Napraw Nie można uruchomić programu Odmowa dostępu do programu Visual Studio

Udostępnij teraz w social media:

Wielu użytkowników zgłosiło, że nie można uruchomić programu, odmowa dostępu do programu Visual Studio jest błędem; ten błąd może wystąpić podczas debugowania programu. Użytkownicy zgłaszali błąd niemożności uruchomienia programu C++ podczas próby uruchomienia swoich programów w Visual Studio C++ 2017 i Visual Studio C++ 2015. Jeśli jesteś wśród nich i szukasz rozwiązania, jesteś we właściwym miejscu. Przeczytaj ten artykuł, aby rozwiązać problem z niemożliwością uruchomienia programu Visual Studio C++.

Jak naprawić Nie można uruchomić programu Odmowa dostępu do programu Visual Studio

Visual Studio to kompilator języka programowania. Visual Studio został po raz pierwszy opracowany przez firmę Microsoft w 1993 roku i był jednym z pierwszych kompilatorów języka programowania. Microsoft Visual Studio obecnie kompiluje dla języków programowania C, C++ i C++/CX. Microsoft Visual Studio składa się z narzędzi, które pomagają programiście rozwijać i debugować kody dla C++. Użytkownicy mogą debugować Windows API, DirectX i .NET.

Microsoft Visual Studio to kluczowe narzędzie, które pomaga programistom i programistom pisać kod do ich projektów. Visual Studio jest wyposażony w listę zaawansowanych narzędzi, które zapewniają użytkownikom łatwy interfejs do kodowania. Niektóre kluczowe funkcje Microsoft Visual Studio są podane poniżej:

 • Squiggles: Narzędzie Squiggles ostrzega programistę, jeśli istnieje potencjalny problem w jego kodzie. To narzędzie pomaga programiście natychmiast rozwiązać problemy w kodzie.

 • Oczyszczanie kodu: Narzędzie do czyszczenia kodu zapewnia programiście czyszczenie całego kodu za pomocą jednego kliknięcia.

 • Refaktoryzacja: Narzędzie do refaktoryzacji jest jedną z kluczowych funkcji programu Visual Studio; to narzędzie pomaga użytkownikowi w różnych operacjach, takich jak inteligentne zmienianie nazw zmiennych i wyodrębnianie kodu do nowych wierszy.

 • IntelliSense: IntelliSense to podstawowe narzędzie Microsoft Visual Studio; IntelliSense udostępnia wszystkie informacje o kodzie bezpośrednio w edytorze.

 • Wyszukiwanie w programie Visual Studio: jest to jedna z najbardziej przydatnych funkcji dla programisty w programie Visual Studio. Wyszukiwanie w programie Visual Studio umożliwia programiście udostępnienie wszystkich niezbędnych narzędzi w jednym miejscu w programie Visual Studio.

 • Live Share: jedna z zaawansowanych funkcji programu Visual Studio, Live Share, umożliwia programiście udostępnianie swoich kodów innym użytkownikom w czasie rzeczywistym. Visual Studio pozwala również programistom na wybór wybranego przez nich języka programowania.

 • Call Hierarchy: Gdy programista próbuje zmienić metodę kodowania, narzędzie Call Hierarchy pokazuje, jak wywołać wybraną metodę.

 • CodeLens: Narzędzie CodeLens pomaga w różnych funkcjach, takich jak odwołania do kodu, zmiany kodu, elementy robocze, testy jednostkowe, połączone błędy i przeglądy kodu bez konieczności zamykania edytora przez programistę.

 • Przejdź do definicji: Narzędzie Przejdź do definicji umożliwia programiście bezpośredni dostęp do lokalizacji funkcji.

 • Peek Definition: Peek definition jest kluczową funkcją Microsoft Visual Studio; to narzędzie pokazuje programiście metodę lub definicję typu bez konieczności otwierania osobnego pliku.

Przyczyny niemożności uruchomienia programu Błąd odmowy dostępu do programu Visual Studio

Przyczyn niemożności uruchomienia programu może być wiele. Odmowa dostępu do programu Visual Studio w programie Visual Studio. Niektóre z możliwych przyczyn błędu są wymienione poniżej:

 • Jednym z możliwych powodów niemożności uruchomienia programu Visual Studio C++ może być program antywirusowy innej firmy. Dzieje się tak, ponieważ program antywirusowy mógł zablokować plik instalacyjny programu Visual Studio.
 • Programista próbujący zainstalować pliki instalacyjne nie ma uprawnień administracyjnych do zainstalowania pliku.
 • Mogą występować problemy z rejestrem w programie Microsoft Visual Studio.
 • Uruchamianie instalatora z dysku alternatywnego niż dysk, na którym działa system Windows.
 • Obecność uszkodzonych plików systemowych może również powodować ten błąd.
 • Zapora systemu Windows może zakłócać uruchamianie projektu.

