7 narzędzi do administrowania i zarządzania Active Directory dla Sysadmin

Microsoft Active Directory (AD) uwierzytelnia każdy obiekt w środowisku Windows, więc nie jest to tylko element infrastruktury, ale zasób bezpieczeństwa, którym należy zarządzać, utrzymywać w dobrym stanie i chronić.

Co to jest Active Directory (AD)?

Active Directory (AD) to stworzona przez firmę Microsoft usługa katalogowa dla sieci domen Windows. Zarządza zasobami sieciowymi, takimi jak konta użytkowników i grup oraz obiekty komputerowe.

Active Directory przechowuje informacje o wszystkich obiektach sieciowych, zapewniając bezpieczeństwo i jednokrotne logowanie.

Jest on zawarty w większości systemów operacyjnych Windows Server jako zestaw procesów i usług zarządzających zasobami sieciowymi. Umożliwia użytkownikom logowanie się do sieci, dostęp do zasobów i stosowanie polityk bezpieczeństwa.

Active Directory służy do uwierzytelniania i autoryzacji dostępu do zasobów oraz umożliwia administratorom zarządzanie siecią ze scentralizowanej konsoli.

Znaczenie zarządzania Active Directory

Usługi Active Directory i Azure Active Directory stanowią podstawę wielu udanych programów do zarządzania tożsamościami.

Active Directory jest kluczowym elementem każdej sieci biznesowej, a zarządzanie administracją Active Directory jest kluczem do jej płynnego działania. Dzieje się tak, ponieważ Active Directory odpowiada za przechowywanie i zarządzanie wszystkimi kontami użytkowników i ustawieniami komputerów w domenie Windows.

Bez odpowiedniej administracji wdrożenie Active Directory może szybko stać się bałaganem, prowadzącym do różnego rodzaju problemów, takich jak brak możliwości zalogowania się użytkowników do swoich komputerów lub nieprawidłowe działanie aplikacji. Dlatego tak ważne jest posiadanie dobrego planu zarządzania administracją Active Directory.

Zarządzanie i zabezpieczanie danych organizacji może być trudne, jeśli firma nie ma planu zarządzania administracyjnego Active Directory.

Bez planu organizacja ryzykuje utratę danych, naruszenia bezpieczeństwa i problemy ze zgodnością. Zarys pomaga zapewnić prawidłowe administrowanie usługą Active Directory i ochronę danych.

Zarządzanie administracyjne Active Directory obejmuje tworzenie i utrzymywanie kont użytkowników, ustawianie uprawnień i monitorowanie aktywności. Choć może się to wydawać bardzo pracochłonne, właściwe zarządzanie usługami AD jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Twojej firmy.

Active Directory jest krytycznym składnikiem większości sieci jako pojedyncze źródło scentralizowanego uwierzytelniania i autoryzacji Windows. Niestety, zarządzanie i utrzymanie Active Directory może być skomplikowane i czasochłonne.

Potrzebujesz zewnętrznego narzędzia do zarządzania Active Directory

Ze względu na wzrost liczby cyberataków i luk w zabezpieczeniach poświadczeń organizacje szukają sposobów na zmniejszenie powierzchni ataku. Według raportu Cloudfare organizacje wdrażają architektury bezpieczeństwa oparte na zerowym zaufaniu ze względu na wzrost naruszeń.

Według Microsoft, 95% firm z listy Fortune 100 zarządza i przechowuje dane dotyczące tożsamości i kont przy użyciu Microsoft Active Directory i Azure Active Directory (Azure AD).

Chociaż usługi Active Directory i Azure AD są same w sobie solidnymi systemami, administratorzy mogą zwiększyć swoje możliwości, aby zbudować niezawodną, ​​bezpieczną i pozbawioną zaufania infrastrukturę zabezpieczeń, korzystając z rozwiązań do zarządzania innych firm.

Organizacje powinny dążyć do zwiększenia możliwości Active Directory za pomocą zestawów narzędzi, które mogą zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo infrastruktury w świetle rozwoju technologii cyberataków.

