Zainstaluj WordPress z Nginx na Ubuntu 18.04

Zainstaluj WordPress z Nginx na Ubuntu 18.04

WordPress to potężny system zarządzania treścią (CMS), który zasila miliony witryn internetowych na całym świecie. Jest łatwy w użyciu, posiada szeroką gamę funkcji i jest bardzo konfigurowalny. W tym samouczku przeprowadzimy Cię przez proces instalacji WordPressa z wykorzystaniem serwera Nginx na serwerze Ubuntu 18.04.

Czemu Nginx?

Nginx jest lekkim i wydajnym serwerem internetowym, który jest idealnym wyborem do hostowania stron WordPress. Jest znany ze swojej szybkości, stabilności i skalowalności. Ponadto Nginx jest wysoce konfigurowalny, co czyni go idealnym wyborem dla użytkowników, którzy chcą dostosować swoje środowisko serwerowe.

Wymagania wstępne

Aby rozpocząć, będziesz potrzebować:

– Serwer Ubuntu 18.04 z dostępem root lub sudo
– Zarejestrowana domena (np. twojadomena.pl)
– Usługę hostingu (np. nazwa.pl)

Instalacja Nginx

1. Zaktualizuj pakiet systemu:


sudo apt update

2. Zainstaluj Nginx:


sudo apt install nginx

3. Uruchom usługę Nginx:


sudo systemctl start nginx

4. Włącz usługę Nginx, aby uruchamiała się automatycznie przy starcie systemu:


sudo systemctl enable nginx

Instalacja PHP

1. Zainstaluj niezbędne pakiety PHP:


sudo apt install php7.2-fpm php7.2-mysql php7.2-xml php7.2-curl php7.2-gd php-memcached

2. Skonfiguruj moduł PHP dla Nginx:


sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

W pliku dodaj następujące wiersze do sekcji server:


location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.2-fpm.sock;
}

3. Uruchom ponownie usługę Nginx:


sudo systemctl restart nginx

Instalacja MySQL

1. Zainstaluj MySQL:


sudo apt install mysql-server

2. Uruchom usługę MySQL:


sudo systemctl start mysql

3. Włącz usługę MySQL, aby uruchamiała się automatycznie przy starcie systemu:


sudo systemctl enable mysql

4. Zabezpiecz instalację MySQL:


sudo mysql_secure_installation

Instalacja WordPressa

1. Pobierz najnowszą wersję WordPressa:


wget https://wordpress.org/latest.tar.gz

2. Wypakuj archiwum:


tar -xzvf latest.tar.gz

3. Przenieś pliki WordPressa do katalogu głównego Nginx:


sudo mv wordpress /var/www/html

4. Zmień właściciela katalogu WordPress na użytkownika Nginx:


sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html

5. Utwórz bazę danych MySQL dla WordPressa:


mysql -u root -p
CREATE DATABASE wordpress;
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wordpress@localhost IDENTIFIED BY 'haslo';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

6. Skonfiguruj plik wp-config.php:


sudo nano /var/www/html/wp-config.php

Zaktualizuj następujące linijki:


define('DB_NAME', 'wordpress');
define('DB_USER', 'wordpress');
define('DB_PASSWORD', 'haslo');
define('DB_HOST', 'localhost');

7. Zainstaluj WordPressa:


sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
sudo chmod -R 755 /var/www/html

W przeglądarce internetowej przejdź do adresu URL swojej domeny, aby rozpocząć instalację.

Konfiguracja SSL

1. Zainstaluj Certyfikat SSL:


sudo apt install certbot

2. Wygeneruj certyfikat SSL:


sudo certbot --nginx

Optymalizacja wydajności

1. Zainstaluj Redis:


sudo apt install redis-server

2. Skonfiguruj Redis dla WordPressa:


sudo nano /etc/redis/redis.conf

Dodaj następujące wiersze:


maxmemory 128M
maxmemory-policy allkeys-lru

3. Uruchom ponownie usługę Redis:


sudo systemctl restart redis-server

4. Zainstaluj wtyczkę Redis Cache:


sudo apt install redis-server

5. Skonfiguruj wtyczkę Redis Cache:


sudo nano /etc/redis/redis.conf

Dodaj następujące wiersze:


maxmemory 128M
maxmemory-policy allkeys-lru

Konkluzja

W tym samouczku poznaliśmy, jak zainstalować WordPressa z Nginx na serwerze Ubuntu 18.04. Konfiguracja ta zapewnia wydajne i bezpieczne środowisko dla Twojej witryny WordPress. Zalecamy okresowe sprawdzanie dostępnych aktualizacji dla wszystkich zainstalowanych pakietów, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Często zadawane pytania

1. Czy mogę zainstalować WordPressa z Nginx na innych systemach operacyjnych?

Tak, niniejszy samouczek można dostosować do innych systemów operacyjnych, takich jak Debian, CentOS i Fedora.

2. Czy mogę użyć innego serwera baz danych niż MySQL dla WordPressa?

Tak, WordPress obsługuje również PostgreSQL i Microsoft SQL Server.

3. Jak mogę zabezpieczyć swoją instalację WordPressa?

Możesz zabezpieczyć swoją instalację WordPressa, stosując silne hasła, instalując wtyczki bezpieczeństwa i regularnie aktualizując oprogramowanie.

4. Jak mogę poprawić wydajność mojej witryny WordPress?

Możesz poprawić wydajność swojej witryny WordPress, wykorzystując pamięć podręczną Redis, optymalizując obrazy i używając sieci dostarczania treści (CDN).

5. Czy mogę instalować wtyczki i motywy po zainstalowaniu WordPressa?

Tak, możesz instalować wtyczki i motywy z oficjalnego repozytorium WordPress lub z innych źródeł.

6. Jak mogę skonfigurować kopie zapasowe mojej witryny WordPress?

Możesz skonfigurować kopie zapasowe swojej witryny WordPress, korzystając z wtyczek tworzenia kopii zapasowych, takich jak UpDraftPlus lub BackWPup.

7. Czy mogę przenieść moją witrynę WordPress na inny serwer?

Tak, możesz przenieść swoją witrynę WordPress na inny serwer, tworząc kopię zapasową bazy danych i plików WordPressa, a następnie instalując WordPressa na nowym serwerze i przywracając kopię zapasową.

8. Jak mogę rozwiązywać problemy z moją instalacją WordPressa?

Możesz rozwiązać problemy ze swoją instalacją WordPressa, czytając logi błędów, sprawdzając uprawnienia do plików i baz danych oraz korzystając z wtyczek do debugowania.

9. Czy potrzebuję mieć wiedzę techniczną, aby zainstalować WordPressa z Nginx?

Podstawowa wiedza techniczna jest pomocna, ale nie jest konieczna. Ten samouczek przeprowadzi Cię przez cały proces instalacji krok po kroku.

10. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o WordPress i Nginx?

Więcej informacji o WordPress można znaleźć na oficjalnej stronie WordPress wordpress.org, natomiast więcej informacji o Nginx można znaleźć na oficjalnej stronie Nginx nginx.org.