01/26/2022

Jak utworzyć wiele profili w przeglądarce Firefox

Możesz tworzyć wiele profili w Firefoksie, podobnie jak w Chrome. Profil umożliwia uruchamianie nieco oddzielnych wystąpień przeglądarki, ale nie przypomina profili Chrome, które mogą uruchamiać …

To najszybszy sposób na zmianę profili Chrome

Chrome obsługuje wiele profili. Jeśli masz wielu użytkowników zalogowanych na to samo konto systemu Windows lub macOS, prawdopodobnie będą oni współdzielić przeglądarkę Chrome. Prostym sposobem …

x