Jak wyodrębnić pojedynczą stronę z plików PDF

Tworzenie plików PDF nie jest najłatwiejszą pracą. Format może być łatwy do przeglądania, ale tworzenie w nim plików jest często skomplikowane. Konieczność instalowania dodatkowych aplikacji w celu dokonywania prostych zmian jest niepotrzebną częścią radzenia sobie z tymi plikami. Jeśli chcesz wyodrębnić pojedynczą stronę z pliku PDF, możesz zainstalować darmowy edytor PDF lub skorzystać z przeglądarki.

Większość przeglądarek umożliwia wydrukowanie strony internetowej lub dowolnego innego pliku PDF, który mogą otworzyć. Chrome zdecydowanie ma tę funkcję i możesz jej użyć do wyodrębnienia pojedynczej strony z pliku PDF.

Wyodrębnij pojedynczą stronę z plików PDF

Otwórz plik PDF, z którego chcesz wyodrębnić stronę w przeglądarce Chrome. Kliknij ikonę drukowania na pasku u góry. W oknie dialogowym Drukuj możesz wybrać sposób drukowania dokumentu. Jedną z opcji, które można dostosować, jest to, która strona jest drukowana. Otwórz menu z zakresem stron i wybierz opcję „Niestandardowe”. Wprowadź numer strony, którą chcesz wyodrębnić.

Po wybraniu strony, którą chcesz wyodrębnić, otwórz menu wyboru drukarki i wybierz opcję „Zapisz jako PDF”. Kliknij Drukuj i wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać plik. Jeśli chcesz, możesz nadać mu inną nazwę.

Po otwarciu plik będzie zawierał tylko jedną stronę wybraną w oknie dialogowym drukowania.

Ta sama opcja będzie działać w większości nowoczesnych przeglądarek. Zarówno Firefox, jak i Edge mają to. Będziesz musiał trochę zagłębić się w kontrolki lub zawsze możesz dotknąć skrótu klawiaturowego Ctrl + P, aby wyświetlić okno dialogowe drukowania.

Większość systemów operacyjnych ma jakąś aplikację, która może otwierać pliki PDF i możesz jej również używać do tego samego celu. W systemie Windows 10 masz Edge, a na macOS masz aplikację Preview. Oba używają okna dialogowego drukowania / ustawień, które obsługują, a opcja wybiórczego drukowania pojedynczej strony jest podstawą okna dialogowego drukowania.

Tej samej sztuczki można użyć do wyodrębnienia serii stron z pliku PDF, np. Można wyodrębnić strony 10–20, wprowadzając je w opcji Strony. Możesz także wyodrębnić wybrane strony, które nie są w zakresie, oddzielając je przecinkami. Na przykład możesz wprowadzić 6,12,24 w opcji stron, aby wyodrębnić te trzy strony do jednego pliku PDF.

x