Jak działa GNSS?

Pełna forma GNSS to Globalny System Nawigacji Satelitarnej, który oznacza dowolny system nawigacji satelitarnej używany do określania lokalizacji o zasięgu globalnym. GNSS przesyła dane nawigacyjne w postaci sygnałów o wielu częstotliwościach, dzięki czemu satelita może określić położenie geologiczne sygnału. Satelity te charakteryzują się dużą dokładnością i służą do określania aktualnej lokalizacji poprzez określenie współrzędnych sygnału. Te satelity wysyłają sygnały do ​​lokalizacji i odbierają dane nawigacyjne z powrotem ze źródła. Ponadto oblicza czas potrzebny do przebycia sygnału tam iz powrotem, umożliwiając satelitie określenie lokalizacji osoby wysyłającej sygnał. Największym zastosowaniem GNSS jest GPS, który pomaga każdemu korzystać z tych satelitów i określać ich położenie, co dodatkowo pomaga im podróżować po różnych miastach i drogach. Niektóre inne główne zastosowania GNSS to badania i studia. Zbadajmy dalej i dowiedzmy się więcej o tym, jak działa GNSS i poznajmy ciekawe zalety GNSS. Ponadto w tym artykule dowiesz się, czym są urządzenia GNSS i GNSS WIFI.

Jak działa GNSS?

Czytaj dalej, aby znaleźć szczegółowe instrukcje wyjaśniające, jak działa GNSS i czym jest GNSS WIFI, wraz z przydatnymi ilustracjami dla lepszego zrozumienia.

Czym są urządzenia GNSS?

GNSS odnosi się do Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej, konstelacji satelitów, które przesyłają sygnały w celu określenia położenia geologicznego dowolnego urządzenia lub osoby w dowolnym miejscu na planecie. Robi to, przesyłając sygnały o wielu częstotliwościach do lokalizacji odbiornika, gdzie urządzenie odsyła te sygnały, które są następnie obliczane w celu określenia lokalizacji odbiornika z dużą dokładnością. Urządzenia GNSS są szeroko stosowane w GPS, aby pomóc ludziom podróżować i określać ich lokalizację. Odgrywa również ogromną rolę w innych kluczowych obszarach, takich jak lotnictwo, stacje kosmiczne, telekomunikacja, organy ścigania i służby reagowania kryzysowego.

Czy GNSS jest czujnikiem?

TAk. GNSS odnosi się do Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej, który wykorzystuje satelity krążące wokół Ziemi do określania pozycji sygnałów odbieranych z planety. GNSS to grupa satelitów krążących wokół planety i wysyłających sygnały odbierane przez czujniki obecne w różnych urządzeniach korzystających z usług GNSS. Czujniki GNSS są obecnie dołączane do różnych urządzeń, ponieważ zapewniają usługi wykrywania lokalizacji oraz pomagają śledzić i rejestrować ruchy.

Jakie są 3 segmenty GNSS?

GNSS ma 3 podstawowe segmenty, z których każdy przeznaczony jest do innego przypadku użycia, ponieważ segmenty te pomagają we właściwym i pełnym wykorzystaniu możliwości GNSS. Te 3 segmenty to:

 • Segment kosmiczny: Segment kosmiczny to konstelacja 24 działających satelitów, które transmitują tylko sygnały jednokierunkowe, które pomagają w określeniu pozycji i czasu.

 • Segment kontrolny: Segment kontrolny jest segmentem odpowiedzialnym za prawidłowe użytkowanie satelity, ponieważ ten segment jest w bezpośrednim kontakcie z licznymi monitorami i stacjami kontrolnymi zainstalowanymi na całym świecie, które stale badają pozycję satelity i wydają okazjonalne i niezbędne polecenia, aby utrzymać satelity na pozycjach. Śledzi również dane nawigacyjne i pomaga w utrzymaniu satelity w celu jego prawidłowego funkcjonowania.

 • Segment użytkownika: Trzeci segment to segment użytkownika, który odpowiada za najczęściej używaną usługę GNSS: GPS, który umożliwia użytkownikowi określenie lokalizacji poprzez przesyłanie sygnałów do satelitów.

