Odpowiedzialność

Oświadczenie o Odpowiedzialności (Disclaimer) – Serwis „newsblog.pl”

1. Informacje ogólne

1.1. Serwis „newsblog.pl” stanowi platformę internetową, na której zamieszczane są artykuły, opinie oraz informacje związane z nowymi technologiami, mediami społecznościowymi, systemami operacyjnymi Windows, Android, iOS, Linux, grami i innymi tematami pokrewnymi.

2. Charakter informacji

2.1. Treści prezentowane na Serwisie mają charakter ogólnoinformacyjny i edukacyjny. Autorzy artykułów oraz redakcja Serwisu starają się zapewnić dokładność i aktualność zamieszczanych treści, jednak nie możemy zagwarantować, że informacje są zawsze kompleksowe, aktualne ani wolne od błędów.

3. Ograniczenie odpowiedzialności

3.1. Właściciele, autorzy i redakcja Serwisu „newsblog.pl” nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, szkody lub niekorzystne skutki wynikłe z korzystania z informacji zamieszczonych na Serwisie.

3.2. Serwis nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności, kompletności, wiarygodności lub dostępności informacji prezentowanych na stronie.

4. Postępowanie użytkowników

4.1. Użytkownicy Serwisu są zobowiązani do własnej oceny i weryfikacji informacji przed podjęciem jakichkolwiek działań lub decyzji na ich podstawie.

4.2. Właściciele Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników, takie jak komentarze czy opinie. Wszelkie treści publikowane przez użytkowników są ich osobistymi opiniami i nie stanowią stanowiska Serwisu.

5. Zmiany i aktualizacje

5.1. Serwis „newsblog.pl” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach oraz strukturze Serwisu w dowolnym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.

6. Odnośniki zewnętrzne

6.1. Serwis może zawierać odnośniki do zewnętrznych stron internetowych. Nie mamy kontroli nad treściami i politykami prywatności tych stron i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość.

7. Zgoda na warunki

7.1. Korzystając z Serwisu „newsblog.pl”, użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego oświadczenia o odpowiedzialności.

8. Kontakt

8.1. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących oświadczenia lub treści Serwisu, prosimy o kontakt poprzez dane podane na stronie kontaktowej.

Data ostatniej aktualizacji oświadczenia: 2021.01.10

Zapoznałem się i akceptuję powyższe oświadczenie o odpowiedzialności Serwisu „newsblog.pl”.