Napraw błąd uprawnień do pliku Word w systemie Windows 10

Word stał się jedną z najważniejszych aplikacji epoki. Czy otrzymujesz komunikat, że program Word nie może dokończyć zapisywania z powodu błędu uprawnień do pliku? Być może nie jesteś jedyną osobą, która boryka się z tym problemem. Jeśli szukałeś terminów, takich jak błąd uprawnień do pliku programu Word lub system Windows 10 nie może zapisać pliku z powodu błędu uprawnień, wynik jest poprawny. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o metodach naprawy błędu.

Jak naprawić błąd uprawnień do pliku Word w systemie Windows 10?

W tej sekcji wymieniono możliwe przyczyny, dla których program Word nie może zakończyć zapisywania z powodu błędu uprawnień do pliku.

  • Plik tylko do odczytu: plik Word, który próbujesz edytować, jest otwierany w formie tylko do odczytu, a nie w formie edytowalnej.

  • Plik znajduje się w sieci: plik Word, który przeglądasz, nie jest zapisywany lokalnie na komputerze, ale jest używany przez sieć, taką jak Dokumenty Google.

  • Inne prawa własności do pliku: plik, którego używasz, musi mieć innych właścicieli i możesz nie mieć uprawnień do jego edycji.

  • Oprogramowanie antywirusowe: Oprogramowanie antywirusowe, zwłaszcza oprogramowanie innych firm, mogło zakłócać działanie normalnych programów, takich jak Word na komputerze.

  • Już istniejąca nazwa pliku: plik, który próbujesz zapisać w określonej lokalizacji, musi mieć nazwę poprzednio istniejącego pliku.

  • Zapisywanie w nieobsługiwanym formacie: Plik Word, który próbujesz zapisać, nie może być w formacie zgodnym z wersją MS Word na komputerze. Zapisanie pliku w nieobsługiwanym formacie mogło spowodować problem.

  • Uszkodzony rejestr programu Word: dane programu Word w Edytorze rejestru musiały być uszkodzone, co utrudnia korzystanie z pliku programu Word.

  • Proces w tle: procesy działające w tle, takie jak usługa wyszukiwania systemu Windows, mogły zakłócić i spowolnić proces zapisywania pliku programu Word.

  • Nieaktualny program Word: wersja programu MS Word na komputerze może być zbyt przestarzała i nie może obsługiwać zapisywania pliku.

  • Funkcja Autokorekty: Funkcje Autokorekty, takie jak wielkie litery i wiele innych w MS Word, pozwalają na zapisanie nazwy pliku wielkimi literami. Ta funkcja mogła zakłócić proces zapisywania na twoim komputerze.

Metoda 1: Podstawowe metody rozwiązywania problemów

Zanim spróbujesz rozwiązać jakiekolwiek ustawienia w pliku Word, możesz wypróbować podstawowe metody rozwiązywania problemów wymienione tutaj na swoim komputerze.

1. Zapewnij prawidłowe połączenie internetowe: Kiedy próbujesz edytować plik Word przez sieć, musisz upewnić się, że masz prawidłowe i szybkie połączenie internetowe. Możesz sprawdzić prędkość sieci na stronie Speedtest.

2. Nie edytuj na wymiennych urządzeniach magazynujących: Unikaj edycji na wymiennych urządzeniach magazynujących i spróbuj zapisać plik lokalnie na swoim komputerze. Niektóre zakłócenia urządzeń pamięci masowej mogą zakłócić proces zapisywania.

3. Wyłącz oprogramowanie antywirusowe: Wyłącz oprogramowanie antywirusowe na komputerze, aby umożliwić zapisywanie plików.

4. Zaktualizuj system Windows: Korzystanie z przestarzałego systemu Windows nie może pomóc w zapisaniu pliku w odpowiednim formacie. Spróbuj zaktualizować system Windows na swoim komputerze, a następnie zapisz plik.

5. Spróbuj zalogować się do konta administratora: Jeśli jesteś zalogowany na standardowe konto użytkownika, możesz nie być w stanie wprowadzać zmian w pliku Word. Wyloguj się z tego konta użytkownika i zaloguj się na konto administratora.

6. Otwórz konto innego użytkownika: Użyj innego konta użytkownika na swoim komputerze, takiego jak użytkownik gość, a następnie wróć do swojego konta użytkownika po pewnym czasie. Spróbuj zapisać plik po pewnym czasie na swoim koncie użytkownika.

7. Zatrzymaj synchronizację G-drive: Jeśli zsynchronizowałeś Dysk Google na komputerze, może być konieczne wyłączenie go w witrynie Dysku Google.