Jak działa GNSS?

Nie wiesz, jak działa GNSS? Globalny System Nawigacji Satelitarnej (GNSS) to grupa satelitów, które poruszają się wokół Ziemi po ustalonych orbitach i przesyłają sygnały o różnych częstotliwościach w celu gromadzenia danych dotyczących pozycji i czasu.

Działanie GNSS opiera się na wysyłanych i odbieranych sygnałach. Satelity te wysyłają sygnały o wielu częstotliwościach, ponieważ wykazano, że korzystanie z wielu częstotliwości znacznie zwiększa dokładność i wiarygodność wyników. Następnie sygnały te są odbierane przez czujnik GNSS umieszczony wewnątrz urządzenia lub przez odbiornik, który po odebraniu tych sygnałów odsyła sygnał do satelity GNSS w kosmosie. Sygnały te są następnie obliczane w celu określenia danych dotyczących pozycjonowania i synchronizacji odbiornika.

Wyniki GNSS wzrosły wykładniczo w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ ulepszenia technologii i mocy sygnału pomogły w lepszym obliczaniu otrzymywanych danych.

Jaka częstotliwość to GNSS?

GNSS wysyła sygnały o wielu częstotliwościach w celu określenia lokalizacji użytkownika. Dzieje się tak, ponieważ wykazano, że użycie wielu częstotliwości w porównaniu z jedną wykładniczo zwiększa dokładność i wiarygodność wyników. GNSS wykorzystuje długości sygnałów o różnych częstotliwościach do różnych celów.

Na przykład częstotliwości GPS dla:

 • Sygnał L1 wynosi około 1575,42 MHz

 • Sygnał L5 wynosi około 1176,45 MHz

Podobnie dla systemu GLONASS:

 • Sygnał L1 wynosi około 1598,0625 do 1609,3125 MHz

 • Sygnał L3 OC wynosi około 1202,025 MHz

Teraz już wiesz, jak działa GNSS. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, czym jest GNSS WIFI.

Gdzie powszechnie stosuje się GNSS?

GNSS był początkowo przeznaczony do użytku wojskowego. Jednak późniejszy postęp technologiczny i ekonomiczny transfer sygnałów z urządzeń do satelitów, usługi GNSS zostały przeniesione na cały świat i stały się integralną częścią naszego codziennego życia. Wiele działań osobistych, badawczych i publicznych opiera się na tym systemie, ponieważ umożliwia on dokładne i wiarygodne dane dotyczące pozycji i czasu. Jest szeroko stosowany w usługach takich jak GPS, telekomunikacja, organy ścigania, badania geologiczne, górnictwo i reagowanie kryzysowe. GNSS umożliwia przesyłanie danych do iz najbardziej odległych obszarów, co znacznie pomaga w licznych badaniach.

Zdjęcie Mario Caruso na Unsplash

Kto kontroluje GNSS?

Usługi GNSS są uruchamiane i utrzymywane przez różne organizacje na całym świecie, które są obsługiwane przez rządy szanowanych krajów. IRNSS to indyjska organizacja posiadająca lokalny GNSS, który pomaga we właściwym mapowaniu kraju; obejmuje kraj indyjski i około 1500 km wokół granic indyjskich.

Inne duże organizacje obsługujące GNSS to Galileo w Europie, amerykański system nawigacji satelitarnej NAVSTAR (GPS) oraz chiński system nawigacji satelitarnej BeiDou.

Dlaczego GNSS jest ważny?

Jak już tu doszliśmy, musisz być świadomy tego, jak działa GNSS, ale czy wiesz, jakie jest jego znaczenie? GNSS pomaga uzyskać informacje, umożliwiając śledzenie w czasie rzeczywistym, pomiar czasu, nawigację i inne aspekty komunikacji maszyna-maszyna, która jest podstawą zarządzania urządzeniami IoT. Ponadto znaczenie GNSS jest następujące:

 • Rozpoznawanie lokalizacji obiektu: GNSS nie byłby w stanie zapewnić żadnej funkcjonalności IoT, gdyby nie mógł zlokalizować urządzeń, ponieważ urządzenie uzyskuje połączenie z trzema lub więcej widocznymi satelitami w celu określenia jego dokładnej lokalizacji za pomocą trilateracji.