W poniższej sekcji zobaczymy najlepsze narzędzia AD oraz sposób, w jaki mogą pomóc w monitorowaniu, zarządzaniu, zabezpieczaniu i administrowaniu złożonym środowiskiem AD.

Rozwiązanie do zarządzania usługą Active Directory ManageEngine

ManageEngine Unified Active Directory to kompleksowe rozwiązanie do uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu. Umożliwia administratorom centralne zarządzanie i monitorowanie użytkowników, grup i zasobów w wielu domenach Active Directory.

ManageEngine ma kluczowe znaczenie dla organizacji, które chcą zabezpieczyć swoje tożsamości, hasła, profile użytkowników i inne krytyczne dane. Jego ścisła integracja z Active Directory sprawia, że ​​jest idealnym wyborem do kompleksowego zarządzania i raportowania Active Directory.

Ponadto rozwiązanie udostępnia konsolę zarządzania i silnik raportowania, które służą do identyfikowania problemów ze zgodnością i wydajnością.

Automatyzując zarządzanie użytkownikami i grupami, administratorzy mogą poprawić wydajność swojej organizacji.

Kluczowe cechy

 • Zbiorcze zarządzanie użytkownikami
 • Automatyczne tworzenie użytkowników w AD, biurze i Exchange
 • Delegacja organizacyjna i grupowa
 • Zarządzanie Office 365 i Exchange
 • Automatyczne czyszczenie nieaktualnego konta
 • Model delegowania na poziomie szczegółowym

ManageEngine to wszechstronne i potężne narzędzie, które może pomóc administratorom w bardziej efektywnym zarządzaniu kompleksowymi środowiskami Active Directory. Posiada wydania standardowe i profesjonalne.

Menedżer praw dostępu Solarwinds

Solarwinds Access Rights Manager (ARM) to łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania użytkownikami i administrowania usługami Active Directory (AD) i Azure AD.

American Security Today ASTORS Homeland Security przyznało nagrodę za najlepszy system kontroli dostępu i uwierzytelniania firmie Solarwinds Access Rights Manager.

Daje administratorom większą widoczność i kontrolę nad aprowizacją i wycofywaniem aprowizacji użytkowników usług AD i Azure AD, co ułatwia płynniejsze wdrażanie i zgodność.

Zapewnia internetowy interfejs administracyjny, szczegółową kontrolę dostępu, inspekcje dla Exchange i serwery plików. Ponadto umożliwia automatyczne przyznawanie i odwoływanie dostępu, co pozwala zachować bezpieczeństwo systemu bez narażania czegokolwiek.

Kompleksowa gama narzędzi do tworzenia raportów z aktywności użytkowników jest również częścią Solarwinds ARM.

Kluczowe cechy

 • Delegacja w Active Directory
 • Narzędzia do obsługi administracyjnej użytkowników obsługujące umowy SLA
 • Zarządzanie dostępem do plików i folderów w SharePoint
 • Stosuj przepisy dotyczące ochrony danych
 • Zautomatyzowane i spersonalizowane raportowanie
 • Zautomatyzowane zarządzanie audytami
 • Zwiększona przejrzystość w celu zmniejszenia ryzyka wewnętrznego

Umożliwiając zarządzanie tym, kto ma dostęp do czego, oraz śledzenie i monitorowanie wszystkich działań związanych z dostępem, Solarwinds ARM może pomóc w zabezpieczeniu środowiska.

Jest to niedrogie rozwiązanie, które jest proste we wdrożeniu i zarządzaniu. Oprogramowanie jest dostępne w wersjach abonamentowych i wieczystych. Jest dostępny do bezpłatnego testowania przez 30 dni.

Jedna administracja Active Directory tożsamości

One Identity, pierwotnie Quest Software, to firma zajmująca się sprzedażą oprogramowania do zarządzania i automatyzacji wielu operacji IT, w tym zarządzania Active Directory.

