01/20/2022

Kontroler rzeczywistości wirtualnej firmy Microsoft

Kontrolery rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej wprowadziły technologię Haptic na nowy poziom. Proste urządzenia dotykowe dostępne w postaci popularnych kontrolerów gier, joysticków i kierownic znalazły …

x