 • Identyfikacja najlepszej prędkości: Ponieważ systemy GNSS stale emitują sygnały satelitarne podczas orbitowania wokół planety, urządzenia obsługujące GNSS mogą stale rejestrować swoją prędkość.

 • Zapewnienie precyzji działania IoT: trilateracja byłaby niemożliwa bez silnych zegarów atomowych wykorzystywanych w systemach GNSS.

Zdjęcie Sylwii Bartyzel na Unsplash

Jakie są zalety GNSS?

GNSS to konstelacja satelitów, które przesyłają sygnały w celu określenia pozycji i czasu użytkownika. Wykorzystanie GNSS stale rosło w ostatnich latach, ponieważ wraz z postępem technologicznym okazało się, że jest on coraz bardziej przydatny w różnych obszarach codziennego użytku. Zalety GNSS można wymienić jako:

 • Lepsza dokładność: GNSS wykorzystuje sygnały o różnych częstotliwościach do śledzenia pozycji różnych obiektów, zapewniając bardzo dokładne wyniki przy najmniejszym odchyleniu. Na sygnały GNSS nie mają wpływu fale magnetyczne ani żaden inny opór pomiędzy nimi, dzięki czemu system zapewnia stałą dokładność.

 • Szybkość: GNSS nie tylko dostarcza dokładnych wyników, ale także z dużą szybkością, ponieważ wykorzystuje sygnały i wysoce wydajne obliczenia do obliczania wyników. To sprawia, że ​​GNSS jest jednym z najbardziej wydajnych i szybkich sposobów pozyskiwania danych. Wcześniej było to bardzo żmudne zadanie, które spowalniało proces badań i badań, ale dzięki włączeniu GNSS takie zadania wymagają znacznie mniej czasu.

 • Opłacalność: Nowoczesna technologia sprawiła, że ​​korzystanie z systemu GNSS jest wysoce opłacalne. Ponieważ cały proces jest zautomatyzowany, uzyskanie informacji dotyczących pozycjonowania i synchronizacji w trzech wymiarach z bardzo dużą dokładnością staje się znacznie tańsze niż przy użyciu jakiejkolwiek innej metody.

Przeczytaj ten artykuł od początku, aby dowiedzieć się, jak działa GNSS.

Który GNSS jest obecnie najdokładniejszy?

Dokładność GNSS znacznie wzrosła wraz z postępem technologicznym na przestrzeni lat; wiele krajów uruchomiło swój GNSS, który wykazał się dużą dokładnością i niezawodnością.

Europejski GNSS, znany jako Galileo, okazał się jednym z najdokładniejszych i najbardziej niezawodnych systemów. Kolejny GNSS o nazwie GLONASS to rosyjski system satelitarny, który wykazał najwyższą dokładność w regionach górskich położonych na wyższych wysokościach.

Mimo to Galileo wydaje się być o ułamek bardziej niezawodny, co czyni go najdokładniejszym GNSS na naszej planecie. Galileo wykorzystuje 24 satelity na 6 płaszczyznach orbitalnych, które wysyłają, odbierają i przetwarzają sygnały, aby dostarczać wyniki z jak najmniejszymi odchyleniami od rzeczywistych wyników.

Zdjęcie Kenricka Baksha na Unsplash

Co to jest Wi-Fi GNSS?

GNSS WIFI sprawiło, że bezprzewodowe wyszukiwanie wiarygodnych danych jest bardzo wygodne. Te rewolucyjne anteny łączą GNSS i dwuzakresowe Wi-Fi w jednym trwałym pakiecie do inteligentnego transportu, przemysłowych zastosowań IoT i DSRC. To jest Wi-Fi GNSS.

***

Mamy nadzieję, że dowiedziałeś się, jak działa GNSS i czym jest GNSS WIFI. Zachęcamy do kontaktu z nami w sprawie pytań i sugestii za pośrednictwem sekcji komentarzy poniżej. Daj nam też znać, o czym chcesz się dowiedzieć w następnej kolejności.

x