Który wybrać w 2022 roku?

Porównajmy Docker i Kubernetes, aby zobaczyć, gdzie te dwa elementy stoją naprzeciw siebie.

Porozmawiamy również o niektórych alternatywach dla narzędzi do orkiestracji innych niż Kubernetes. Przejdziemy dalej i szczegółowo przeanalizujemy porównanie Docker Swarm i Kubernetes.

Co to jest Docker?

Niedojrzałemu oczom może się wydawać, że tworzenie aplikacji polega na napisaniu silnego kodu. Jednak prawdziwym wyzwaniem jest radzenie sobie z wieloma językami, praca na różnych platformach i zarządzanie przerwanymi interfejsami między narzędziami. Na ratunek przychodzi Docker!

Jest to sposób, który pomaga użytkownikom przejąć kontrolę nad aplikacją podczas tworzenia i wykonywania. Łagodzi problemy napotykane na tych etapach. Pomaga również w dokładnym uchwyceniu sposobu, w jaki aplikacja powinna być eksponowana w sieci, zarządza wykorzystaniem pamięci masowej i pamięci, a także obsługuje uprawnienia dostępu poza aplikacją.

Podsumowując, jest to sposób na zapewnienie spójnego środowiska na dowolnym hoście zgodnym z systemem operacyjnym (Linux lub Windows).

Funkcje Dockera

 • Łatwa i szybka konfiguracja – Kody można wdrożyć w krótszym czasie przy minimalnym wysiłku
 • Zwiększa produktywność – zmniejsza zasoby, a także jest pomocny w szybkim wdrażaniu aplikacji.
 • Izolacja aplikacji — platformy dokowane używają kontenerów do uruchamiania aplikacji. Te kontenery zapewniają izolację dla tych aplikacji.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem

Wiele aplikacji działa na platformie Docker.

Co to jest Kubernetes (lub K8s)?

Kubernetes to narzędzie do zarządzania kontenerami, które automatyzuje wdrażanie.

Jest to przenośna platforma typu open source zaprojektowana przez Google, a teraz zarządzana przez natywną dla chmury fundację obliczeniową. Pomaga w aktualizacji aplikacji w łatwiejszy i szybszy sposób bez przestojów. Obsługuje prace związane z planowaniem kontenerów w klastrze, a także zarządza obciążeniem.

Kubernetes ma jeszcze dwie nazwy – „k8s” i „Kube”.

Ta platforma aranżacji automatyzuje wiele procesów ręcznych, takich jak wdrażanie, zarządzanie i skalowanie aplikacji w kontenerze.

Funkcje Kubernetes

 • Automatyzuje procesy ręczne – wystarczy opisać pożądany stan za pomocą Kubernetes, a zmieni on istniejącą zmianę w pożądaną.
 • Równoważenie obciążenia — Kubernetes jest dobry w równoważeniu obciążenia w przypadku, gdy do kontenera jest większy ruch. Dystrybuuje ruch sieciowy i utrzymuje stabilne wdrożenie.
 • Samoleczenie – to jedna z najlepszych funkcji Kube. Ponownie uruchamia uszkodzone kontenery, zastępuje je, a także zabija ten, który nie odpowiada na wzorzec zdefiniowany przez użytkownika.
 • Orkiestracja pamięci masowej — użytkownicy mogą automatycznie montować wybrany przez siebie system pamięci masowej za pomocą Kubernetes.

Docker VS Kubernetes

Docker i Kubernetes to różne technologie.

Zatem porównywanie tych dwóch lub kwestionowanie, któremu z nich należy nadać priorytet, jest trochę niesprawiedliwe. Ci dwaj nie są bezpośrednimi rywalami. Są jednak spokrewnieni! Docker to platforma kontenerowa, a Kubernetes to koordynator kontenerów dla platform konteneryzacji, takich jak Docker.

Rozumiemy to szczegółowo na poniższym obrazku.

To ilustruje, że Docker i Kubernetes idą ręka w rękę i pracują równolegle.

Docker służy do izolowania aplikacji do kontenerów, podczas gdy Kubernetes jest narzędziem do planowania/orkiestracji kontenerów i służy do wdrażania i skalowania aplikacji poprzez zarządzanie wieloma kontenerami wdrożonymi na wielu maszynach hosta.

