Odkrywanie MERN, MEAN i MEVN

Od powstania JavaScript w 1995 roku funkcjonował on głównie jako język programowania po stronie klienta (front-end). Na początku swojej działalności zyskał również reputację ze względu …

x