W przypadku wdrożenia hybrydowego to rozwiązanie administracyjne usługi Active Directory zapewnia pojedynczą konsolę, ujednolicone procesy i spójne środowisko administracyjne zarówno dla lokalnej usługi AD, jak i usługi Azure AD.

Umożliwia administratorom szybkie udostępnianie i usuwanie użytkowników, zarządzanie członkostwem w grupach oraz obsługę innych zadań związanych z kontami użytkowników.

Ponadto One Identity może pomóc w zapewnieniu bezpiecznej konfiguracji usługi AD i przestrzegania przepisów biznesowych. Możesz również użyć programu do diagnozowania problemów z Active Directory.

Kluczowe cechy

 • Automatyzacja udostępniania, zarządzanie grupami, zarządzanie hasłami itp
 • Łączniki do łączenia Office 365, Skype for Business, SharePoint i wielu innych usług.
 • Zwiększa funkcje PowerShell, ADSI i SPML.
 • Szablony, dzięki którym udostępnianie jest szybkie i proste.
 • Kontrola dostępu oparta na rolach
 • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Dostępne są zarówno lokalne, jak i chmurowe wersje narzędzia administracyjnego OneIdentity Active Directory. Przed wdrożeniem produktu w swoim środowisku na żywo możesz przetestować go przez 30 dni bez żadnych kosztów.

Audytor Netwrix dla Active Directory

Netwrix zapewnia pełny wgląd w środowisko AD. Regularne kontrolowanie usługi Active Directory (AD) ma kluczowe znaczenie, aby zapewnić bezpieczeństwo i aktualność sieci. Możesz to zrobić automatycznie i metodycznie za pomocą oprogramowania do audytu Active Directory firmy Netwrix.

Program może śledzić modyfikacje dokonywane w obiektach i uprawnieniach AD. Może pomóc w wykrywaniu i zapobieganiu niepożądanemu dostępowi oraz szybkim identyfikowaniu i naprawianiu wszelkich problemów.

Oprogramowanie jest kompletnym rozwiązaniem audytowym, które pomaga administratorom w zachowaniu czujności na całym środowisku Active Directory. Oferuje szczegółowe funkcje rejestrowania, raportowania i analizy, które ułatwiają administratorom znajdowanie i rozwiązywanie problemów z usługą Active Directory.

Kluczowe cechy

 • Kompleksowy audyt zmian i logowania
 • Szybkie powiadomienie o nieudanych próbach logowania i modyfikacjach AD
 • Kontrole zasad grupy
 • Identyfikuje podejrzane zachowanie

Celem oprogramowania jest oferowanie dokładnych i niezawodnych audytów Active Directory. Jest to świetna aplikacja internetowa do audytu Active Directory Twojej firmy i pomaga w lokalizowaniu i śledzeniu zmian w katalogu. Ma 20-dniowy bezpłatny okres próbny.

Quest Zarządzanie Active Directory (AD)

Minęło dwadzieścia lat odkąd Quest zaczął oferować rozwiązania do zarządzania AD. Jego strona internetowa twierdzi, że obsłużyła 184 miliony kont, skontrolowała 166 milionów i przeprowadziła migrację 95 milionów kont.

Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu AD można reorganizować i konsolidować w zwykłych godzinach pracy bez przerw w świadczeniu usług. Jego system wykrywania zagrożeń alarmuje poprzez audyty w czasie rzeczywistym dotyczące nietypowego lub podejrzanego zachowania.

Oprogramowanie pomaga zautomatyzować zadania, aby uprościć codzienne zadania, wyeliminować błędy ludzkie i skrócić przestoje. Pojedyncza konsola do monitorowania AD, Azure AD lub hybrydowej infrastruktury AD zmniejsza ryzyko związane z bezpieczeństwem i zgodnością.

