Regulamin / Warunki

Regulamin Serwisu „newsblog.pl”

1. Definicje

1.1. „Serwis” oznacza stronę internetową dostępną pod adresem newsblog.pl, zawierającą treści związane z nowymi technologiami, mediami społecznościowymi, systemami operacyjnymi Windows, Android, iOS, Linux, grami itp.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu „newsblog.pl”.

2.2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

3. Treści i prawa autorskie

3.1. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, takie jak artykuły, zdjęcia, grafiki i inne materiały, są chronione prawem autorskim i należą do ich autorów lub innych podmiotów posiadających prawa autorskie.

3.2. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub wykorzystywania w inny sposób treści zamieszczonych w Serwisie bez wyraźnej zgody właściciela Serwisu lub prawoobiorcy.

4. Zasady korzystania z Serwisu

4.1. Użytkownik zobowiązuje się do nieumyślnego lub celowego naruszania bezpieczeństwa Serwisu, takich jak próby dostępu do nieautoryzowanych obszarów, próby zakłócenia działania Serwisu, lub przesyłania szkodliwego oprogramowania.

4.2. Użytkownik zobowiązuje się do nieumyślnego lub celowego naruszania praw innych użytkowników poprzez np. publikację obraźliwych, niezgodnych z prawem lub szkodliwych treści.

4.3. Użytkownik ma prawo komentować artykuły i udzielać opinii, jednak zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających regulamin lub zawierających treści nieodpowiednie.

5. Odpowiedzialność

5.1. Właściciele Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z Serwisu lub związane z zawartością zamieszczonych treści.

5.2. Właściciele Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników, a wszelkie roszczenia związane z takimi treściami kierowane są bezpośrednio do autorów tych treści.

6. Zmiany regulaminu

6.1. Właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.

6.2. Użytkownicy Serwisu będą informowani o wprowadzonych zmianach poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na stronie głównej Serwisu.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

7.2. W przypadku jakichkolwiek sporów związanych z korzystaniem z Serwisu „newsblog.pl”, strony będą dążyć do ich rozstrzygnięcia drogą negocjacji.

7.3. Wszelkie pytania, uwagi lub skargi dotyczące Serwisu lub regulaminu można przesyłać na adres kontaktowy podany na stronie kontaktowej Serwisu.

Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 2021.01.20

Zapoznałem się i akceptuję powyższy regulamin Serwisu „newsblog.pl”.