Napraw błąd wykonawczy 429 w systemie Windows 10

Problemy uruchomieniowe, które są zasadniczo defektami, które użytkownicy napotykają w oprogramowaniu, mogą być spowodowane przez składniki ActiveX. Błąd uruchomieniowy Visual Basic 429 jest regularnie spotykany …

Napraw błąd wykonawczy C++ w systemie Windows 10

Kilku użytkowników systemu Windows napotyka błąd wykonawczy C++ po ponownym uruchomieniu komputera w oknie biblioteki wykonawczej Microsoft Visual C++. Doświadczyli również tego błędu po uruchomieniu …

x