Napraw błąd systemu Windows wymagający sterownika podpisanego cyfrowo

Napraw błąd systemu Windows wymagający sterownika podpisanego cyfrowo

Wprowadzenie

Błąd systemu Windows „Wymagany jest sterownik podpisany cyfrowo” jest powszechnym problemem, który może wystąpić podczas instalacji lub aktualizacji sterowników urządzeń. Ten błąd występuje, gdy system Windows próbuje zainstalować sterownik, który nie jest podpisany cyfrowo przez zaufanego wydawcę. Podpis cyfrowy jest elektronicznym zabezpieczeniem, które weryfikuje autentyczność i integralność sterownika. Gdy sterownik nie jest podpisany cyfrowo, system Windows uznaje go za potencjalnie szkodliwy i blokuje jego instalację.

Ten błąd może być frustrujący, jeśli uniemożliwia korzystanie z urządzenia lub aktualizację jego oprogramowania. Na szczęście istnieje kilka sposobów na obejście tego błędu i zainstalowanie pożądanych sterowników.

Przyczyny błędu

Błąd „Wymagany jest sterownik podpisany cyfrowo” jest zwykle spowodowany jedną z następujących przyczyn:

* Sterownik nie jest podpisany cyfrowo: Niektórzy producenci urządzeń mogą nie podpisywać cyfrowo swoich sterowników, zwłaszcza jeśli są przeznaczone do starszych urządzeń lub niestandardowego sprzętu.
* Podpis cyfrowy jest nieprawidłowy: Podpis cyfrowy w sterowniku może być nieprawidłowy lub uszkodzony, co uniemożliwia systemowi Windows jego weryfikację.
* Certyfikat podpisu cyfrowego jest nieważny: Certyfikat używany do podpisania sterownika może wygasnąć lub zostać odwołany, powodując błąd podczas instalacji.
* System Windows jest skonfigurowany tak, aby wymuszać podpisywanie cyfrowe: W niektórych przypadkach system Windows można skonfigurować tak, aby wymagał podpisywania cyfrowego wszystkich sterowników, co uniemożliwia instalację niepodpisanych sterowników.

Jak naprawić błąd

Istnieje kilka metod naprawy błędu „Wymagany jest sterownik podpisany cyfrowo”:

1. Wyłącz wymuszanie podpisywania cyfrowego

Najprostszym sposobem na obejście błędu jest wyłączenie wymuszania podpisywania cyfrowego w systemie Windows. Należy pamiętać, że może to osłabić zabezpieczenia systemu, dlatego należy to robić tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

* Uruchom Wiersz polecenia jako administrator.
* Wpisz następujące polecenie:


bcdedit /set testsigning on

* Uruchom ponownie komputer.

2. Zainstaluj sterownik w trybie zgodności

Innym sposobem obejścia błędu jest zainstalowanie sterownika w trybie zgodności z poprzednią wersją systemu Windows.

* Pobierz najnowszy sterownik dla swojego urządzenia ze strony producenta.
* Kliknij prawym przyciskiem myszy plik sterownika i wybierz „Właściwości”.
* Przejdź do zakładki „Zgodność”.
* Zaznacz pole „Uruchom ten program w trybie zgodności z:” i wybierz wcześniejszą wersję systemu Windows.
* Kliknij „OK” i zainstaluj sterownik w zwykły sposób.

3. Zainstaluj sterownik ręcznie

Jeśli powyższe metody nie zadziałają, można spróbować zainstalować sterownik ręcznie za pomocą Menedżera urządzeń.

* Otwórz Menedżera urządzeń.
* Znajdź urządzenie, dla którego chcesz zainstalować sterownik.
* Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy i wybierz „Aktualizuj sterownik”.
* Wybierz „Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika”.
* Przejdź do folderu, w którym pobrałeś sterownik.
* Wybierz sterownik i kliknij „Otwórz”.
* Kliknij „Dalej”, aby zainstalować sterownik ręcznie.

Wnioski

Błąd systemu Windows „Wymagany jest sterownik podpisany cyfrowo” może być frustrujący, ale można go łatwo naprawić, stosując powyższe metody. Pamiętaj, aby zawsze ostrożnie instalować sterowniki i tylko z zaufanych źródeł. Jeśli nie jesteś pewien, czy sterownik jest bezpieczny, radzimy nie instalować go.

Często zadawane pytania

1. Co to jest podpis cyfrowy?

Podpis cyfrowy to elektroniczne zabezpieczenie, które weryfikuje autentyczność i integralność pliku lub oprogramowania. Jest tworzony za pomocą klucza kryptograficznego i służy do upewnienia się, że plik nie został zmodyfikowany lub uszkodzony.

2. Dlaczego system Windows wymaga sterowników podpisanych cyfrowo?

System Windows wymaga sterowników podpisanych cyfrowo, aby chronić użytkowników przed szkodliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanymi modyfikacjami systemu. Podpis cyfrowy weryfikuje, że sterownik pochodzi od zaufanego wydawcy i nie został zmodyfikowany.

3. Jak mogę sprawdzić, czy sterownik jest podpisany cyfrowo?

Aby sprawdzić, czy sterownik jest podpisany cyfrowo, wykonaj następujące kroki:

* Otwórz Menedżera urządzeń.
* Znajdź urządzenie, dla którego chcesz sprawdzić sterownik.
* Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy i wybierz „Właściwości”.
* Przejdź do zakładki „Sterownik”.
* W sekcji „Podpis cyfrowy” zostaną wyświetlone informacje o wydawcy i stanie podpisu cyfrowego.

4. Co zrobić, jeśli sterownik nie jest podpisany cyfrowo?

Jeśli sterownik nie jest podpisany cyfrowo, możesz spróbować go zainstalować przy użyciu jednej z metod opisanych w tym artykule, takich jak wyłączenie wymuszania podpisywania cyfrowego lub instalacja sterownika w trybie zgodności. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ instalacja niepodpisanych sterowników może osłabić zabezpieczenia systemu.

5. Gdzie mogę znaleźć sterowniki podpisane cyfrowo?

Najlepszym miejscem do pobierania sterowników podpisanych cyfrowo jest strona producenta urządzenia. Możesz także pobrać sterowniki z witryny Microsoft Update lub z zaufanych witryn innych firm.

6. Czy mogę zainstalować niepodpisany sterownik na komputerze z systemem Windows 11?

Tak, możesz zainstalować niepodpisany sterownik na komputerze z systemem Windows 11, umożliwiając tryb testowy. Należy jednak pamiętać, że może to osłabić zabezpieczenia systemu.

7. Jaki jest cel wymuszania podpisywania cyfrowego w systemie Windows?

Wymuszanie podpisywania cyfrowego w systemie Windows ma na celu ochronę systemu przed szkodliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanymi modyfikacjami. Pomaga w weryfikacji autentyczności sterowników i zapobieganiu instalacji złośliwego oprogramowania podszywającego się pod sterowniki.

8. Jakie są potencjalne ryzyka związane z instalacją niepodpisanych sterowników?

Instalowanie niepodpisanych sterowników może wiązać się z następującymi ryzykami:

* Złośliwe oprogramowanie może podszywać się pod sterowniki i instalować się w systemie.
* Nieautoryzowane modyfikacje systemu mogą powodować błędy i awarie.
* Słabsze zabezpieczenia systemu mogą ułatwić hakerom dostęp do systemu.