Kluczowe cechy

 • Automatyzacja zarządzania GPO i zarządzania cyklem życia AD
 • Proaktywne monitorowanie dostępności i kondycji AD
 • Raportowanie skonsolidowane w środowisku lokalnym, hybrydowym i w chmurze.
 • Dochodzenie kryminalistyczne i wyszukiwanie podobne do Google w celu szybszej analizy przyczyn źródłowych

Nowoczesne i zaawansowane oprogramowanie do zarządzania i migracji Quest AD wspiera rozwijające się dzisiejsze środowisko AD. Zapewnia, że ​​środowisko AD jest bezpieczne, zdrowe i wolne od błędów.

Zarządzanie Active Directory w NinjaOne

Pakiet NinjaOne Active Directory Management Suite ostatecznie zarządza Active Directory Twojej firmy. Możesz zwiększyć bezpieczeństwo i usprawnić codzienne zadania za pomocą NinjaOne.

Pomaga administratorom sprawnie i efektywnie administrować AD. Uprawnienia dla użytkowników mogą być przydzielane i zarządzane, a raporty i powiadomienia e-mail pozwalają monitorować zachowanie użytkowników.

Każda organizacja odniosłaby duże korzyści z tego produktu, który ma kilka zalet. Szereg jego cech, w tym przyjazny dla użytkownika interfejs typu „przeciągnij i upuść”, obsługa różnych procedur AD i możliwość zarządzania wieloma środowiskami AD, czyni go doskonałą opcją do zarządzania AD.

Kluczowe cechy

 • Administrowanie użytkownikami i grupami poprzez automatyzację
 • Zaawansowane zarządzanie rolami
 • Udostępnianie kont użytkowników i kontrola dostępu
 • Synchronizacja LDAP
 • Zaawansowane filtrowanie i raportowanie

Firmy każdej wielkości mogą skorzystać z rozwiązania do zarządzania Active Directory firmy NinjaOne, ponieważ jest ono kompleksowe i obejmuje cały okres istnienia katalogu organizacji. Przed użyciem w środowisku na żywo oprogramowanie można pobrać i przetestować bezpłatnie.

Active Directory (AD) i program do zarządzania systemem Windows Hyena zdobyły nagrody. Jest to aplikacja po stronie klienta, która wykonuje zadania po stronie serwera. Bogate w funkcje oprogramowanie Hyeny jest odpowiednie dla instalacji AD każdej wielkości.

Jego scentralizowana konsola administruje całym środowiskiem AD i usprawnia codzienne zadania związane z zarządzaniem AD.

Wszystkie działania są wykonywane przy użyciu interfejsu użytkownika w stylu eksploratora, a wszystkie elementy mają menu kontekstowe dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Konsola ułatwia obsługę wszystkich obiektów AD, w tym użytkowników, grup, jednostek organizacyjnych, urządzeń, sesji, procesów, uprawnień i wielu innych.

Kluczowe cechy

 • Zaawansowane zarządzanie atrybutami, filtrowanie i raportowanie
 • Aktualizuje informacje AD szybko i łatwo zbiorczo
 • Automatyzacja importu i aktualizacji AD bez użycia skomplikowanych skryptów
 • Wyszukiwania w Active Directory są modyfikowane na każdym poziomie obiektu
 • Bezpiecznie wprowadzaj liczne modyfikacje w Katalogu

Niezależnie od liczby serwerów lub użytkowników AD w środowisku, polityka licencjonowania firmy Hyena jest powiązana z liczbą administratorów korzystających z produktu. Jego w pełni funkcjonalne oprogramowanie można testować bezpłatnie przez 30 dni.

Bezpłatne narzędzia reklamowe

Eksplorator Microsoft Active Directory

Bazę danych Active Directory (AD) można eksplorować za pomocą klienta graficznego interfejsu użytkownika (GUI) znanego jako Microsoft Active Directory Explorer (AD Explorer).

Do administrowania środowiskiem Active Directory (AD) oferuje prosty graficzny interfejs użytkownika (GUI). Wszystkie obiekty i atrybuty w środowisku AD są zorganizowane w kompleksowy widok drzewa, który jest jego częścią.