Przyjrzyjmy się niektórym podobieństwom między Dockerem a Kubernetes.

 • Oba są przyciągane do architektury opartej na mikrousługach.
 • Są one głównie napisane w Go, co pozwala na przesyłanie ich jako lekkich plików binarnych.
 • Oba używają plików YAML, a te pliki są łatwe do odczytania przez człowieka.

Preferencje dla platformy Docker i Kubernetes

Jeśli spojrzymy na jakąkolwiek aplikację z teoretycznego punktu widzenia, będzie ona wyglądać gładko i bezproblemowo. Prawdziwe wyzwania widać dopiero po praktycznym wdrożeniu. Punkty, które należy wziąć pod uwagę, aby uzyskać pomyślny wynik dowolnego wniosku, to stany tutaj:

 • Czy ta technologia jest ekonomiczna?
 • Czy zapewnia wzrost w biznesie?
 • Czy pomoże w skróceniu przestojów?
 • Czy pomoże w oszczędzaniu zasobów?
 • Czy uniknie niezamierzonych ludzkich błędów?
 • Czy zwiększy moc obliczeniową?

Następnie z Dockera lub Kubernetesa musimy wybrać jedno lub drugie w zależności od przypadku użycia.

Kiedy wybrać Dockera?

Jeśli Twój przypadek użycia przyjmuje architekturę opartą na mikrousługach, należy używać kontenerów platformy Docker dla każdej mikrousługi. Najlepszy przypadek użycia platformy konteneryzacji jako platformy Docker dotyczy architektury mikrousług.

Kiedy wybrać Kubernetes?

Kubernetes to bardzo szybko rozwijająca się technologia ze względu na funkcję platformy open-source. Każda organizacja dostarcza swoje wtyczki w zakresie różnych usług, takich jak networking. Korzystanie z tych wtyczek, szczególnie w środowisku produkcyjnym, może powodować wysokie ryzyko dla Bezpieczeństwa.

Dlatego w celu ochrony aspektu bezpieczeństwa sugeruje się użycie solidnego rozwiązania hostowanego w chmurze.

Jeśli nie masz dogłębnej wiedzy o systemie, wszystko może się łatwo zepsuć. Dokonaj więc mądrego wyboru.

Docker vs. Kubernetes na podstawie przypadków użycia

Co jest dobre w czym?

Docker: Docker jest najlepszy, gdy użytkownik ma złożoną aplikację, która wymaga całego opakowania pakietu i konfiguracji do przenośnego kontenera.
Kubernetes: Kubernetes jest dobry, gdy musisz upewnić się, że Twoja aplikacja działa tak, jak powinna. W przypadku, gdy jakikolwiek kontener nie odpowiada lub ulegnie awarii, powinien się samoleczyć, a tym samym uruchomić nowy kontener.
Kiedy używać czego?

Docker: może być używany w każdym z tych przypadków:

 • Jeśli aplikacja dobrze pasuje do kontenerów
 • Jeśli aplikacja nie wymaga żadnego lub znacznego interfejsu graficznego i jeśli aplikacja musi być konsekwentnie wdrażana.

Kubernetes: Może być użyty w poniższym przypadku:

 • Jeśli organizacja nie jest zaangażowana w jednego dostawcę chmury, najlepszym wyborem jest użycie Kube. Powodem jest to, że działa tak samo w każdym systemie. Dlatego nazywa się ją niezależnym od dostawcy.

Ponieważ jest krystalicznie jasne, że obie technologie idą ręka w rękę i biegną po każdej. Co zatem sprawia, że ​​ludzie myślą, że istnieje potencjalna konkurencja między Dockerem a Kubernetesem? Powodem tego jest Docker Swarm. Rój Docker jest również jednym z narzędzi do orkiestracji kontenerów dostarczanych przez Docker Inc, dlatego branża porównuje Docker z Kubernetes.

Alternatywy Kubernetesa?

Poniżej znajdują się niektóre narzędzia do orkiestracji, które można udowodnić jako ładne alternatywy dla Kubernetes.

 • Rój dokerów
 • Otwórz Shift
 • Mesos
 • Farmer
 • Amazon ECS
 • Maraton Apaczów
 • Koczownik
 • Kontena
 • Minikube

Po Kubernetes i OpenShift, Docker Swarm jest bardziej popularny w branży. Porozmawiajmy o Docker Swarm i przeanalizujmy, czym się różni i gdzie stoi na tle Kubernetes.

