Wybierz urządzenie rozruchowe – źródła rozruchu UEFI [Naprawa]

Wybierz urządzenie rozruchowe – źródła rozruchu UEFI [Naprawa]

Wstęp

Urządzenie rozruchowe to urządzenie pamięci masowej, które zawiera pliki niezbędne do uruchomienia komputera. W systemach UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) źródło rozruchu jest określane priorytetowo w ustawieniach UEFI. Jeśli komputer nie uruchamia się poprawnie, upewnienie się, że jest skonfigurowane prawidłowe urządzenie rozruchowe, jest kluczowe w rozwiązywaniu problemów.

Źródła rozruchu UEFI

UEFI obsługuje szeroką gamę źródeł rozruchu, w tym:

Dysk twardy: Główny magazyn danych komputera, który zwykle zawiera system operacyjny i inne niezbędne pliki.
Napęd optyczny: Napęd DVD lub BD, który można wykorzystać do uruchamiania z dysków instalacyjnych lub nośników odzyskiwania.
Napęd USB: Pamięć USB, która może zawierać pliki rozruchowe lub służyć jako urządzenie instalacyjne systemu operacyjnego.
Sieć: Niektóre urządzenia UEFI obsługują uruchamianie z serwerów PXE (Preboot Execution Environment) przez sieć.
BIOS: W starszych systemach UEFI można włączyć tryb BIOS, który pozwala na uruchamianie z urządzeń zgodnych z poprzednim BIOS-em.

Konfigurowanie źródła rozruchu

Aby skonfigurować źródło rozruchu w UEFI:

1. Uruchom ponownie komputer i naciśnij klawisz ustawień. Zwykle jest to F2, F10 lub klawisz Delete, w zależności od producenta płyty głównej.
2. Przejdź do ustawień UEFI. Może się to różnić w zależności od UEFI, ale zwykle znajduje się w sekcji „Boot” lub „Boot Options”.
3. Wybierz zakładkę „Priorytet rozruchu”. Pokaże ona listę dostępnych źródeł rozruchu.
4. Ustaw priorytety. Przeciągnij i upuść źródła rozruchu w pożądanej kolejności. Najpierw wybierz preferowane urządzenie rozruchowe.
5. Zapisz zmiany i uruchom ponownie komputer. UEFI będzie teraz próbował uruchomić się z wybranych źródeł rozruchu.

Rozwiązywanie problemów z wyborem urządzenia rozruchowego

Jeśli komputer nie uruchamia się z oczekiwanego urządzenia rozruchowego, spróbuj wykonać następujące kroki:

Sprawdź fizyczne połączenia. Upewnij się, że wszystkie urządzenia rozruchowe są prawidłowo podłączone do komputera.
Spróbuj innego źródła rozruchu. Jeśli to możliwe, spróbuj użyć innego urządzenia rozruchowego, aby sprawdzić, czy problem leży w urządzeniu, czy w systemie UEFI.
Zaktualizuj UEFI. Najnowsza wersja UEFI może zawierać poprawki błędów lub ulepszenia dotyczące obsługi urządzeń rozruchowych.
Zresetuj ustawienia UEFI. Zresetowanie ustawień UEFI do wartości domyślnych może rozwiązać niektóre problemy z wyborem urządzenia rozruchowego.

Wniosek

Wybór odpowiedniego urządzenia rozruchowego jest kluczowy dla pomyślnego uruchomienia systemu. Dzięki zrozumieniu źródeł rozruchu UEFI i sposobu ich konfigurowania możesz rozwiązywać problemy z uruchamianiem i upewnić się, że komputer uruchamia się z pożądanego urządzenia.

Często zadawane pytania

1. Jakie są zalety korzystania z UEFI zamiast BIOS-u?

– UEFI jest szybszy od BIOS-u, ponieważ obsługuje sprzęt za pomocą zapytań zamiast interfejsów sprzętowych.
– UEFI obsługuje większe dyski twarde niż BIOS (do 2,2 TB).
– UEFI oferuje bezpieczniejsze środowisko rozruchowe dzięki funkcji Secure Boot.

2. Jak mogę sprawdzić, czy mój komputer ma UEFI?

– Sprawdź dokumentację płyty głównej lub komputera.
– Przejdź do ustawień BIOS-u lub UEFI. Jeśli widzisz opcje „UEFI” lub „UEFI Boot”, oznacza to, że twój komputer ma UEFI.

3. Czy mogę uruchomić system z USB w systemie UEFI?

– Tak, większość systemów UEFI obsługuje uruchamianie z napędów USB. Musisz jednak upewnić się, że napęd USB jest sformatowany w formacie FAT32 lub NTFS i zawiera pliki rozruchowe.

4. Dlaczego mój komputer nie uruchamia się z dysku USB?

– Upewnij się, że napęd USB jest prawidłowo podłączony do komputera.
– Sprawdź, czy napęd USB jest sformatowany w formacie FAT32 lub NTFS.
– Upewnij się, że urządzenie rozruchowe jest prawidłowo skonfigurowane w ustawieniach UEFI.

5. Jak naprawić komputer, który nie uruchamia się z dysku twardego?

– Sprawdź fizyczne połączenia dysku twardego.
– Uruchom komputer z innego urządzenia rozruchowego, takiego jak napęd optyczny lub USB.
– Sprawdź, czy dysk twardy jest wykrywany w systemie BIOS-u lub UEFI.
– Spróbuj podłączyć dysk twardy do innego komputera, aby zobaczyć, czy uruchomi się.

6. Jak zaktualizować UEFI?

– Pobierz najnowszą wersję UEFI ze strony producenta płyty głównej.
– Skorzystaj z narzędzia do aktualizacji UEFI, które jest dostarczane z pobraną wersją UEFI.
– Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

7. Jak zresetować ustawienia UEFI?

– Przejdź do ustawień UEFI.
– Znajdź opcję resetowania lub przywrócenia ustawień domyślnych.
– Potwierdź operację resetowania.

8. Co to jest Secure Boot?

– Secure Boot jest funkcją UEFI, która uniemożliwia uruchamianie się komputera z niepodpisanego oprogramowania lub systemu operacyjnego.
– Zapewnia to, że komputer uruchamia się tylko z zaufanego oprogramowania, zmniejszając ryzyko złośliwego oprogramowania lub ataków.