01/21/2022

Jak korzystać z Microsoft Teams

Microsoft Teams to nowe dziecko w przestrzeni roboczej opartej na czacie. Nowe narzędzie w Office 365 Business i Enterprise umożliwia użytkownikom prowadzenie rozmów na czacie, …

Jak scalić dokumenty Microsoft Word

Łączenie dwóch typów tego samego pliku jest generalnie łatwe. Format łatwo tłumaczy się z jednego dokumentu na drugi. Jeśli scalisz plik PDF z plikiem DOCX, …

Jak wygenerować losowy tekst w Microsoft Word

Tworząc dokument dowolnego typu, możesz zacząć od konspektu. To dobry sposób, aby omówić to, co zamierzasz napisać i jakie obszary musisz omówić. Utrzymuje również różne …

Jak przenosić obrazy w Microsoft Word

Możesz wstawić obraz do dokumentu Microsoft Word. W rzeczywistości możesz wstawiać, edytować i formatować dowolną liczbę obrazów. Aplikacja ma wiele narzędzi do formatowania dokumentu, ale …

Jak pobierać e-maile z programu Microsoft Outlook

Usługi poczty e-mail oferują prawie nieograniczoną przestrzeń dyskową. Twoje e-maile mogą pozostać online, w skrzynce odbiorczej lub zarchiwizowane przez lata. Same e-maile są małe, chyba …

x