Windows 10 PowerToys Get a Launcher and Keyboard Remapper

Kochamy Microsoft PowerToys, bezpłatny zbiór użytecznych narzędzi o otwartym kodzie źródłowym dla systemu Windows 10. Wraz z wydaniem dziś PowerToys 0.18 firma Microsoft dodaje program uruchamiający aplikacje „PowerToys Run” oraz menedżer skrótów klawiaturowych.

PowerToys Run to klasyczny program uruchamiający aplikacje oparty na klawiaturze – może również przełączyć się na uruchomione aplikacje. To bardzo przypomina Spotlight na komputerze Mac i wygląda jak bardziej nowoczesny zamiennik skrótu klawiaturowego Win + R.

W przeciwieństwie do standardowej funkcji wyszukiwania w menu Start systemu Windows 10 chodzi o uruchamianie aplikacji i plików, a nie wyszukiwanie w Internecie za pomocą Bing. W przeciwieństwie do standardowego okna dialogowego Uruchom ma wbudowane funkcje wyszukiwania, dzięki czemu można wyszukiwać aplikacje według nazwy.

PowerToys Run będzie również zawierał konfigurowalne wtyczki, dzięki czemu można dodawać funkcje, takie jak kalkulator lub słownik. Microsoft wyjaśnia szczegóły w tym Dokument projektu programu uruchamiającego.

To jest makieta interfejsu PowerToys Run. Ostateczna wersja będzie wyglądać inaczej.

PowerToys otrzyma również narzędzie do zmiany mapowania klawiszy o nazwie „Menedżer skrótów klawiaturowych” do ponownego przypisywania poszczególnych klawiszy i skrótów wieloprzyciskowych. Będzie mocniejszy niż SharpKeys i bardziej przyjazny dla użytkownika niż AutoHotkey do tego zadania.

Podobnie jak SharpKeys, które ponownie mapują klawisze za pośrednictwem rejestru systemu Windows, Menedżer skrótów klawiaturowych umożliwia zmianę przypisania pojedynczego klawisza do innego. Na przykład możesz ustawić Caps Lock jako Shift lub coś innego.

Podobnie jak w przypadku AutoHotkey, będziesz mógł także edytować wbudowane skróty klawiaturowe systemu Windows. Czy chcesz, aby system Windows blokował ekran zamiast otwierać pasek gier po naciśnięciu Windows + G? Możesz to również zrobić z poziomu tego interfejsu.

Wczesna wersja ustawień Menedżera klawiatury w PowerToys.To jest wczesna wersja narzędzia Menedżer klawiatury w PowerToys. Jego interfejs może z czasem ulec zmianie.

Te nowe funkcje zostały ogłoszone podczas Build 2020, ale tego lata Microsoft będzie dodawać kolejne przydatne narzędzia do PowerToys. „Pełne” wydanie PowerToys 1.0 jest spodziewane we wrześniu 2020 r. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć wszystko, co Microsoft doda w przyszłości.

x