Poniższy przewodnik zawiera metodę naprawy błędu niemożności uruchomienia programu Visual Studio Odmowa dostępu do programu.

Użytkownicy zauważyli, że podczas próby debugowania kodu za pomocą programu Visual Studio otrzymali komunikat o odmowie dostępu, co spowodowało nieudane debugowanie kodu. Ten błąd wystąpił, gdy programista próbował uzyskać dostęp do jednego z plików instalacyjnych, a z powodu problemu żądany dostęp został odrzucony przez program Visual Studios.

Metoda 1: Przenieś instalator do C: Dysk

Ten problem może wystąpić w przypadku uruchomienia instalatora z dysku alternatywnego niż dysk, na którym działa system Windows (zwykle dysk C:). W takim przypadku możesz przenieść plik instalacyjny na dysk C:.

Metoda 2: Ustaw projekt startowy

Możesz również spotkać się z tym, że nie można uruchomić programu, odmowa dostępu do programu Visual Studio, jeśli niepoprawnie ustawisz projekt początkowy, który chcesz debugować. Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy projekt, który chcesz debugować.

2. Wybierz Ustaw jako projekt startowy.

Metoda 3: Zaloguj się jako Administrator

Brak uprawnień administratora może również powodować ten błąd podczas próby zainstalowania pliku. Wykonaj poniższe czynności, aby zalogować się jako administrator:

1. Naciśnij klawisz Windows, wpisz Wiersz polecenia i kliknij Uruchom jako administrator.

2. Wpisz podane polecenie i naciśnij klawisz Enter, aby aktywować uprawnienia administratora.

net user administrator /active: yes

3. Zamknij okno wiersza polecenia i ponownie uruchom projekt VS.

Uwaga: Wpisz net user administrator /active: no command, aby wyłączyć uprawnienia administratora.

Metoda 4: Napraw pliki systemowe

Mogą wystąpić problemy z systemem lub zainstalowanymi plikami, które można rozwiązać za pomocą wbudowanych narzędzi. Przeczytaj nasz przewodnik dotyczący naprawy plików systemowych w systemie Windows 10 i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby naprawić wszystkie uszkodzone pliki na komputerze.

Poczekaj na wykonanie poleceń i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Metoda 5: Przywróć klucze rejestru

Możesz spróbować przywrócić klucze rejestru, aby rozwiązać błąd programu Visual Studio; zapoznaj się z przewodnikiem Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows, aby dowiedzieć się więcej o kluczach rejestru systemu Windows i sposobach ich przywracania.

Metoda 6: Dodaj wykluczenie w Zaporze systemu Windows

Możesz dodać wykluczenie w Zaporze systemu Windows, aby rozwiązać problem z niemożliwością uruchomienia programu. Odmowa dostępu programu Visual Studio. Wykonaj poniższe kroki:

1. W menu Start wpisz i wyszukaj Ochrona przed wirusami i zagrożeniami. Kliknij Otwórz.

2. Kliknij Zarządzaj ustawieniami.

3. Kliknij Dodaj lub usuń wykluczenia.

4. Na karcie Wykluczenie kliknij Dodaj wykluczenie i wybierz Plik.

5. Teraz przejdź do katalogu plików, w którym zapisałeś program i wybierz oryginalny plik.

Poczekaj na załadowanie narzędzia i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Metoda 7: Dodaj wykluczenie w programie antywirusowym (jeśli dotyczy)

Jeśli program antywirusowy powoduje błędy w programie Visual Studio, możesz spróbować dodać wykluczenie w programie antywirusowym, aby rozwiązać ten problem.

Uwaga: jako przykład pokazaliśmy kroki dla programu Avast Free Antivirus.

1. Otwórz program Avast Antivirus.

2. Kliknij opcję Menu w prawym górnym rogu.

3. Z listy rozwijanej wybierz Ustawienia.

4. Na karcie Ogólne przejdź do Zablokowane i dozwolone aplikacje.

5. W sekcji Lista dozwolonych aplikacji kliknij ZEZWALAJ APLIKACJĘ.

6. Teraz kliknij DODAJ, odpowiadający ścieżce programu Visual Studio, aby dodać go do białej listy.

Uwaga: Poniżej pokazaliśmy, że Instalator aplikacji jest dodawany jako wykluczenie.

