię, jak naprawić błąd aparatu Wyze. Więc czytaj dalej!

Jak naprawić kod błędu aparatu Wyze 90

Kamera Wyze oferuje różne funkcje, takie jak kolorowe widzenie w nocy, przechwytywanie w pomieszczeniach i na zewnątrz z funkcją odporności na warunki atmosferyczne, wykrywanie osobiste i wiele innych. Ale istnieje również kilka typowych kodów błędów, które mogą wystąpić podczas korzystania z aparatu. Jednym z nich jest błąd połączenia kamery Wyze o kodzie 90 błędu 90. Tutaj wymieniliśmy możliwe metody rozwiązywania problemów, aby naprawić ten błąd aparatu.

Metoda 1: Rozwiązywanie problemów z połączeniem internetowym

Kod błędu Wyze 90 może być spowodowany głównie niewłaściwym połączeniem internetowym. Spróbuj więc zmodyfikować ustawienia sieciowe. Kamera Wyze zwykle obsługuje pasmo 2,4 GHz, a nie 5 GHz. Twoja sieć powinna być również zabezpieczona protokołem WPA/WPA2. I upewnij się, że tryb Wi-Fi jest ustawiony na 802.11 b/g/n. Przeczytaj nasz najlepszy przewodnik rozwiązywania problemów ze smartfonami, a następnie wykonaj czynności opisane w tej metodzie, aby rozwiązać problemy z łącznością sieciową.

Obraz Dariusz Staniszewski z Pixabay

Metoda 2: Cykl zasilania Wyze Camera

Jeśli nie ma problemu z połączeniem internetowym, sprawdź, czy połączenie sprzętowe jest dobre. Możesz także spróbować włączyć i wyłączyć aparat Wyze, aby naprawić problem z kodem błędu Wyze 90, jak pokazano w poniższych krokach.

1. Wyjmij kamerę Wyze z gniazda.

2. Poczekaj kilka minut.

3. Następnie ponownie podłącz kamerę.

4. Teraz włącz kamerę.

Metoda 3: Dodaj ponownie kamerę w aplikacji Wyze

Kolejną metodą naprawienia kodu błędu Wyze 90 jest ponowne dodanie podłączonej kamery w aplikacji Wyze. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności.

1. Otwórz aplikację Wyze.

2. Wybierz podłączone urządzenie.

3. Tutaj dotknij opcji Usuń urządzenie.

4. Po usunięciu urządzenia, uruchom ponownie aplikację Wyze i dotknij przycisku Nowe urządzenie.

5. Stuknij zakładkę Kamery w sekcji KATEGORIE.

6. Stuknij typ kamery, którą chcesz dodać.

Uwaga: Wybrano na przykład kamerę stacji bazowej Wyze.

7. Stuknij przycisk Dalej, aby połączyć telefon komórkowy z siecią Wyze Camera.

8. Gdy na routerze i stacji bazowej zaświeci się niebieskie światło, dotknij przycisku Dalej, aby podłączyć się do stacji.

Metoda 4: Zaktualizuj aplikację Wyze

Jeśli Twoja aplikacja Wyze jest nieaktualna, możesz napotkać kod błędu aparatu Wyze 90. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności, aby zaktualizować aplikację Wyze.

1. Otwórz Sklep Google Play z menu telefonu.

2. W pasku wyszukiwania wpisz Wyze.

3. Znajdź i stuknij aplikację w wynikach wyszukiwania.

4. Stuknij w przycisk Aktualizuj, aby zainstalować najnowszą aktualizację.

5. Poczekaj na zainstalowanie aktualizacji i uruchom ponownie aplikację.

Sprawdź, czy problem z połączeniem kamery Wyze nie powiódł się nadal, czy nie.

Metoda 5: Zaktualizuj oprogramowanie aparatu

Jeśli aktualizacja aplikacji Wyze nie naprawiła błędu aparatu. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby rozwiązać problem z kodem błędu Wyze 90.

1. Uruchom aplikację Wyze z menu aplikacji.

2. Przejdź do menu Konto w aplikacji Wyze.

3. Stuknij zakładkę Aktualizacja oprogramowania układowego.

4. Wybierz konkretną kamerę, aby zaktualizować jej oprogramowanie.

Uwaga: Możesz alternatywnie dotknąć przycisku Aktualizuj wszystko, aby zaktualizować kamery w sieci.