Dodatkowo za pomocą menu można uzyskać dostęp do określonych cech i typów obiektów. Możesz również użyć menu zaawansowanych funkcji, aby dostosować AD Explorer do swoich wymagań.

Dzięki AD Explorer możesz szybko sprawdzać i modyfikować właściwości elementów w bazie danych AD, wykonywać niezbędne operacje administracyjne, takie jak kontrolowanie członkostwa w grupach i aktualizowanie atrybutów użytkowników, a także sprawdzać między innymi ustawienia zabezpieczeń.

Ponadto możesz używać programu AD Explorer do wykonywania działań związanych z obiektami zbiorczymi, wyszukiwania elementów, wyświetlania układu środowiska AD, rozwiązywania problemów z usługą AD i nie tylko.

Jest dostępny do bezpłatnego pobrania od firmy Microsoft.

ManageEngine Active Directory (AD) Bezpłatna edycja

ManageEngine oferuje bezpłatną edycję z limitem 100 obiektów domeny do zarządzania infrastrukturą Active Directory. Oprogramowanie tworzy ponad 200 raportów, zarządza komputerami AD i zarządza użytkownikami AD.

Możesz to uzyskać od ManageEngine.

Kompleksowy zestaw bezpłatnych narzędzi AD

Bezpłatne narzędzia Active Directory oferowane przez ManageEngine bez wątpienia pomogą administratorom Windows Active Directory w efektywnym zarządzaniu wszystkimi danymi Active Directory.

Narzędziami są:

 • Narzędzie zapytań AD
 • Generator AD CSV
 • Reporter ostatniego logowania
 • Menedżer sesji terminalowej
 • Menedżer replikacji AD
 • Narzędzie do zarządzania obiektami AD LDS

Narzędzia te można pobrać bezpłatnie z ManageEngine.

Darmowy pakiet administratora Solarwinds

Jeśli chodzi o skanowanie AD i usuwanie nieaktywnych użytkowników i komputerów przez dłuższy czas, Solarwinds oferuje bezpłatne narzędzie do zarządzania AD. Dodatkowo zapewnia możliwości masowego importu użytkowników, oszczędzając czas na ich tworzenie.

Pobierz bezpłatne oprogramowanie z Solarwinds.

Najlepsze praktyki dotyczące Active Directory

Poniższe metody zalecane przez firmę Quest są najlepsze do utrzymywania Microsoft Active Directory (AD) w stabilnym stanie, bez opóźnień, bezpieczeństwa i bezproblemowego:

 • Stwórz solidną strukturę AD: Stwórz silną strukturę AD: Stwórz solidne środowisko AD przy użyciu domen, jednostek organizacyjnych (OU), schematu i standardowej terminologii.
 • Regularnie monitoruj konta usług i pilnuj stanu AD
 • Użyj zarządzania zmianami, aby zapobiec niezamierzonym lub niezamierzonym zmianom w AD
 • Należy przygotować BCP (Business Continuity Plan) z odpowiednim procesem tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania w celu przywrócenia AD podczas awarii.
 • Zautomatyzuj rutynowe operacje AD, aby zmniejszyć liczbę błędów ludzkich

Wniosek

Ponieważ każda firma ma inny rozmiar, strukturę i popyt, nie można jednoznacznie odpowiedzieć, które narzędzie do zarządzania AD jest najlepsze.

Quest, ManageEngine i Solarwinds to sprawdzone narzędzia na rynku. Ich pokaźna baza użytkowników jest dowodem ich zdolności do obsługi skomplikowanego systemu AD.

Zaleca się przetestowanie wersji ewaluacyjnych oprogramowania wymienionego powyżej, aby określić, która kwalifikacja najlepiej spełnia Twoje wymagania.

Następnie możesz zapoznać się z krótkim przewodnikiem dotyczącym Instrumentacji zarządzania Windows (WMI)

x