Znajdź liczbę rdzeni w procesorze i ogranicz użycie rdzeni przez aplikacje

Istnieją trzy parametry do pomiaru mocy procesora; szybkość, generację i liczbę rdzeni procesora. Jako samodzielny komponent komputera, to właśnie to określa możliwości procesora, jednak samo to nie określi, jak potężny jest twój system. Inne komponenty, takie jak ilość pamięci RAM i GPU, odgrywają ważną rolę w zwiększaniu wydajności systemu. To powiedziawszy, aplikacje, zwłaszcza gry, określają minimalną liczbę rdzeni, które procesor powinien mieć, aby działały płynnie.

Oto, jak możesz znaleźć liczbę rdzeni w procesorze i ograniczyć liczbę rdzeni używanych przez aplikację.

Znajdź rdzenie w procesorze

Otwórz Menedżera zadań i przejdź do karty Wydajność. Wybierz procesor z lewej kolumny, aby wyświetlić jego wydajność. Pod wykresem wykorzystania procesora można zobaczyć szczegóły dotyczące procesora, w tym liczbę posiadanych rdzeni. Jest to liczba rzeczywistych rdzeni fizycznych i nie obejmuje rdzeni wirtualnych.

Ogranicz użycie rdzenia przez aplikacje

Możesz ograniczyć liczbę rdzeni używanych przez aplikację. Możesz to zrobić w przypadku gier. Proces jest taki sam, niezależnie od typu aplikacji, dla której chcesz ograniczyć podstawowe użycie.

Najpierw uruchom aplikację, dla której chcesz ograniczyć podstawowe użycie. Następnie otwórz Menedżera zadań i przejdź do zakładki „Procesy”. Kliknij aplikację prawym przyciskiem myszy i wybierz „Przejdź do szczegółów”.

Spowoduje to przejście do karty Szczegóły. Jeśli chcesz, możesz samodzielnie poszukać aplikacji na karcie Szczegóły, ale łatwiej ją znaleźć w ten sposób. Na karcie Szczegóły kliknij prawym przyciskiem myszy podświetlony proces i wybierz opcję „Ustaw podobieństwo”.

Otworzy się nowe okno o nazwie „Koligacja procesora”. Wybierz liczbę rdzeni, które chcesz, aby aplikacja mogła używać i kliknij OK.

To ustawienie nie będzie obowiązywać, jeśli zamkniesz aplikację i otworzysz ją ponownie. Okno Processor Affinity pokazuje wszystkie rdzenie, tj. Rzeczywiste i wirtualne. Powyższy zrzut ekranu przedstawia osiem rdzeni procesora, który ma tylko 4 prawdziwe rdzenie. Przydziel rdzenie w zakresie rzeczywistych rdzeni procesora i powinno być dobrze.

Ograniczenie liczby rdzeni wpłynie na to, jak dobrze lub źle działa aplikacja. To, że aplikacja używa ograniczonej liczby rdzeni, nie oznacza, że ​​inne aplikacje również nie będą ich używać. Możesz ograniczyć liczbę rdzeni używanych przez aplikację, ale nie możesz tego zrobić tak, aby aplikacja miała wyłączne użytkowanie określonej liczby rdzeni. Twój system będzie zużywał rdzenie według własnego uznania, aby zapewnić płynne działanie.

Aplikacja nie zużyje więcej niż przydzielona liczba rdzeni, ale jeśli okażą się one niewystarczające do działania aplikacji, aplikacja może się zawiesić lub nawet zawiesić.

x