Metoda 6: Zresetuj kamerę Wyze

Jeśli kamery Wyze nie są poprawnie skonfigurowane z aplikacją, może to spowodować problem z kodem błędu Wyze 90. Możesz rozwiązać ten problem, resetując kamerę Wyze.

1. Wyjmij kartę SD z aparatu Wyze.

2. Następnie ręcznie naciśnij przycisk Reset na aparacie i poczekaj, aż zgaśnie żółta dioda LED.

Uwaga 1: Jeśli dioda LED miga na żółto, oznacza to, że kamera Wyze została zresetowana do ustawień domyślnych.

Uwaga 2: Jeśli lampka nie zmieni się po kilku sekundach, musisz skontaktować się z centrum serwisowym, aby rozwiązać problem na urządzeniu sprzętowym.

3. Teraz podłącz swoje urządzenie i sprawdź, czy rozwiązuje problem z połączeniem z kamerą Wyze.

Metoda 7: Zainstaluj ponownie aplikację Wyze

Jeśli problem dotyczy aplikacji Wyze, możesz spróbować ponownie zainstalować aplikację na urządzeniu, aby naprawić błąd aparatu. Oto kroki, aby to zrobić.

1. Otwórz aplikację Sklep Play.

2. Teraz dotknij ikony profilu w prawym górnym rogu.

3. Następnie wybierz Zarządzaj aplikacjami i urządzeniem.

4. Przejdź do zakładki Zarządzaj, zaznacz aplikację Wyze i dotknij ikony kosza u góry.

5. Stuknij przycisk Odinstaluj w oknie potwierdzenia i poczekaj, aż aplikacja zostanie odinstalowana.

6. Następnie dotknij paska wyszukiwania na ekranie głównym, wyszukaj aplikację Wyze i dotknij ikony wyszukiwania.

7. Stuknij przycisk Instaluj, aby zainstalować aplikację Wyze i poczekaj na zakończenie procesu instalacji.

Metoda 8: Aktualizacja oprogramowania aparatu

Jeśli powyższe metody nie naprawią błędu aparatu, zaktualizuj oprogramowanie aparatu, wykonując poniższe czynności, aby naprawić problem z kodem błędu Wyze 90.

1. Wyjmij kartę SD z aparatu i podłącz ją do komputera.

2. Następnie przejdź do folderu Ten komputer i kliknij prawym przyciskiem myszy kartę SD, wybierz opcję Formatuj….

3. Po sformatowaniu karty SD odwiedź Wyze wydana strona oprogramowania układowego.

4. Pobierz oprogramowanie ze strony.

5. Zmień nazwę pobranego pliku na demo.bin.

Uwaga: Zmień nazwę pliku na demo_wcv3.bin, jeśli masz kamerę Wyze w wersji 3.

6. Skopiuj plik do folderu karty SD.

7. Teraz włóż kartę SD do aparatu Wyze i włącz urządzenie.

8. Następnie przytrzymaj przycisk wyboru/resetowania w aparacie Wyze, aż światła zmienią kolor na fioletowy.

9. Na koniec zwolnij przycisk i odczekaj 3-4 minuty, aby rozpocząć proces flashowania.

Metoda 9: Skontaktuj się z pomocą techniczną Wyze

Na koniec spróbuj skontaktować się z pomocą techniczną Wyze, aby naprawić kod błędu aparatu Wyze 90, jak pokazano poniżej.

1. Otwórz aplikację Wyze.

2. W prawym dolnym rogu dotknij zakładki Konto.

3. Stuknij w Wsparcie Wyze.

4. Stuknij w Prześlij dziennik.

5. Stuknij w Wyze App & Services.

6. Stuknij w zakładkę Zdarzenia.

7. Wybierz plik multimedialny w sekcji Szczegóły i dotknij przycisku Prześlij.

Dlatego są to kroki, aby rozwiązać problem z nieudanym połączeniem kamery Wyze.

***

Mamy nadzieję, że ten przewodnik był dla Ciebie pomocny i udało Ci się naprawić kod błędu aparatu Wyze 90. Daj nam znać, która metoda zadziałała dla Ciebie. Jeśli masz dla nas jakieś sugestie, daj nam znać w sekcji komentarzy.

x