Adnotacja Spring @Async do przetwarzania asynchronicznego

Adnotacja Spring @Async do przetwarzania asynchronicznego Tagi: Spring, Przetwarzanie asynchroniczne, Adnotacje Spring Wprowadzenie Spring Framework zapewnia adnotację @Async, która umożliwia deklaratywne wywoływanie metod w sposób asynchroniczny. Dzięki temu można uruchamiać zadania obliczeniowo-chłonne bez blokowania wątku wywołującego. Adnotacja @Async jest szczególnie przydatna w aplikacjach, które wymagają przetwarzania zadań w tle lub równoległego. Korzyści korzystania z adnotacji … Dowiedz się więcej

SQL Between, MySQL Between Dates, Not Between

SQL BETWEEN: Wygodne Porównywanie Zakresów Wartości Wprowadzenie Operator SQL BETWEEN zapewnia prosty i efektywny sposób na porównywanie wartości z określonym zakresem. Pozwala użytkownikom określić minimalną i maksymalną wartość, a następnie zidentyfikować wartości, które znajdują się pomiędzy nimi. Operator BETWEEN jest szeroko stosowany w zapytaniach SQL, aby filtrować dane i znajdować rekordy spełniające określone kryteria. Składnia … Dowiedz się więcej

Jak monitorować użycie procesora na kroplach DigitalOcean

Jak monitorować użycie procesora na kroplach DigitalOcean Monitorowanie użycia procesora to kluczowy aspekt zarządzania każdym serwerem, w tym kroplami DigitalOcean. Wysokie użycie procesora może prowadzić do problemów z wydajnością, takich jak opóźnienia, awarie i utrata danych. Dlatego ważne jest, aby regularnie monitorować użycie procesora i podejmować kroki w celu jego optymalizacji w razie potrzeby. W … Dowiedz się więcej

Kolejka priorytetowa Java

Kolejka priorytetowa Java Wprowadzenie Kolejka priorytetowa to struktura danych, która przechowuje elementy według ich priorytetu. Elementy o wyższym priorytecie są zawsze pobierane z kolejki przed elementami o niższym priorytecie. Kolejki priorytetowe są często używane w sytuacjach, gdy elementy muszą być przetwarzane w określonej kolejności, na przykład podczas planowania zadań lub obsługi zdarzeń. Java oferuje dwie … Dowiedz się więcej

Jak skonfigurować rejestrowanie i rotację logów w Nginx na serwerze VPS Ubuntu

Jak skonfigurować rejestrowanie i rotację logów w Nginx na serwerze VPS Ubuntu Wprowadzenie Rejestrowanie logów jest niezbędną częścią utrzymania dowolnego systemu, w tym serwera internetowego. Logi rejestrują zdarzenia, które mają miejsce w systemie, zapewniając cenny wgląd w jego pracę i pomagając w rozwiązywaniu problemów. Nginx to popularny serwer internetowy open source, znany z wydajności i … Dowiedz się więcej

K-najbliższych sąsiadów (KNN) w Pythonie

K-najbliższych sąsiadów (KNN) w Pythonie Wstęp K-najbliższych sąsiadów (KNN) to algorytm uczenia maszynowego do klasyfikacji i regresji, który opiera się na podobieństwie danych. Działa na zasadzie znajdowania K najbliższych punktów danych do nowego punktu danych i przypisywania etykiety na podstawie etykiet najbliższych sąsiadów. KNN jest prostym i łatwym do zaimplementowania algorytmem, który dobrze sprawdza się … Dowiedz się więcej

SimpleDateFormat w Javie – Formatowanie daty w Javie

SimpleDateFormat w Javie – Formatowanie daty w Javie Wprowadzenie Data i godzina to ważne elementy wielu aplikacji i systemów. Jednak formatowanie daty i godziny w Javie może być trudne, zwłaszcza dla początkujących. Przychodzi tu z pomocą klasa SimpleDateFormat, która oferuje łatwą i elastyczną metodę formatowania daty i godziny. W tym artykule szczegółowo omówimy klasę SimpleDateFormat … Dowiedz się więcej

Jak korzystać z metod __str__() i __repr__() w Pythonie

Jak korzystać z metod __str__() i __repr__() w Pythonie Wprowadzenie Metody __str__() i __repr__() są dwoma podstawowymi metodami wbudowanymi w Pythonie, które zwracają reprezentację obiektu. __str__() zwraca reprezentację obiektu, która jest przeznaczona do odczytu przez człowieka, natomiast __repr__() zwraca reprezentację obiektu przeznaczoną do ewaluacji kodu. Rozumienie różnic między tymi metodami i ich właściwego użycia jest … Dowiedz się więcej

Jak zainstalować i używać Dockera w Rocky Linux 8

Jak zainstalować i używać Dockera w Rocky Linux 8 Docker to platforma konteneryzacji, która pozwala na pakowanie, dystrybucję i uruchamianie aplikacji w odizolowanych środowiskach, zwanych kontenerami. Kontenery ułatwiają tworzenie i wdrażanie aplikacji, ponieważ zawierają wszystkie niezbędne zależności potrzebne do uruchomienia aplikacji. Wprowadzenie do Dockera Docker został zaprojektowany tak, aby uprościć proces rozwoju, testowania i wdrażania … Dowiedz się więcej

Napraw błąd LinkedIn Coś poszło nie tak

Napraw błąd LinkedIn „Coś poszło nie tak” – obszerny przewodnik Wprowadzenie LinkedIn, największy na świecie serwis społecznościowy dla profesjonalistów, jest niezwykle cennym narzędziem dla osób szukających pracy, budujących sieć kontaktów i rozwijających swoją karierę. Jednakże, nawet na tej niezawodnej platformie, mogą występować sporadyczne awarie lub błędy. Błąd „Coś poszło nie tak” jest jednym z najczęstszych … Dowiedz się więcej

Swift init()

Wprowadzenie do Swift init() Konstruktor init() jest specjalną metodą w języku Swift, która inicjalizuje nowe wystąpienie struktury, klasy lub wyliczenia. Jest to obowiązkowe dla wszystkich typów w języku Swift, z wyjątkiem typów bezwartościowych, takich jak struktury lub wyliczenia z jednym przypadkiem. Inicjalizator init() pełni kilka ważnych zadań: * Alokacja pamięci: Rezerwuje miejsce w pamięci dla … Dowiedz się więcej

Jak używać funkcji sink() w R

Jak używać funkcji sink() w R Funkcja sink() w języku R umożliwia przekierowanie wyjścia z konsoli do pliku lub urządzenia. Jest to przydatna funkcja do rejestrowania wyników analizy, tworzenia niestandardowych raportów lub debugowania kodu. Wprowadzenie Podczas pracy z R domyślne wyjście jest wyświetlane w konsoli. Jednak w niektórych przypadkach może być konieczne przekierowanie tego wyjścia … Dowiedz się więcej