Metoda 8: Wyłącz zaporę Windows Defender (niezalecane)

Możesz także spróbować wyłączyć Zaporę Windows Defender, aby rozwiązać problem z komputera. Przeczytaj nasz przewodnik Jak wyłączyć zaporę systemu Windows 10, aby bezpiecznie wyłączyć zaporę Windows Defender na swoim komputerze.

Po rozwiązaniu problemu należy ponownie włączyć Zaporę systemu Windows. Urządzenie bez pakietu bezpieczeństwa jest zawsze podatne na ataki złośliwego oprogramowania.

Metoda 9: Wyłącz program antywirusowy (jeśli dotyczy)

Często zdarza się, że błędy programu Visual Studio występują z powodu problemów z oprogramowaniem antywirusowym; możesz chcieć wyłączyć programy antywirusowe na swoim komputerze. Zapoznaj się z przewodnikiem Jak tymczasowo wyłączyć program antywirusowy w systemie Windows 10, aby wyłączyć program antywirusowy w systemie.

Metoda 10: Dostosuj ustawienia kontroli konta użytkownika

W tej metodzie możesz wyłączyć wszystkie monity UAC na komputerze. Innymi słowy, nie otrzymasz żadnego monitu UAC o jakiejkolwiek aktywności na komputerze. Pozwala to na zainstalowanie dowolnego pliku instalacyjnego bez reagowania na ograniczenia pobierania ustawione przez administratora. Wykonaj poniższe czynności, aby dostosować ustawienia kontroli konta użytkownika i naprawić błąd, którego nie można uruchomić w programie Visual Studio Odmowa dostępu do programu Visual Studio.

1. Naciśnij klawisz Windows i wpisz Panel sterowania, a następnie kliknij Otwórz.

2. Ustaw Widok według jako kategorię, a następnie wybierz opcję System i zabezpieczenia z dostępnego menu.

3. Kliknij Bezpieczeństwo i konserwacja.

4. Następnie kliknij Zmień ustawienia kontroli konta użytkownika.

5. Przeciągnij suwak w dół do opcji Nigdy nie powiadamiaj i kliknij OK.

Uwaga: Wprowadź hasło systemowe, jeśli zostaniesz o to poproszony. To ustawienie zmodyfikuje komputer i nigdy nie będzie prosić o uprawnienia administratora, dopóki nie zresetujesz preferencji za pomocą selektora.

Metoda 11: Przełącz konto użytkownika na profil administratora

Możesz rozwiązać ten problem, przełączając swój profil użytkownika na profil administratora. Wykonaj poniższe kroki:

1. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.

2. Wpisz netplwiz i kliknij OK, aby otworzyć okno Konta użytkowników.

Uwaga: netplwiz to wiersz poleceń, który usuwa hasło bezpieczeństwa ustawione dla komputera.

3. W zakładce Użytkownicy wybierz swoje konto.

4. Kliknij Właściwości.

5. Przejdź do zakładki Członkostwo w grupie i wybierz Administratora, aby ustawić to konto administratora.

6. Kliknij Zastosuj > OK.

Metoda 12: Zresetuj ustawienia programu Visual Studio

Jeśli żadna z powyższych metod nie zadziałała, możesz zresetować wszystkie ustawienia VS do wartości domyślnych. Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać problem z niemożliwością uruchomienia programu Visual Studio C++.

1. Otwórz program Visual Studio na swoim komputerze.

2. Kliknij Narzędzia na pasku menu.

3. Wybierz Ustawienia importu i eksportu…

4. Wybierz Resetuj wszystkie ustawienia w kreatorze Ustawienia importu i eksportu i kliknij Dalej >.

5. Wybierz Tak, zapisz moje bieżące ustawienia i kliknij Dalej >.

Uwaga: możesz również wybrać Nie, po prostu zresetuj ustawienia, nadpisując moje bieżące ustawienia.

6. Następnie kliknij Zakończ.

7. Po zresetowaniu ustawień kliknij Zamknij, aby zamknąć kreatora.

***

Mamy nadzieję, że ten przewodnik był pomocny i udało się naprawić problem z niemożliwością uruchomienia programu. Odmowa dostępu do programu Visual Studio na Twoim komputerze. Skomentuj i daj nam znać, która metoda zadziałała dla Ciebie. Jeśli masz pytania, zapytania lub sugestie, podziel się nimi z nami. Daj nam również znać, czego chcesz się nauczyć dalej.

  5 Alternatywy Microsoft Powerpoint dla użytkowników Linuksa
x