Co to jest rój Dockerów?

Jest to wewnętrzne narzędzie do aranżacji kontenerów opracowane przez Docker do gry wraz z kontenerami działającymi w środowisku Docker. Służy do grupowania i planowania. Umożliwia wiele kontenerów zarządzania, które są wdrażane na wielu komputerach hosta. Korzysta ze standardowego interfejsu Docker API i sieci, dzięki czemu można łatwo przejść do dowolnego środowiska dockera.

Zasada działania Docker Swarm

 • Kompatybilność wsteczna
 • Zabezpiecz domyślnie certyfikatami
 • Odporna i jednopunktowa architektura
 • Prosty, ale dynamiczny z doświadczeniem użytkownika „po prostu działa”

Kubernetes kontra rój Dockerów

Oba te narzędzia do orkiestracji oferują wiele podobnych funkcji. Jedyna różnica polega na ich fundamentalnych sposobach działania. Poniższa tabela przedstawia lepszy obraz porównania.

Kubernetes
Rój dokerów
Wdrożenie: aplikacje można wdrażać przy użyciu kombinacji wdrożeń, zasobników i usług/mikrousług.
Wdrażanie: Aplikacje można wdrażać jako usługi/mikrousługi w klastrze Swarm. Plik YAML może służyć do wskazania wielokontenerowego. Ponadto Docker Compose może wdrożyć aplikację.
Instalacja: Instrukcja w Kube. Wymaga odpowiedniego planowania, aby Kube był gotowy do pracy. Instrukcje instalacji mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego i dostawcy.
Instalacja: Instalacja jest jeszcze prostsza w Docker Swarm w porównaniu z Kubernetes. W Dockerze wystarczy jeden zestaw narzędzi, aby nauczyć się budować na środowisku i konfiguracji.
Praca: Znajomość CLI (Command Line Interface) jest potrzebna do uruchomienia Kubernetes powyżej Dockera. Aby poruszać się po strukturze, należy rozumieć Docker CLI. Następnie znajomość wspólnej infrastruktury językowej do uruchomienia tych programów.
Działanie: Jak wspomniano wcześniej, Docker Swarm to narzędzie od Dockera. Tak więc do poruszania się po strukturze używany jest ten sam wspólny język. Zwiększa to szybkość tego narzędzia i zapewnia zmienność. Dlatego Docker zyskuje znaczną przewagę użyteczności.
Rejestrowanie: Gdy usługi są wdrażane w klastrze, na przykład Elasticsearch/Kibana(ELK), Kubernetes obsługuje wiele wersji monitorowania i rejestrowania.
Rejestrowanie: W przypadku Docker Swarm obsługiwane jest tylko monitorowanie, i to w przypadku aplikacji innych firm. Dlatego zaleca się, aby do celów monitorowania Docker był używany z Reimann.
Skalowanie: w przypadku systemów rozproszonych Kube jest platformą typu „wszystko w jednym”. To złożony system. Oferuje silne gwarancje dotyczące stanu klastra i ujednolicony zestaw interfejsów API. To z kolei spowalnia wdrażanie kontenera i skalowanie.
Skalowanie: W przeciwieństwie do Kubernetes, szybkość wdrażania kontenerów przez Docker Swarm jest znacznie szybsza. W rezultacie skalowanie na żądanie może zapewnić szybkie czasy reakcji.
Sieć: w przypadku Kube sieć jest płaska. Pozwala wszystkim kapsułom komunikować się ze sobą. W Kubernetes w modelu wymagane są dwa CIDR-y – jeden do uzyskania adresu IP, a drugi do usług.
Sieć: W Docker Swarm istnieje możliwość samodzielnego szyfrowania ruchu danych kontenera podczas tworzenia sieci nakładkowej.

Wniosek

Omówiliśmy szczegółowo Docker i Kubernetes i stwierdziliśmy, że to nie Docker, a raczej Docker Swarm jest konkurentem Kubernetes. Stwierdziliśmy również, że Kubernetes dominuje nad Docker Swarm i ma nad nim przewagę. Jeśli jesteś zainteresowany dogłębną nauką, sugeruję to Kurs Docker Mastery.

Podobał Ci się artykuł? Co powiesz na dzielenie się ze światem?