Metoda 2: Podstawowe metody rozwiązywania problemów w MS Word

Spróbuj rozwiązać problem z programem Word, który nie może zakończyć zapisywania z powodu błędu uprawnień do pliku, korzystając z podstawowych metod rozwiązywania problemów w aplikacji MS Word.

1. Uruchom ponownie MS Word: Uruchom ponownie aplikację Word, zamykając ją, a następnie ponownie uruchamiając na komputerze.

2. Zmień nazwę jako inny plik: Jeśli pliki mają podobne nazwy, może być konieczne zapisanie ich pod inną nazwą na komputerze.

3. Użyj opcji Zapisz jako zamiast Zapisz: Zapisz plik Word za pomocą opcji Zapisz jako zamiast opcji Zapisz na karcie Plik w pliku Word.

4. Spróbuj zapisać po pewnym czasie: Poczekaj kilka minut, a następnie spróbuj zapisać plik na komputerze, używając jednocześnie klawiszy Ctrl+S.

5. Wypróbuj opcję zapisywania wiele razy: Czasami może wystąpić niewielka usterka w pliku. Spróbuj zapisać plik w sposób ciągły na komputerze, używając różnych metod, takich jak przycisk Zapisz, klawisze Ctrl + S itp.

6. Spróbuj zapisać na innym dysku: Niektóre dyski na Twoim komputerze mogą wymagać specjalnych uprawnień do zapisania pliku. Zapisz plik na innej partycji lub Dysku lokalnie na swoim komputerze.

7. Skopiuj zawartość i zapisz ją w nowym dokumencie: Jeśli możesz wybrać zawartość pliku, skopiuj zawartość i wklej ją do dowolnego innego edytora offline, takiego jak Notatnik. Zamknij istniejący plik Word i zapisz zawartość pliku w nowym pliku dokumentu Word.

8. Zapisz plik w innym formacie: Zapisz plik w dowolnym innym formacie, korzystając z menu rozwijanego Zapisz jako typ: w oknie zapisywania.

9. Otwórz i napraw Word: Podczas otwierania pliku Word w aplikacji MS Word, w przycisku Otwórz pojawi się menu rozwijane. Wybierz z listy opcję Otwórz i napraw, aby naprawić plik, a następnie zapisz plik.

10. Zaktualizuj program Microsoft Word — zaktualizuj pakiet Microsoft Office, korzystając z karty Konto na karcie Plik w aplikacji Word. Sprawdź aktualizacje i pobierz aktualizację ręcznie dla MS Word.

11. Zrezygnuj z pakietu Microsoft Office — wyloguj się z pakietu Microsoft Office i zrezygnuj z aplikacji za pomocą danych logowania.

Metoda 3: Wyłącz dodatki MS Word

Dodatki w twoim MS Word mogą zatrzymać lub opóźnić zapisanie pliku na twoim komputerze, możesz wyłączyć dodatki za pomocą tej metody.

1. Otwórz okno dialogowe Uruchom, naciskając jednocześnie klawisze Windows + R klawisze.

2. Wpisz Winword /safe i kliknij przycisk OK, aby otworzyć aplikację do plików Word w trybie awaryjnym.

3. Kliknij kartę Plik w lewym górnym rogu aplikacji.

4. Wybierz zakładkę Opcje w lewym panelu okna.

5. Wybierz zakładkę Dodatki w oknie Opcje programu Word.

6. Wybierz Dodatki COM w menu rozwijanym obok ustawienia Zarządzaj: i kliknij przycisk Przejdź….

7. Wybierz poszczególne dodatki i kliknij przycisk Usuń. Po usunięciu dodatków kliknij przycisk OK, aby zakończyć proces.

Metoda 4: Wyłącz Autokorektę MS Word

Funkcja Auto-Capitalization jest dodatkową opcją w MS Word, możesz wyłączyć opcję zapisywania pliku bez błędu.

1. Uruchom aplikację Word na swoim komputerze i kliknij kartę Plik w lewym górnym rogu.

2. Wybierz zakładkę Opcje w lewym panelu okna.

3. Wybierz zakładkę Sprawdzanie w oknie Opcje programu Word i kliknij przycisk Opcje autokorekty….

4. Usuń zaznaczenie wszystkich opcji w oknie Autokorekty i kliknij przycisk OK, aby wyłączyć automatyczne wpisywanie wielkich liter.

Metoda 5: Zezwól kontu na edycję pliku

Korzystając z tej metody, możesz zmienić uprawnienia i przekazać je swojemu kontu użytkownika w celu edycji pliku Word i zapisania go.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Word, który chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Właściwości na liście.

