Jak tworzyć macierze RAID za pomocą mdadm na Ubuntu 18.04

Jak tworzyć macierze RAID za pomocą mdadm na Ubuntu 18.04

Wprowadzenie

Macierze Redundant Array of Independent Disks (RAID) to grupy dysków twardych połączonych w celu poprawy wydajności, niezawodności lub obu. RAID może być używany do różnych celów, takich jak ochrona danych przed awariami dysku, zwiększanie szybkości odczytu/zapisu czy rozszerzanie pojemności magazynu.

Istnieje wiele różnych poziomów RAID, każdy z własnym zestawem funkcji i zalet. Najpopularniejsze poziomy RAID to:

* RAID 0: Stripe’owanie bez nadmiarowości; zwiększa wydajność, ale nie zapewnia ochrony danych.
* RAID 1: Mirroring; tworzy kopię lustrzaną danych na dwóch dyskach, zapewniając ochronę przed awarią jednego dysku.
* RAID 5: Stripe’owanie z rozproszoną parzystością; zapewnia ochronę danych przed awarią jednego dysku, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

W tym samouczku pokażemy, jak tworzyć macierze RAID za pomocą narzędzia mdadm na Ubuntu 18.04. mdadm to narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia zarządzanie macierzami RAID w systemie Linux.

Wymagania wstępne

* Serwer Ubuntu 18.04 z uprawnieniami root lub użytkownika sudo
* Co najmniej dwa dyski twarde

Tworzenie macierzy RAID 1

Krok 1: Zidentyfikuj dyski twarde

Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie dysków twardych, które będą używane do macierzy RAID. Możesz to zrobić za pomocą następującego polecenia:


sudo fdisk -l

Wyjście polecenia będzie zawierało listę wszystkich dysków twardych podłączonych do systemu. Poszukaj nazw dysków, które chcesz użyć do swojej macierzy RAID.

Krok 2: Utwórz partycje RAID

Po zidentyfikowaniu dysków twardych musisz utworzyć na nich partycje RAID. Możesz to zrobić za pomocą następującego polecenia:


sudo mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sda1 /dev/sdb1

W tym przykładzie tworzymy macierz RAID 1 o nazwie „/dev/md0” przy użyciu dwóch partycji „/dev/sda1” i „/dev/sdb1”. W razie potrzeby możesz zmienić nazwę macierzy i nazwy partycji.

Krok 3: Formatuj macierz RAID

Po utworzeniu macierzy RAID musisz ją sformatować za pomocą systemu plików. Możesz to zrobić za pomocą następującego polecenia:


sudo mkfs.ext4 /dev/md0

W tym przykładzie formatujemy macierz RAID za pomocą systemu plików ext4. W razie potrzeby możesz zmienić system plików.

Krok 4: Zamontuj macierz RAID

Po sformatowaniu macierzy RAID możesz ją zamontować do systemu plików. Możesz to zrobić za pomocą następującego polecenia:


sudo mount /dev/md0 /mnt/raid

W tym przykładzie montujemy macierz RAID do punktu montowania „/mnt/raid”. W razie potrzeby możesz zmienić punkt montowania.

Tworzenie macierzy RAID 5

Krok 1: Zidentyfikuj dyski twarde

Podobnie jak w przypadku macierzy RAID 1, musisz najpierw zidentyfikować dyski twarde, które będą używane do macierzy RAID 5.

Krok 2: Utwórz partycje RAID

Następnie utwórz partycje RAID na dyskach twardych. Możesz to zrobić za pomocą następującego polecenia:


sudo mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1

W tym przykładzie tworzymy macierz RAID 5 o nazwie „/dev/md0” przy użyciu trzech partycji „/dev/sda1”, „/dev/sdb1” i „/dev/sdc1”. W razie potrzeby możesz zmienić nazwę macierzy i nazwy partycji.