2. Na zakładce Ogólne odznacz opcję Tylko do odczytu i przejdź w oknie na zakładkę Bezpieczeństwo.

3. Kliknij przycisk Zaawansowane w wyświetlonym oknie.

4. Kliknij ustawienie Zmień obok szczegółów konta użytkownika.

5. Kliknij przycisk Zaawansowane… na dole następnego okna.

6. Kliknij przycisk Znajdź teraz w oknie, wybierz konto na swoim komputerze i kliknij przycisk OK.

7. Kliknij przyciski OK we wszystkich oknach, aby zakończyć proces.

Metoda 6: Uruchom ponownie usługę wyszukiwania systemu Windows

Ta metoda umożliwia ponowne uruchomienie usługi wyszukiwania systemu Windows w tle i naprawienie błędu.

1. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.

2. Wpisz services.msc i kliknij przycisk OK, aby otworzyć okno Usługi.

3. Wybierz usługę Windows Search z listy i kliknij opcję Uruchom ponownie w oknie, aby ponownie uruchomić usługę.

Metoda 7: Zresetuj dane programu Word z Edytora rejestru

Możesz zresetować dane w oknie rejestru aplikacji Word na komputerze, aby naprawić błąd uprawnień.

1. Uruchom okno dialogowe Uruchom, jak pokazano w Metodzie 6.

2. Wpisz regedit i kliknij przycisk OK, aby uruchomić okno Edytora rejestru.

3. Przejdź do następującej ścieżki lokalizacji w Edytorze rejestru.

ComputerHKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice16.0Word

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Dane i wybierz z listy opcję Usuń.

Uwaga: kopię zapasową można również utworzyć lokalnie, korzystając z opcji Eksportuj.

Metoda 8: Napraw pakiet Microsoft Office

Możesz naprawić cały pakiet Microsoft Office, aby rozwiązać ten problem, wykonując czynności wymienione tutaj.

1. Wyszukaj Panel sterowania na pasku wyszukiwania i uruchom aplikację na swoim komputerze.

2. Wybierz opcję Kategoria w ustawieniach Wyświetl według i kliknij opcję Programy w menu.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy Microsoft Office i wybierz opcję Zmień.

Uwaga: Alternatywnie możesz kliknąć przycisk Odinstaluj, aby odinstalować program. Możesz ponownie zainstalować pakiet Microsoft Office ze sklepu Microsoft Store na swoim komputerze.

4. Wybierz opcję Napraw w następnym oknie i kliknij przycisk Kontynuuj.

Poczekaj na zakończenie procesu konfiguracji, a następnie uruchom ponownie komputer.

Metoda 9: Zresetuj domyślny szablon programu Word

Możesz zresetować domyślny szablon programu Word, aby naprawić błąd uprawnień.

1. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.

2. Wpisz %appdata% i kliknij przycisk OK, aby otworzyć folder AppData.

3. Kliknij dwukrotnie folder Microsoft.

4. Otwórz folder Szablony.

5. Przenieś plik Normal w dowolne inne miejsce, aby zresetować domyślny szablon słów.

Uwaga: Możesz również usunąć plik Normal z pliku, naciskając klawisz Delete.

Metoda 10: Użyj narzędzia naprawczego innej firmy

Jeśli żadna z metod nie może naprawić błędu, spróbuj zainstalować oprogramowanie innej firmy, aby naprawić plik Word.

1. Odwiedź oficjalną stronę Remo na swoim komputerze.

Uwaga: Przed zainstalowaniem oprogramowania zamknij pliki Word na swoim komputerze.

2. Kliknij przycisk Dalej w oknie kreatora.

3. Kliknij przycisk Akceptuję w oknie Licencja i kliknij przycisk Zakończ w następnym oknie.

4. Otwórz Remo Repair Word, kliknij opcję Przeglądaj i wybierz plik, który chcesz naprawić.

5. Kliknij opcję Napraw i poczekaj na zakończenie procesu. Następnie możesz otworzyć naprawiony plik Word.

***

W tym artykule omówiono metody naprawiania, że ​​program Word nie może dokończyć zapisu z powodu błędu uprawnień do pliku w systemie Windows 10. Możesz polegać na tym artykule, aby rozwiązać problem z zapisaniem pliku w systemie Windows 10 z powodu błędu uprawnień. Jeśli więc napotkasz błąd uprawnień do pliku programu Word, spróbuj zaimplementować metody opisane w tym artykule. Podaj swoje sugestie, opinie lub pytania w sekcji komentarzy.