Krok 3: Formatuj macierz RAID

Po utworzeniu macierzy RAID musisz ją sformatować za pomocą systemu plików. Możesz to zrobić za pomocą następującego polecenia:


sudo mkfs.ext4 /dev/md0

W tym przykładzie formatujemy macierz RAID za pomocą systemu plików ext4. W razie potrzeby możesz zmienić system plików.

Krok 4: Zamontuj macierz RAID

Na koniec zamontuj macierz RAID do systemu plików. Możesz to zrobić za pomocą następującego polecenia:


sudo mount /dev/md0 /mnt/raid

W tym przykładzie montujemy macierz RAID do punktu montowania „/mnt/raid”. W razie potrzeby możesz zmienić punkt montowania.

Zarządzanie macierzami RAID

Po utworzeniu macierzy RAID możesz nimi zarządzać za pomocą polecenia mdadm. Niektóre z najczęstszych poleceń zarządzania macierzami RAID obejmują:

* mdadm –detail /dev/md0: Wyświetla szczegółowe informacje o macierzy RAID.
* mdadm –assemble /dev/md0: Montuje macierz RAID.
* mdadm –fail /dev/md0 /dev/sda1: Sygnalizuje awarię dysku „/dev/sda1” w macierzy RAID „/dev/md0”.
* mdadm –remove /dev/md0 /dev/sda1: Usuwa dysk „/dev/sda1” z macierzy RAID „/dev/md0”.

Wnioski

Tworzenie macierzy RAID za pomocą mdadm na Ubuntu 18.04 jest stosunkowo łatwe. Wykonując kroki opisane w tym samouczku, możesz utworzyć i zarządzać macierzami RAID w celu poprawy wydajności, niezawodności lub pojemności magazynu.

Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest RAID?
RAID to Redundant Array of Independent Disks, czyli grupa dysków twardych połączonych w celu poprawy wydajności, niezawodności lub obu.

2. Jakie są różne poziomy RAID?
Istnieją różne poziomy RAID, każdy z własnym zestawem funkcji i zalet. Niektóre z najpopularniejszych poziomów RAID to RAID 0, RAID 1 i RAID 5.

3. Jak utworzyć macierz RAID za pomocą mdadm?
Możesz utworzyć macierz RAID za pomocą mdadm, wykonując następujące kroki:
* Zidentyfikuj dyski twarde, które będą używane do macierzy RAID.
* Utwórz partycje RAID na dyskach twardych.
* Formatuj macierz RAID za pomocą systemu plików.
* Zamontuj macierz RAID do systemu plików.

4. Jak zarządzać macierzami RAID za pomocą mdadm?
Możesz zarządzać macierzami RAID za pomocą mdadm, używając poleceń takich jak:
* mdadm –detail /dev/md0
* mdadm –assemble /dev/md0
* mdadm –fail /dev/md0 /dev/sda1
* mdadm –remove /dev/md0 /dev/sda1

5. Czy RAID chroni mnie przed wszystkimi awariami dysków?
RAID nie chroni przed wszystkimi awariami dysków. RAID chroni przed awarią jednego lub więcej dysków, w zależności od poziomu RAID.

6. Jak naprawić macierz RAID w przypadku awarii dysku?
Możesz naprawić macierz RAID w przypadku awarii dysku, wykonując następujące kroki:
* Wymień uszkodzony dysk.
* Uruchom polecenie mdadm –add /dev/md0 /dev/newdisk, gdzie /dev/newdisk to nazwa nowego dysku.
* Uruchom polecenie mdadm –rebalance /dev/md0, aby zrównoważyć dane na macierzy RAID.

7. Jak rozszerzyć macierz RAID?
Możesz rozszerzyć macierz RAID, dodając do niej nowe dyski. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
* Wyłącz macierz RAID.
* Dodaj nowe dyski do systemu.
* Zidentyfikuj nowe dyski za pomocą polecenia fdisk -l.
* Utwórz nowe partycje RAID na nowych dyskach.
* Dodaj nowe partycje RAID do macierzy RAID za pomocą polecenia mdadm –add /dev/md0 /dev/newpartition.
* Uruchom polecenie mdadm –rebalance /dev/md0, aby zr